Spellen van de Week

Spel van de week 12 juni 2018—Willem jan Maas

De laatste — in ieder geval voorlopig

Dit was de laatste avond van het reguliere seizoen. Volgende week nog de slotdrive, daarna de zomerdrives. Traditiegetrouw is dat ook vakantie voor de SvdW schrijvers.

Ik ben er nog niet uit of ik na de zomer nog terugkom als schrijver, daar ga ik eens goed over nadenken. Ik moet namelijk zeggen dat de hele gang van zaken verleden week mij niet onberoerd heeft gelaten. Daar waar ik niemand persoonlijk aangevallen heb, noch iemand beschuldigd heb, waren toch wat hysterische reacties mijn deel en daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin meer in. Omdat ik ook niet kan garanderen dat ik mij kan beperken tot "het schrijven van zinnige bijdragen" (althans bijdragen die door iedereen als zinnig worden ervaren), is het misschien wel zo dat mijn houdbaarheidsdatum als schrijver bereikt is. Wellicht dat Kees mijn rol kan overnemen, ook deze week heeft hij weer iets geschreven.

Bij uitzondering reageer op in het stukje op zijn vraag. Nee, natuurlijk is het niet forcing. Zuid heeft geen enkele manier om te weten waarom Noord 4 geboden heeft. Heeft hij willen uitnemen? Ja, dan is het doel bereikt, OW zijn eentje gelift. Heeft hij 4 willen halen, dan zijn OW waarschijnlijk aan het uitnemen en mag je dat niet ongedoubleerd laten spelen. De oplossing? Heel simpel. Noord doubleert 5, niet omdat hij zeker weet dat het down gaat, maar hij geeft daarmee wel de boodschap dat hij denkt dat de hand aan NZ ligt, dat hij dus punten heeft en 4 geboden heeft om te maken. Het is dan aan Zuid om het "goed" te doen.

Of de duvel ermee speelt, ik had weer een stukje kunnen schrijven wat sterk leek op het stukje van vorige week, maar, zoals de beoogde hoofdpersoon fijntjes opmerkte, "je zou het er niet meer over hebben". Dat klopt, maar het sterkt mij in de overtuiging dat stukjes zoals die van vorige week nuttig zijn. Om helemaal van het gezeur af te zijn, het ging hier niet over Rosalind en/of Mieneke.

Enfin, nu dus een wat saai, maar hopelijk niet controversieel, stukje.

Opvallend vond ik spel 10.

In de hele zaal is het spel 15 keer gespeeld, alle keren in 3SA, maar (als ik goed geteld heb) maar 3 maal in Noord. Dat is toch bijzonder. Betekent dit dat er 12 mensen de Zuidhand met 1SA geopend hebben. Ik was blij dat mijn partner, voor de gelegenheid was dat Leontien Hoogweg, 1 opende. Via 1 bij mij, 3 bij haar eindigde dat in 3SA door Noord. Henk kwam uit (niet gek, maar wel ongelukkig), de 10 hield. Onmiddellijk overgestoken naar A en de klaversnit genomen. Die zat weliswaar mis, maar het was niet eenvoudig voor West om nu schoppen te spelen. Geef Noord maar eens A in plaats van A. Harten na dus en 11 slagen. Lijkt niet gek, was wel goed voor 100%.

Dit vond ik ook een grappig spel. Het bieden ging

Noord Oost Zuid West
Kees Wj Jaap Leontien
2
pas 2 DBL pas
2SA pas 3 einde

2 was multi en 2SA was Lebensohl. Lebensohl is een conventie die bedacht is om na een informatiedoublet op zwakke twees in de antwoordende hand onderscheid te kunnen maken tussen zwakke en opbouwende handen. Met een opbouwende hand bied je als antwoorder op het informatiedoublet meteen je kleur, met een zwakke hand bied je eerst 2SA. Degene die het informatiedoublet gegeven heeft biedt op 2SA 3 als hij op een zwakke 3 zou hebben gepast. Voor de goede orde, er is nog van alles meer over te zeggen, maar dat laat ik graag voor een andere keer. Bijvoorbeeld wat is het verschil tussen 3SA direct en 3SA via 2SA (hier is de 2SA bieder blijkbaar niet zwak)? Wat is het verschil tussen 4 direct en 4 via 2SA? Wat is het verschil tussen 3 direct en via 2SA? Ga zo maar door.

Na een informatiedoublet op 1 niveau heb je dit niet nodig omdat je dan kunt volstaan met een antwoord in je langste kleur op het laagste niveau met een zwakke hand, en kunt springen met een opbouwende hand. Na een informatiedoublet op een zwakke twee is springen (naar bijvoorbeeld 4) niet zo handig.

In het gegeven biedverloop verwacht je met de Zuidhand veel, maar niet dat je partner past op 3. Toch? Jaap kon daarom ook een "Verrassend" niet onderdrukken. Kees had ook bijna 3 geboden, maar als je toch niet weet wat het goede contract is, is het verstandig de sterke hand te laten spelen, en, misschien nog wel belangrijker, de openaar uit te laten komen. Dus pas was prima en pakte ook (terecht) goed uit.