Spel van de week

Spel van de week - 28 december

Eindelijk

Eindelijk was het weer zo ver. Dat onuitstaanbare butlergedoe was afgelopen, het zijn tropenweken hoor die butleravonden, en we gingen weer eens "gewoon" paren. Hedwig en ik waren vast van plan onmiddellijk weer onze stempel op de competitie te drukken. Nou, daar zijn we niet in geslaagd. Een treurige 46,8% was ons deel. Nou speelden we niet goed maar de engeltjes bleken ook thuisgebleven te zijn. Het enige dat mij troostte was dat had het butler geweest we waarschijnlijk ergens tegen de -40 aangelopen waren.

Zoals ik al bekende hebben we dinsdag slecht gespeeld. We deden van alles, verkeerde kaarten weggooien, niet zien dat partner niet bekende en meer van dat soort fraais. Een koddig voorbeeld was spel 22.

 

22 O/OW AQ98732   West Noord Oost Zuid
5     1 1
1042 2 2 pas 3
J9 pas 3 pas pas
1065 K pas      
J42 A983        
86 AJ95        
KQ864 10732        
  J4          
KQ1076
KQ73
A5

Een zinnig contract, zul je denken. Wacht tot je ziet hoe het afspel gaat...

3 uit voor de Aas. Omdat Noord zich muizenissen in zijn hoofd haalde over troef K sec bij west, werd in slag 2 4 naar de Q gespeeld. Oost vervolgde klaver en west switchte goed naar 8 die Oost dook. U ziet het natuurlijk al aankomen, de aftroever was onvermijdelijk geworden. Er gingen dus 5 slagen verloren. En down in 3... Goed geboden maar prima gecompenseerd in het afspel zal ik maar zeggen.

Hoe gaat dat als je wat beter in vorm bent? Oost komt hetzelfde uit, maar na klaver A speel je J. Onder het motto "als ze hem niet dekken hebben ze hem niet" (in dit geval overigens een dubieuze aanname) en meer nog omdat Oost geopend heeft sla je de Aas (plok!) en speelt harten. Omdat nu je hartenverliezer verdwijnt of er genoeg hartens hoog worden om een ruiten weg te gooien en troef tien er uitgesneden kan worden, kunnen 10 slagen niet meer worden tegengehouden. Dat levert dan 80% op. Heel wat beter dan de 30% van nu.

Overigens is het niet eenvoudig om spel van de week stukjes te schrijven tijdens de december feestdagen. Je hebt toch allerlei andere dingen te doen. Dit stukje is ook weer erg laat. Ik wil echter wel van de gelegenheid gebruik maken om iedereen ook namens Hedwig het beste voor 2005 toe te wensen.

Het risico lopend dat ik mijn lezerspubliek van mij vervreemd, wil ik hier ook graag een oproep doen om stil te staan bij de ramp in Azi en, als u het kunt missen, een bijdrage over te maken op giro 555 ten name van SHO in Den Haag.  Alle beetjes helpen, denk ik, dus doe het meteen even, nu u er aan denkt.

Willem jan Maas