Spel van de week

De HEEN en WEER ook actief bij DBC - 11 december 2007 - John Schalen

SUICIDE is PAINLESS,
Mash, 1970
De tweede serie paren zit er op met het opmerkelijke resultaat dat de vier paren die vorige competitie uit de A-lijn waren gedegradeerd (w.o. geheel DBC 5) de eerste vier plaatsen in de B-lijn bezetten en dus weer terugkeren naar de premiera division.

Zelfmoord

Spel: 15
Zuid
NZ
SAV5
HH876
RH82
KA75
 
SHB
HA52
RAVB7654
K8
NESW
S10872
HB943
R93
KB42
 
S9643
HV10
R10
KHV10963
 
In spel 15 kwam ik door eigen toedoen in een schijnzelfmoorddwang terecht: Na een 1R opening van west werd noord leider in 3SA. De R start was via de B voor de H, waarna er zes rondjes K volgden, waarop west twee H's en drie R's weggooide; de S-snit (west de H!!) was mijn achtste slag, niet bevroedend dat west met 7 R's was begonnen speelde ik H na voor de V en de A, kreeg 3 R's om de oren en moest vervolgens kiezen welke kaart te bewaren (HH of SV) Ik koos de verkeerde en was 1 down; HH na voor de A is uiteraard beter, maar de fout werd al in de eerste slag gemaakt door RB te pakken. Als je ?m zakt zal west de A en de V spelen, dan weet je de 7-kaart Ún oost moet op de K's twee kaarten meer weggooien, misschien wel twee S's ?

Neem je slagen mee

Spel: 4
West
Allen
SA53
HVB
RAH983
KB96
 
SVB76
HA982
RB10
KA32
NESW
SH84
HH76
R75
KHV1084
 
S1092
H10543
RV642
K75
 
WestNoordOostZuid
1K1SAdblpas
pasrdblpas2R
paspasdbleinde
In spel 4 was het zaak je zes slagen in de goede volgorde mee te nemen, altijd lastig Zuid was dus leider geworden in 2 RX en na de troefuitkomst speelde de leider nog een ronde troef en HV na, genomen met de H, KH na en vervolgens S na voor de 10 en de B, S na voor de A en H na voor de A; nu een kleine K na voor de V en oost weet dat er geen K slagen meer zijn te incasseren maar nog wel een S (1 down).

Puntenkul

Spel: 23
Zuid
Allen
SHV103
HV5
RHV
KH10853
 
S7
H843
RAB9632
K762
NESW
SA964
HHB1092
R105
KAV
 
SB852
HA76
R874
KB94
 
Spel 23 liet zien dat je met minimale waarden een manche kan halen als de verdeling meewerkt: na een K opening van noord gaat de keus tussen dbl of 1H; zelf geef ik in een parenwedstrijd de voorkeur aan 1H (ook voor de start), na 1S kon Boelie net 2H bieden en toen noord de S steunde moest 4H een kans hebben. Na S-start kon ik via de K-snit en KA alle S's vertroeven; een overtroever kan me niet deren, want dat moet dan vanwege H8 in dummy met de V; vervolgens voor de zekerheid een K troeven, want RA en R na is riskant als er een derde ronde R wordt gespeeld: troefkort of uppercut hoort dan tot de mogelijkheden, een K troeven gaat alleen mis met de klavers 6-2 Uiteindelijk verloor ik naast een R-slag twee troefslagen