De lessen van Jos (tweede en derde etappe) -- Henk den Boer

Over squeezes en advanced bieden

Jos zet de duimschroeven wat aan na de eenvoudige opgaven van de eerste etappe. Het thema is nu squeezes. Verderop in de derde etappe een biedterrein voor partnerships om samen over te denken en wellicht nadere afspraken over te maken.

De tweede etappe: hoe pak je een dwangpositie (squeeze) aan ?

1. Binnenkomer

S: AHV
H: AHV2
R: B43
K: 543

S: B43
H: 543
R: AHV
K: AHV2

Contract 7SA. Dat moet jou nou weer gebeuren. Als die Boeren ook maar iets anders hadden gezeten was het een weglegger. Nou ja, het is nog best een goed contract: een van de ronde kleuren 3-3 is al OK. Nog meer? Hoe speel je?

Oplossing: Dit is een van die gevallen die ook iemand die nog nooit van een dwangpositie gehoord heeft het goed zou moeten doen: bedwing je nieuwsgierigheid en incasseer eerst je vaste slagen in schoppen en ruiten. Er zijn dan nog zeven kaarten over en als iemand begon met acht of meer kaarten in de ronde kleuren zat hij in dwang. Het bezwaar van deze methode is, dat je wel erg goed moet opletten wat er wordt weggegooid. Je kunt het jezelf gemakkelijker maken, door bv eerst de klavers van boven te spelen. Als die niet rond zitten, weet je precies hoeveel de lange Klaverklant er nog heeft en hoef je bij het incasseren van de Schoppens en Ruitens alleen maar op te letten of hij die allemaal wegdoet of niet. Wel moet je dan eindigen in je hand, dus de laatste kaart in die twee kleuren moet een hoge ruiten zijn.

2. Weens rund

S: B76
H: A75
R: AHV10
K: 432

S: 1053
H:V62
R: 975
K: AHVB

Contract 3SA. Het slechte nieuws is dat de tegenstanders al hun schoppens meenemen, maar het goede nieuws is dat ze 4-3 zitten. W heeft er 4. Hij gaat van slag met een kleine K. Ondanks dit onfortuinlijke begin heeft dit contract nog best goede kansen: RB kan sec, doubleton of derde vallen. Nog meer?

Oplossing: Aangezien je acht slagen hebt en er al vier door de verdediging zijn geïncasseerd is dit een typisch geval voor een dwang. Harten Heer bij de lange ruitens. Je moet er voor zorgen dat de twee dreigingen over beide handen verdeeld zijn, dan werkt de dwang tegen beide tegenstanders. Dus niet de Ruitens incasseren en dan de Klavers (bedwing je nieuwsgierigheid!), want dan werkt de dwang alleen tegen West. Maar: Harten Aas incasseren (Vienna coup) om de Hartens te deblokkeren en vervolgens de Klaverslagen afspelen. De speler met lange ruitens en Harten Heer komt in dwang. Je hoeft alleen maar op te letten of harten Heer wordt weggegooid. Ga na, dat het incasseren van Harten Aas noodzakeleijk is, omdat anders de H kleur is geblokkeerd.

3. Dubbele Nelson

S: 8642
H: AV864
R: B42
K: 2

S: AV753
H: 3
R: H3
K: AB753

Het bieden is hier flink uit de hand gelopen, want geheel onder eigen stoom zijn we in 6S verzeild geraakt. O heeft onderweg het 5R antwoord op 4SA gedoubleerd en daarom komt W met een kleine R uit. O neemt het Aas en vervolgt R. OK, dit spel moet een beetje zitten, maar zelfs als de troef 2-2 zit met de Heer goed, en H Heer goed, dan heb je nog maar 11 slagen in de vorm van 7 troeven, 2 H, 1 R en 1 K slag. Het lijkt erop, dat K HV doubleton of derde naar beneden moet komen, maar is er nóg een kans?

Oplossing: Als W ruiten Vrouw heeft en Oost een vierkaart Klaver, dan ontstaat een klassieke dubbele dwang, omdat niemand de hartens kan beschermen. Je moet wel de hartenverbinding in stand houden (bedwing je nieuwsgierigheid) anders werkt de dwang niet. Dus slag 2 Ru H, Kl A, Kl getroefd, Sch naar de V (houdt), Kl getroefd, Sch naar het A (Sch vallen 2-2) en tweemaal troef.

Dit is de vierkaart eindpositie
S: --
H: AV8
R: B
K: --

S: 3
H: 3
R: --
K: B7

Volgens plan heeft W RuV en O de laatste Kl pop. Natuurlijk moet W ook Ha H hebben anders hebben we geen 11 slagen. Nu speel je je laatste troef en W moet Ru V bezet houden en gooit een Ha af. Dummy doet de nu waardeloze Ru B weg. O moet zijn K pop bewaren en doet ook een Ha af. Nu volgt de H snit (eindelijk) en de Ha 8 maakt de laatste slag. Voor het extra punt: hoe had O moeten vervolgen in slag 2 om het down te krijgen? O moet Ha switchen in slag 2, dat verbreekt de Ha verbinding waarna deze dubbele dwang niet meer opgaat.

De derde etappe

Een onontgonnen biedterrein: Bieden na partner's volgbod

Jos heeft zijn cursisten in het onderstaande biedvragen voorgelegd waar menig bridgepaar waarschijnlijk amper afspraken over heeft. De bieding gaat links 1K, partner volgt 1H, rechts pas en jij hebt:
1 432 3 HB108765 52
2 A86 3 HVB865 432
3 A86 3 HVB865 A32
4 A86 1092 HVB86 32
5 A86 HV7 HVB86 32

Als je 2K (cue) als steun vanaf invite speelt heb je op 3 een onoplosbaar probleem. Als je het speelt als sterk, ongedefinieerd, heb je op 5 een probleem, omdat je niet én je H fit én je R kleur én je slam interesse beneden de manche kan vertellen.


Je kunt fitjumps spelen (hand 1 onoplosbaar), fit non jumps (hand 2 onoplosbaar) en een hele santenkraam aan conventies die intussen verzonnen zijn om dit soort problemen op te lossen.

Eén van deze conventies is de zogenoemde Rubens' advances. Een conventie gebaseerd op het transfer principe. Dit transfer principe kennen we natuurlijk van de antwoorden na een 1 sa opening. In de bridgetop komt dit principe steeds meer voor. Groot voordeel is dat je met alle vijf handen die Jos aangeeft, prima mee uit de voeten kan komen. Nadeel is dat je moet onthouden dat sprake is van transferbieden. Voor geïnteresseerden kan het artikel dat Marc Smith heeft geschreven over de Rubens advances, worden doorgestuurd. Heel kort samengevat komt het op het volgende neer:

In het gewone standaard bieden is (in de biedsituatie: links 1 K, partner volgt 1 H, rechts pas en dan mag jij)
2 R Echt, 5+k R en afhankelijk van je afspraken: zwak, inviterend of forcing. Meestal speelt men dit als forcing voor een ronde
2 H Een competitief steunbod
2 K Een sterk steunbod

Met het gebruik van de Ruben advances zijn alle biedingen vanaf het cuebod (2K) tot en met het steunbod conventioneel.

2 K Transfer naar R; het belooft een 5+k R en kan zwak, inviterend of sterk en met of zonder steun; na het (niet absoluut verplichte) 2 R antwoord van partner heb je alle gelegenheid om uit de doeken te doen welke hand je hebt)
2 R Transfer naar H; een gezond steunbod
2 H een competitief steunbod