Spellen van de Week

Spel van de week 9 oktober 2018—Bas van der Hoek

BOLS tips

Naar een idee van Herman Filarski werd tussen 1974 en 1994 jaarlijks adviescompetities gehouden voor topspelers. Wie het beste advies ('Bols Tip') gaf, won veel roem en een beetje geld (ik meen duizend gulden), ter beschikking gesteld door de firma Bols.

De tip van Andrew Robson was dat tegen troefcontracten

Play a pre-emptor who leads his own suit for a singleton trump.

De rationale hierachter is dat (i) een preemptor vaak een singelton heeft en (ii) als die singleton niet in troef zit, zal die vrijwel altijd worden uitgekomen. Mijn partner Egbert Meijer moest aan deze tip denken toen hij in 6 belandde op spel 9.

Het biedverloop

Noord Oost Zuid West
Hengeveld vd Hoek V'hart Meijer
3 pas pas 4
pas 4 pas 6
einde

Uitkomst H, genomen met de aas. Hoe pak je de troef aan? A priori is een kleintje naar de vrouw het beste, dat wint in 4 gevallen: H62, HB, H6 en H2 in zuid. De 10 laten doorlopen wint in 3 gevallen: HB, HB6 en HB3 in zuid. Maar als we de tip van Robson toepassen heeft Noord vaak een singleton troef, want iedere andere singleton was ze gestart (ik ga er even van uit dat er tegenwoordig niet 3 wordt geopend met KQJxxx en ruiten aas, veel te sterk). En dan kan je het beste de 10 laten doorlopen, verliest bij B-sec en Bx in Noord en wint bij een kleine singleton. Na eindeloos gepuf durfde partner het niet aan tegen de kans in te spelen en hij speelde helaas een kleintje naar de vrouw voor 1 down. Ik heb met mijn simulatieprogramma ook nog even gekeken en dan blijkt dat Robson gelijk heeft. Heel erg boel veel gelijk als we aannemen dat Noord een klassieke preempt heeft. Maar ook behoorlijk gelijk als het Noord's stijl is om wilder te preempten.

Mike Reuser was met gast Yael Topiol ook in 6 beland na een wild biedverloop waar hij azenvroeg en na het antwoord van Yael van 5 wel slem in klaver moest bieden met twee azen weg. Zes klaver werd gehaald. Had Mike briljant troef 10 laten doorlopen? Nee! Zuid DEKTE klaver 10 met de boer… Toen kon het niet meer fout gaan.

Meer Bols tips

Lezersvraag

Henk den Boer zat in spel 1 in 4, uitkomst 8, klein, de 10 voor de aas. In slag twee speelde Henk klein naar V die hield, oost de 10. Henk speelde nu op de troeven 2–2 (45% kans) en verloor 2 troef- en 2 klaverslagen. Hij vroeg zich af of het beter was in slag 3 de hartens te lopen, hopende op twee kansen: (1) 3–3. (36% kans) Je gooit dan op de vierde een weg uit dummy. De vierde harten wordt weliswaar afgetroefd door de vijand maar dat deert je niet want je verliest dan maar 2 troefslagen en 1 klaver. (2) 4–2 (48% kans) nu maak je het als bij de doubleton harten Ax van troef zit, of (zoals op dit spel) bij de doubleton harten een singleton troef.

Dit laatste speelplan lijkt me een stuk kansrijker. Als altijd in bridge is het beter twee kansen te combineren dan maar 1 kans te nemen.

En dan nog iets. Oost speelde de 10 van schoppen op de eerste ronde. Hij moet dus 10-sec of B10-sec hebben. Dit is dus een restricted choice situatie: 10 sec twee maal kansrijker dan B10-sec, dus dat de troeven 3–1 zitten is nog waarschijnlijker.

Treurnis

Op spel 2 presteerde twee-derde van het veld in slam te komen (vijf maal 6, 1 maal 6SA) met troef aas-heer weg. Blackwood ongelukje? Lekker stoer zes geboden zonder azen te vragen? Wat is er allemaal gebeurd?

Met enig leedvermaak hoorde ik dit biedverloop:

2SA 3
4 4SA
5 5
6 6

tot 5 (0 of 3 azen) was alles normaal. 5 was bedoeld als retransfer (??), maar logischerwijs door oost geinterpreteerd als troef-vrouw vragen. Hoe vaak moet ik nou vertellen dat je beter geen conventies kan spelen? Schaf retransfers af en accepteer dat je wel eens iets afspeelt in de zwakke hand. Of spreek alles tot in het kleinste detail door, en leer het dan iedere dag.

Jaren gelden had ik met Rob vd Bergh de volgende ramp, het ging:

2SA 3
4

Op Rob's 4 cuebid had ik geen slaminteresse en ik zwaaide af met 4, maar we hadden retransfers afgesproken, Rob alerteerde mijn 4 en vond dat dit een ruitencuebid was (want ik had geen retransfer van 4 gedaan). Op zich heel logisch en topparen hebben hier vast wel iets over afgesproken, maar idioot voor gewone stervelingen.

Er vond trouwens nog een groter drama plaats op dit spel, 1 paar belandde in 6SA door Oost. Schoppen vrouw werd voorgespeeld en gedekt door noord met de Heer-klein. 6SA gemaakt!

Ten slotte wil ik Henk bedanken voor zijn bijdrage. Heldendaden, afschuwelijke rampen, problemen, de spelvandeweekschrijvers horen ze graag!