Info Kroegentocht DBC
37e
DBC - Kroegentocht

zaterdag 20 juni 2020
definitief afgelast

CORONA UPDATE (20 mei 2020)

 

Beste bridgers, ook vanuit de organisatie van de Delftse Kroegentocht hebben we te maken met de gevolgen van de Corona crisis.

De Delftse Kroegentocht wordt afgelast, uw geld wordt zo spoedig mogelijk terug gestort.

 

Intern hebben we gesproken over een drietal scenario's:


  1. We laten de kans open om de Delftse Kroegentocht volgens planning door te laten gaan.
  2. We stellen de Kroegentocht uit naar een latere datum waarbij u kunt kiezen of u uw inschrijving door wil schuiven of dat u uw inschrijfgeld in zijn geheel terug wilt ontvangen.
  3. We gelasten de Delftse Kroegentocht  af waarbij u uw inschrijfgeld in zijn geheel terug krijgt.

Na zorgvuldige afweging hebben we besloten om te kiezen voor scenario 3.

Wat betreft scenario 1 is het nu niet mogelijk de Kroegentocht te organiseren, gezien de overheidsbeperkingen op evenementen met meer dan 30 mensen.

Wat betreft scenario 2 vinden we de omstandigheden te onzeker voor het organiseren van een groot evenement op een later moment.

Wwe verwachten dat er een hele grote druk zal komen om allerlei evenementen op hetzelfde moment te organiseren als er op een later moment wel ruimte zal komen voor evenementen met meer dan 100 personen.

 

Vanzelfsprekend vinden we het enorm jammer dat voor het eerst in de historie van de Delftse Kroegentocht deze niet door heeft kunnen gaan

De organisatie is er echter nu al helemaal klaar voor om er volgend jaar een nog groter succes van te maken.

Hopelijk tot dan!

 

We hopen u hiermee voorlopig voldoende genformeerd te hebben, maar natuurlijk zijn we voor vragen of nadere toelichting altijd bereikbaar via email: kroegentocht@delftsebridgeclub.nl

Het organiserend comit
Meer informatie via email:

Of telefoon: 015-2614797 / 015-8897310