Spellen van de Week

Spel van de week 21 mei 2024—Kees van der Weijden

Een avond met heel veel interessante momenten

Ik pak er 4 uit in de volgorde waarop ze bij ons langs kwamen, maar het zou deze avond heel makkelijk zijn 10 gebeurtenissen te beschrijven, want het ene belachelijke biedmisverstand volgde de andere mislukte bedoeling op. Een rijke avond aan leerzame momenten dus.

Lui verdedigen (1)

Het bieden ging:

West Noord Oost Zuid
Rudy Kees Max Taleb
  1* pas 1
3 pas pas 3
pas 4 pas pas
pas      

Te hoog natuurlijk, maar het is moeilijk 3 NIET als forcing te zien. West kwam uit met H, getroefd door Zuid, die vervolgde met V, klein in Noord, genomen door Oost.

Nu weet Oost van Zuid dat hij een 6- of 7-kaart heeft en een renonce , dus 7 of 6 kaarten in de lage kleuren. Als Zuid een doubleton heeft kost het niets om A op tafel te leggen en te vervolgen, een singleton of renonce zal Zuid niet hebben en in andere gevallen krijgt West een introever. Dat had Oost dus moeten doen, maar hij speelde lui een -tje wat met Zuid's huidige speelplan goed genoeg was.

Want het voorspelen van V levert alleen een extra slag indien H er tweede voor zit. Dat is 40% van 68 / 2 = 13,6%, een kleine kans, terwijl je de controle over het spel kwijt bent als H verkeerd zit, je moet immers om in je hand te komen de blijven troeven.

Een beter speelplan voor Zuid is Aas slaan en na. Je houdt dan controle over het spel. Bovendien levert dat een extra kans in de kering als de 4-1 zitten met H sec erachter. Maar ook met H sec ervoor moet je zuinig zijn op V. Dat is 5,6% in de kering.

Als je dat doet dan MOET Oost aan slag met H meteen Aas opnemen en vervolgen want als hij nu lui zou vervolgen heeft Zuid zijn contract opeens gemaakt: getroefd, laatste troef gehaald, Aas en . Alleen Aas en V gaan dan nog verloren.

Wild West op spel 22

Spectaculair verliep het bieden op spel 22:

West Noord Oost Zuid
Rudy Kees Max Taleb
    1 1
Dbl 5 pas pas
6! pas 7 pas
pas pas    

5 was dus net eentje te laag om het West moeilijk te maken. Merk op dat 7 geen goede uitnemer is omdat daar 7 op volgt. Het spelen levert geen probleem.

Met zulke handen kan je met Noord eigenlijk alles bieden. Ook bij Jos van den Dool kwam doublet in West. Dat gaf Noord (Jos) de gelegenheid tot het baby-psychje 3SA (wat Jos bood). Maar ook 4SA (azenvraag) zou mogelijk zijn. Echter, met de os die West heeft werd daar moeiteloos doorheen geprikt.

Lui verdedigen (2)

Je hebt als Noord: (W/-)

en voor je wordt gepast. Nu kan je i.h.a. sterke 2-kleurenspellen het beste met 1 openen omdat je anders je tweede kleurtje niet meer in beeld kan brengen. Hier ben je echter zo sterk dat je wel eens in 1 zou kunnen blijven zitten. Daarom 2SA geopend. Achter je komt 3. Partner verblijd je met 4. Rechts komt 4. Wat nu? Partner heeft een 5-krt , en moet eigenlijk ook Aas voor zijn bieden hebben. En in een -contract wordt er door je H gespeeld. Oplossing? Bied SA, dan moet Oost uit. 4SA en 5SA zijn echter conventioneel. Dus 6SA, waarop Oost zonder aarzelen een rood kaartje produceerde. Het hele spel:

Oost begon met Aas en Aas. Ergernis zorgde ervoor dat ik nu niet Heer onder het aas gooide (voor -1). Als Oost minder lui Aas een keertje ophoudt, scheelt dat 4 slagen.

De regel van 15

Een algemeen erkende kaartwaarderingsregel voor de uitpas is de regel van 15. Die behelst dat je in de uitpas pas mag openen als de som van je honneurpunten en het aantal tenminste 15 is. De filosofie achter deze regel is dat met een 12-14 hand in de uitpas een deelscoregevecht zal ontstaan waarbij de veelal zullen winnen. Hier is Noord zelfs kort in beide hoge kleuren zodat NZ het ook nog eens zullen verliezen van de . Echter, het toepassen van de regel van 15 leverde me op spel 10 een duidelijke minscore op. En wat me nog meer verbaast is dat ik de enige was die het spel uitpaste, want kennelijk opent iedereen in de uitpas. Mijn vraag: "Is de regel bij DBC niet bekend, of valt dit spel onder de uitzondering van de regel en ken ik de uitzondering niet?".