Lidmaatschap

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt bijgehouden door Jaap Roos, de secretaris van de club.

Bij hem kunt u zich opgeven als lid of adres- , naams- of andere wijzigingen doorgeven.

Als u (tegen het einde van het jaar) uw lidmaatschap wilt opzeggen neemt u dan zo snel mogelijk contact met hem op in verband met de jaarlijkse bondsafdracht.

 

Jaap Roos

Oosteinde 144, 2611 SR Delft

015-214 55 74/06-22 99 61 94

 

Lidmaatschapsvormen

Er zijn drie vormen van lidmaatschap, met bijbehorende rechten en plichten. De contributie wordt eenmaal per jaar geïnd.

Het Half-, Buitengewone en Bondslidmaatschap zijn alleen bedoeld voor mensen die in een of andere relatie tot de club staan, dan wel hebben gestaan, ter beoordeling van het bestuur.

 

Gewoon lidmaatschap

Geeft recht op deelname aan alle interne, externe en open evenementen die DBC organiseert, dan wel waar DBC aan meedoet. Bij de voorrondes voor het Open Delfts Parenkampioenschap (zomerdrives) wordt een gereduceerde ledenprijs gerekend.

Kosten Eu 85,- per jaar; dubbelleden Eu 76,- en jeugd (tot 26 jaar) Eu 60,-.

 

Halflidmaatschap

Het Halflidmaatschap is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet aan de clubavond van DBC kunnen meedoen, maar wel aan bijzondere activiteiten (zoals bijvoorbeeld de kerstdrive en het lustrum) willen deelnemen. Bij de zomerdrives wordt de ledenprijs gerekend.

Kosten Eu 45,- per jaar; dubbelleden Eu 36,- en jeugd (tot 26 jaar) Eu 20,-

 

Bondslidmaatschap

Bondsleden zijn via DBC lid van de NBB en ontvangen uitsluitend maandelijks het blad van de NBB 'bridge'.

Kosten Eu 30,- per jaar (geen kortingen).


 

Financieel

Alle financiële zaken kunt u opnemen met de penningmeester,

NL88 INGB 0000 3200 88, t.n.v. Delftsche Bridge Club