Spel van de week

Spel van de week

Deze week in het spel van de week spel 18 uit de B-lijn (een kwartslag gedraaid zodat zuid leider wordt).

	xxx   N/OW
	xx
	VBT8x
	B9x
A		B8xx
Txxx		Axx
9xx		Axx
AVTxx		xxx
	HVT9x
	HVBx
	Hx
	Hx
Op de meeste tafels werd een schoppencontract gespeeld, waarin 7 of 8 slagen werden gemaakt. 1 keer werd er 3 klaver gespeeld door OW, dit ging 2 down. Bij mij aan tafel ging het bieden als volgt:

 N  O  Z  W

pas pas 1S  dbl
pas 1SA 2S  pas
pas pas
Bij hartenstart is dummy slechts 1x bereikbaar en kan er niet 2x in schoppen gesneden worden, waardoor 2S 1 down is. Bij ons werd er echter ruiten gestart. Normaalgesproken zijn er precies 2 entrees in dummy zodat de enige speelwijze 2x snijden in schoppen is. Bij ons ging het echter zo:
- ruiten voor V en A (zuid de H)
- klaver voor de V, klaver A, klaver door! Nu is er plotseling een 3e bezoek aan dummy mogelijk, daardoor krijgt de leider een extra kans: schoppen B kaal bij west onschadelijk maken. Hierop speelde de leider ook: harten weg op de klaver, schoppen voor H en A. ruiten voor de V in dummy, schoppen naar de 10 (west klaver weg)... Dan harten H voor het A en harten terug, de 3e harten getroefd in dummy.
Toen was er nog dit over:

	-
	-
	T8x
	-
- 	 	B8
x		-
9		x
x		-
	VTx
	-
	-
	-
De leider moet nu de vrije ruiten troeven en in de vork spelen en 2S was alsnog 1 down.
Zuid had liever nog over gehad:

	VT
	B
	-
	-
Ongeacht de kaart die oost nog naast de 2 troeven heeft, de leider maakt de rest. Het is echt nodig dat zuid en oost evenveel troeven over hebben, anders werkt het niet.
Zuid had dus een mooie speelwijze in slag 4: de klaver aftroeven! dit is de essentiele stap om zuids troeven even lang te maken als die van oost. Vervolgens weer schoppen heer spelen en dan is de situatie hetzelfde als hiervoor, maar zuid heeft een troef minder en een harten meer.

Naar het vorige weekspel

Gerben Dirksen