Spel van de week

Spel van de week - 24 oktober

Een spelletje uit de A-lijn.
Het is het allerlaatste spel van de avond, de stemming is best en we zweven ergens zo rond de 50%.
We schuiven aan bij Harry Geelen met gelegenheidspartner Jaap Roos en er komt een technisch interessant spel voorbij.
Het is niet zo moeilijk, maar je moet het even zien. De opponent wint het bieden en maat vindt de goede troefstart:


 ____________________
 |Z/-         |
 |          |   Het bieden:
 |    xx      |
 |    Qxxx     |   z   w   n   o
 |    Axxx     |   pas  1S   dbl  pas
 |    AQx     |   3K   pas  pas  pas
 |          |
 |    N      |
 |   W O      |
 |    Z      |
 |          |
 |    xxxx     |
 |    KT      |
 |    Kx      |
 |    KJT8x    |
 |____________________|


We bekijken het spel vanuit de leider.Troef uit dus. Je telt 5 klaveren slagen, 2 ruiten en 1 harten. Da´s pas 8. Ergens moet dus nog een slag vandaan komen.....
De 2 voor de hand liggende mogelijkheden zijn een schoppen introever in de dummy en het ontwikkelen van een 2e hartenslag door een kleine naar de tien te spelen, als de boer goed zit heb je ook een extra slag.
De schoppen start is wel vervelend want je moet 2 keer met schoppen van slag en de tegenpartij zal wel doorgaan op de ingeslagen weg, waarmee je klaveren op zijn als je de introever wil maken. Dan maar de snit op harten boer of is er nog een mogelijkheid? Je moet het even zien heb ik al gezegd. En.....?

De spelvariant waar het om gaat heet dummy-reversal. Normaal gesproken maak je introevers aan de korte kant (bijna altijd de dummy). In een dummy reversal worden de introevers in de hand van de leider gemaakt! Waarna de dummy (zonodig nog) de troeven trekt. Als we naar het bovenstaande spel kijken maken we dan 3 klaveren, 4 ruiten (A,K en 2 introevers) en 2 harten (K of Q en 1 introever) geeft 9 slagen! Enige zorgvuldigheid is nog wel van belang want je moet wel voldoende entrees hebben in de dummy om steeds de introevers te kunnen maken.

Op dit spel kan het als volgt: Troef start genomen in de dummy, dan ruiten naar de K en ruiten naar het A, ruiten getroefd en harten K. Gezien de opening zit harten A waarschijnlijk links. Als deze gezakt wordt speel je een kleine harten naar de Q. Als W nu opstapt is het te laat want dan is harten Q de 9e slag. Dus W neemt harten K en speelt het best weer troef in. Nu weer ruiten hoog getroefd en harten naar de Q. Vervolgens de 3e harten getroefd met de laatste troef van de leider. Nu ligt er nog een hoge troef in de dummy die het aantal slagen op 9 brengt. Kan dit nog fout gaan? Jawel, als oost tóch harten aas heeft en bovendien de koning duikt. Zuid heeft dan net een entree te weinig om zijn 3e introevertje te maken....

Kees Schipper