Spel van de week

Spel van de week - 28 november

Het volgende spel is spel 5 uit de B/C-lijn. Op het eerste gezicht lijkt er niets spannends te gebeuren, maar bij ons aan tafel kwam er een interessante positie op tafel.


 ________________
 |N/NZ      |   Het bieden:
 |        |
 |   AKTxx   |   n   o   z   w
 |   Txx    |   1S   pas  2K   pas
 |   xx    |   2S   pas  3SA  pas
 |   KJx    |   pas  pas
 |        |
 |    N    |
 |   W O    |
 |    Z    |
 |        |
 |   Jx    |
 |   AQJ    |
 |   KT8x   |
 |   QT9x   |
 |________________|


Als noord besloot ik vanwege de goede positie van de plaatjes toch maar te openen op deze 11-punter, waarna we al snel in 3SA zaten. Op andere tafels is er ook 3S en 2SA gespeeld.

West kwam een harten uit voor de vrouw, en een kleine klaver was voor de heer en het aas. Oost kwam weer harten door, die bij ons werd gesneden voor de heer, en harten voor het aas. De klaver zijn nu vrij en dit is de positie als de 4e klaver wordt gespeeld:


 ____________________
 |N/NZ        |   Het bieden:
 |          |
 |    AKTxx    |   n   o   z   w
 |    -      |   1S   pas  2K   pas
 |    xx     |   2S   pas  3SA  pas
 |    -      |   pas  pas
 | Q7xx    98   |
 | x    N  -   |
 | AQ   W O J9xxx |
 | -    Z  -   |
 |          |
 |    Jx     |
 |    -      |
 |    KT8x    |
 |    9      |
 |____________________|


Wat moet west nu doen? Een schoppen weg maakt de schoppens vrij, ruiten vrouw weggooien betekent dat je de ruitenvork opgeeft, en de 13e harten is een vaste slag als je met ruiten aas aan slag komt. West zit in een soort dwang!
Bij ons aan tafel gooide west een harten weg. Schoppen boer volgde, voor vrouw en heer. De 4e schoppen was voor west die toen van de ruiten af moest spelen.
Doet west een ruiten weg, dan is ruiten KT een vork die de boer van oost vangt: Schoppen boer voor vrouw en heer, kleine ruiten naar 10 en aas. West kan nu de vrije harten meenemen maar moet dan de rest van de slagen aan schoppen AT en ruiten H laten.

De leider kan het nog beter doen door de harten niet te snijden maar harten aas te nemen en direct harten door te spelen. West kan nu de 4e harten (en eventueel ruiten aas) meenemen maar is dan ingegooid.

De leider dreigt zelfs een overslag te maken als oost, aan slag met klaver aas, ruiten doorspeelt in plaats van harten:
De kleine ruiten is voor de 10 en de vrouw. Met west aan slag is de positie nu de volgende:

 ____________________
 |N/NZ        |
 |          |
 |    AKTxx    |
 |    xx     |
 |    x      |
 |    Kx     |
 | Q7xx    98   |
 | Kxx   N  -   |
 | A   W O J9xx  |
 | xx   Z  xx   |
 |          |
 |    Jx     |
 |    AQ     |
 |    KTx     |
 |    QT9     |
 |____________________|
Als west nu ruiten aas meeneemt en vervolgens eruit gaat met klaver, was dat meteen de laatste slag voor OW. Op de laatste klaver kan west nog een harten missen, maar op ruiten heer valt het doek. West moet harten heer kaal zetten, of schoppen vrouw derde. Om op het eerste te controleren slaat de leider nu harten aas. Als de heer niet valt wordt schoppen boer voorgespeeld en is de dummy hoog.

Speelt west direct klaver in deze positie, dan speelt de leider alle klavers, en kan west weer ingooien met ruiten. Ook nu is ruiten aas de enige slag die OW nog maken. Dit laatste is echter moeilijk te zien voor de leider.
Gerben Dirksen