Spel van de week

Spel van de week - 23 januari

Deze week een interessante arbitrage. Het gaat om spel 11 uit de B-lijn.


 ____________________
 |Z/-         |   Het bieden:
 |          |
 |    A62     |   n   o   z   w
 |    AH92    |   -   -   2R*  3R*
 |    A2     |   4R   dbl  pas  pas
 |    HB84    |   4S   pas  pas  pas
 | B      873  |      ARB
 | V6543  N  B86  |             dbl
 | V8   W O HBT75 |   pas  pas  pas
 | AV952  Z  T3   |
 |          |
 |    HVT954   |
 |    T      |
 |    9643    |
 |    76     |
 |____________________|


Het bieden vereist enige uitleg:
2R werd gealerteerd, op de systeemkaart staat Multi.
3R werd gealerteerd en desgevraagd uitgelegd als een transfer naar H.
4R werd niet gealerteerd.

Na het einde van de bieding kondigde noord aan dat 4R gealerteerd had moeten worden. Het was conventioneel bedoeld, en vroeg zuid om zijn hoge kleur te bieden, net als wanneer er niet zou zijn tussengeboden. Oost riep nu de arbiter.
Oost mocht zijn afsluitende pas terugnemen, deed dat en doubleerde. Hierop paste verder iedereen. Het spel werd nu gespeeld, NZ maakten 12 slagen, dus 4Sx+2.

De arbiter werd bij gebrek aan tijd gedurende de avond er na afloop van de avond weer bij gehaald.Deze oordeelde als volgt:

NZ hebben onjuiste informatie aan OW gegeven, en hebben een resultaat behaald wat rederlijkerwijs misschien niet bereikt zou worden als OW de juiste informatie hadden gekregen. Derhalve moet hun voordeel ongedaan gemaakt worden en krijgen zij een vervangende score. Deze score wordt 4R - 4.
Verder hebben OW vanwege hun dwaze doublet op 4S geen recht op deze vervangende score (die een top zou betekenen) en blijft voor hun de score van 4Sx+2 staan.

De volledige scoretabel van dit spel wordt nu:
Contract   score   MP
           NZ  OW
OW 5Hx-5   +1100 12   0
NZ 4Sx+2 (OW) +790     2
NZ 4S +1    +450  8   6
NZ 4S +1    +450  8   6
NZ 4S +1    +450  8   6
NZ 3SA+1    +430  4  10
NZ 2S +2    +170  2  12
NZ 4R -4 (NZ) -200  0

Zowel NZ als OW hebben aan dit spel dus een slechte score overgehouden, namelijk 0 respectievelijk 2 MP bij een top van 12.
Merk op dat voor de andere paren het totaal nu niet meer 12 MP is, maar dat het totaal aantal MP gelijk is gebleven.

NZ zijn gestraft voor het geven van onjuiste informatie. Niet alerteren geeft namelijk aan dat het bod natuurlijk is, en dat is hier niet het geval. Zuid had, aangenomen dat hij niet wist wat 4R betekende, het beste het volgende kunnen doen: 4R alerteren, en desgevraagd de uitleg volgende uitleg geven: "Ik weet niet wat 4R betekend, maar zonder tussenbieden is het conventioneel." (met uitleg wat het dan zou zijn). OW is dan op hun hoede dat 4R wel eens niet echt zou kunnen zijn, en is dan in ieder geval minder benadeeld.

OW hebben eigenlijk zichzelf gestraft. De arbiter vond het doublet op 4S zodanig dwaas dat deze van mening was dat OW geen goede score meer verdienden. De les die hieruit geleerd kan worden is dat onvolledige informatie van de tegenpartij geen vrijbrief is voor gok-akties.
OW kunnen hier dus niet van 2 walletjes eten door 4S te doubleren. Echter zolang OW redelijke acties nemen dan zal elk resultaat dat tot stand is gekomen door de onvolledige informatie in hun voordeel worden uitgelegd.

Gerben Dirksen