Spel van de week

Spel van de week - 15 Januari

Waterloo....

Een wereldscore was het waar Peer en Cor op af stevenden. Voor het laatste rondje stonden er 138 punten op het lijstje wat zich zou vertalen in bijna 70%. Volhouden leek het devies dus. 
Fred en ik zaten op datzelfde moment net boven de 50% (zo voelde het ook ongeveer) en moesten er nog even tegenaan. Zoals wellicht inmiddels genoegzaam bekend zijn wij tegen het einde van de avond echter op ons sterkst.....

Het eerste spel verliep als volgt (mijn hand):

 A84
4
A97
AK9753


Fred(Z)  Cor     Kees (N) Peer
pas      pas     1K       1H

pas      2H      3K       pas
pas      pas

3K Moest net kunnen vond ik. Peer en Cor hebben beiden nog over 3H nagedacht maar zoals het spel ligt is dat inderdaad niet goed, via een klaverenaftroever (na het oprapen van de ruiten gaat dat 2 down). 2H Zou dus ook down gaan, dientengevolge moest 3K gemaakt worden..... Aan de slag.

 23. S/All

 A84
4
A97
AK9753

 

 
 
 

 
 
 
T

 

JT2
T653
K432
84

 

De start is klaveren T. Zo te zien heb je 5 losers (2 schoppen, 1 harten, 1 ruiten en 1 klaveren). Dat is dus 1 te veel. Als de ruiten 3-3 zitten, kan er een schoppentje weg, dat lijkt dus het plan. Eerst maar eens kijken hoe de klaveren verdeeld zitten.
 

 23. S/All

 A84
4
A97
AK9753

 

 
 
 
J62

 
9
 
QT

 

JT2
T653
K432
84

 

Na het harten signaal van Peer speelt Cor inderdaad harten. De volgende harten troef je in en nu dan maar de ruiten. Op je kleine ruiten verschijnt de Q bij Peer. Dat lijkt geen goed nieuws, maar je duikt toch maar een rondje. Nu is dit bekend:
 

 23. S/All

 A84
4
A97
AK9753

 

 
K7
6
J62

 
J92
Q
QT

 

JT2
T653
K432
84

 

Peer speelt nu wederom harten en toen zag ik een kleine extra kans. Als de ruiten niet rond zitten en de hoge schoppen zitten allen bij de 4 kaart ruiten ontstaat er een dwang! Om de dwang te laten slagen moet er nog wel een slag afgegeven worden ("to rectify the count"). Nou een schoppen weg op de harten dus maar. De volgende harten troefde ik wel (dummy schoppen weg), en Cor schoppen 9 (heee...!). De gehoopte eindpositie is nu als volgt:

 

 23. S/All

 A8
 
A9
3

 

KQ
 
JT8

7653
 
5
 

 

JT
 
K43
 

 

Zie wat er nu gebeurt als de laatste klaveren gespeeld wordt! De hand van Peer (E) is niet belangrijk meer, in zuid gaat een schoppen weg en Cor kan het niet goed doen. In de praktijk koos hij voor de beste kaart: schoppen Q in de hoop dat Peer nog schoppen 8 had. Nu wordt dus inderdaad schoppen 8 in noord de 9e slag.
Het hele spel:

 

 23. S/All

 A84
4
A97
AK9753

 

KQ9
K87
JT86
J62

7653
AQJ92
Q5
QT

 

JT2
T653
K432
84

 

Het volgende spel heeft Fred een 4-4-4-1 (klaveren Q sec) en besluit na mijn 1NT 2K te bieden. Ook dat bleek een goede beslissing want met met "onorthodoxe" 1NT (2-2-4-5) kwamen we in 2R 4-4 fit terecht. Weer pech voor Peer en Cor.

Dan spel 25. Ik had 
 J4
J986
T652
A72


Peer (nog steeds links) opent 1K en maat dubbelt. Ik besloot tot 1H en na pas bood Fred 2K (mooie hand en vraagt om een klaverenstop te bieden). Wat biedt je?
Ik besloot tot 3NT, wel een beetje aangetrokken maar het moest in de buurt komen.

Kees(N)  Peer    Fred(Z)  Cor
pas      1K      DBL      pas

1H       pas     3K       pas
3NT      pas     pas      pas

Na ampel beraad startte Peer met klaveren K en wederom is het contract nog niet gemaakt.

 25. N/OW

 J4
J986
T652
A72

 

 
 
 

 
 
 
K

 

K872
AK3
AK983
8

 

Je telt 8 slagen, tenminste als de ruiten rond zitten..... Extra kans is dat de harten Q dubbel zit en anders moet het wederom uit een dwang komen.... Hoe precies was me nog niet duidelijk, maar de 2e klaveren maar genomen en de ruiten afgedraaid.

 

 25. N/OW

 J4
J986
T652
A
72

 

53
4
QJ
J6

 QT
 
74
K43

 

K872
AK3
AK983
8

 

"Zwetend" gooit Peer nu inderdaad achtereen volgens schoppen T, schoppen Q en een klavertje af. Een klavertje...!?! Wacht eens even. Nu kan je "gewoon" een schoppen ontwikkelen door een schoppen naar de J te spelen. Als de klaveren nu 5-4 gezeten hebben (5 kaart bij Peer) kunnen er niet meer dan 3 klaveren en 1 schoppen gemaakt worden! Dus een kleine schoppen naar de J voor het aas van Peer, die nog 2 klaveren mee kon nemen maar de rest aan de dummy moest laten. Peer kan het op dat moment niet meer goed doen want een harten weg, maakt mijn harten J de 9e slag omdat dan de Q valt!

Het volledige spel:

 

 25. N/OW

 J4
J986
T652
A72

 

9653
754
QJ
JT65

 AQT
QT2
74
KQ943

 

K872
AK3
AK983
8

 

Ook de laatste 2 spellen liepen niet echt naar wens voor Peer en Cor, maar al met al eindigden ze met ruim 57% toch nog op een mooie 2e plek!

Kees Schipper