Spel van de week

Spel van de week - 5 Maart

Gevecht om de deelscore

Waar het bij butlertelling vaak om de manches gaat, gaat het bij parentelling vaak om de deelscoregevechten. Een van de hevigste gevechten brak uit op spel 25: NZ hebben een ruitenfit, en OW hebben een klaverfit, en dat stond garant voor veel actie.

Je raapt als zuid de volgende hand op, en je verwacht weinig actie, je hebt namelijk een 4333-verdeling, en 12 punten, geen echte ingredienten voor vuurwerk...


 ________
 |N/OW  |
 |    | Het bieden:
 |  N  |
 |  W O |  N  O  Z  W
 |  Z  | pas 1Kl pas 1Ha
 |    | pas 2Kl pas pas
 |    | dbl pas 2Ru 3Kl
 | A98  | 3Ru ...
 | HB7  |    4Kl
 | VT83 |
 | V83  |
 |________|


Je vraagt je af of je er in de derde hand in gaat komen met deze saaie verdeling, maar het probleem wordt opgelost door oost, die 1 Klaver opent. Ook de tweede keer heb je niets te melden. Stilletjes hoop je dat partner het bieden openhoudt, en gelukkig komt er nog een doublet. Aangezien partner heeft geboden op de aanname dat je wel wat punten hebt, bied je 2 Ruiten. Links verhoogt naar 3 Klaver, en partner produceert nog 3 Ruiten, waarschijnlijk gebaseerd op een 5-kaart.

Oost denkt nu een tijdje na, en besluit toch nog tot 4 Klaver. Wat nu? In viertallen gaat de beslissing tussen 4 Ruiten en pas, maar in paren is ook doublet een optie. Een analyse:

Wellicht gaat het bieden op andere tafel lang niet zo hard, en zal er in 3 Ruiten gespeeld worden. Daarin wordt +110 of +130 gehaald. Wellicht is er ook 3 of 4 Klaver gespeeld in OW. Dit scoort -110, -130 of +100.

We vergelijken eerst pas met 4 Ruiten. 4 Ruiten is goed als dat erin zit, ongeacht of 4 Klaver erin zit. Pas is goed als 4 Ruiten er niet in zit. Vanwege de Law of Total Tricks gaan we ervanuit dat niet beide contracten gehaald worden. Als 4 Ruiten fout is (het gaat down), veranderen we onze -130 of +100 in -100/-200. Vooral als 4 Klaver down gaat of als we gedoubleerd worden is dit een dure beslissing. Als 4 Ruiten erin zit en we passen, veranderen we onze +130 in +100. Dit verschil is veel kleiner, dus passen kost minder als het fout is. Passen is dus minder riskant als bieden.

Als we nu pas met doublet vergelijken: Doublet is fout als 4 Klaver gehaald wordt, en goed als het down gaat. Als 4 Klaver erin zit verandert doublet de score van -130 naar -710. Hiertussen zullen echter geen andere scores zitten, dus de kosten zullen niet hoog zijn. Gaat 4 Klaver echter down, dan veranderen we +100 in +200 door te doubleren, en hiermee passeren we de waarschijnlijke scores +110 en +130. Doublet kost dus relatief weinig ten opzichte van de mogelijke opbrengsten. Verder hadden we ook al bedacht dat als 4 Klaver erin zit, dat 4 Ruiten waarschijnlijk downgaat, en waarschijnlijk gedoubleerd. Dat is dus ook geen goed alternatief.

Ik doubleerde dus volgens de redenatie: Als het gehaald wordt heb ik maar weinig punten weggegeven, maar als het downgaat heb ik er veel verdiend. Iedereen paste, en dit was het hele spel: Het hele spel:


 ___________________
 |N/OW        |
 |    H653    |
 |    A962    |
 |    B7542    |
 |    --     |
 |          |
 | VB42  N T7   |
 | T8543 W O V    |
 | A   Z H96   |
 | B62    AHT9754 |
 |          |
 |    A98     |
 |    HB7     |
 |    VT83    |
 |    V83     |
 |___________________|


Na de ruitenstart werden nog twee schoppen, klaver vrouw en een harten afgegeven, voor 1 down en +200. 4 Ruiten is een spannend contract, het is een paar keer gehaald, maar met hartenstart gaat dat niet lukken. West komt aan slag met ruiten aas en geeft oost een introever. In totaal gaan er dan 3 troeven en een schoppen verloren. 4 Ruiten is ook eenmaal gedoubleerd gehaald.

Vreemd genoeg hebben OW ook verschillende keren 3SA gehaald. Dit is een hopeloos contract, en zal normaalgesproken zo'n 2 down gaan. Zelfs als NZ niet direct de hartenslagen vinden, zal zuid nog een keer met klaver vrouw aan slag komen en een tweede kans krijgen.

Gerben Dirksen