Spel van de week

Spel van de week - 9 April

A-lijn en de Meesterklasse

Wellicht een teleurstelling als je een nieuw spel van de week verwacht. Door een misverstand hadden Gerben en ik beiden een spel van de week gemaakt vorige week. Deze week dus geen nieuw spel, maar om toch wat te lezen te hebben een extra spel van de vorige week.

"Jij wil zeker spelen, he!" zei Fred schaterlachend toen hij op spel 26 de zelfde hand opraapte als het spel ervoor maar nu het biedverloop net iets anders was..... Deze identieke hand bleek het gevolg te zijn van een dupliceerfout op dit spel. Toch was het spel niet precies hetzelfde en dat zorgde voor dat op spel 26 de 3 schoppen net in de andere hand terecht kwam! De ene hand had namelijk een maximum 1SA opening en de tweede hand een subminimum. En met de 1e hand antwoorden Fred en ik 2SA na een transfer met een vierkaart steun en op de tweede hand bieden we 3 schoppen...

 25. N/EW

 KQJ7
AT3
JT9
AQ3

 

954 
K9864
A7
KT4


Q5 
KQ532 
J9865 

 

AT632
J72
864
72

 

 26. E/ALL

 K975
AT3
JT9
AQ3

 

J84
K9864
A7
KT4 


Q5 
KQ532 
J9865 

 

AT632
J72
864
72

 


 

 

 

 


Kees (Z) West    Fred (N) Oost   
                                        Kees (N) Oost    Fred (Z) West
1SA      pas     2H       pas                                            -        pas     pas      pas

2SA (1)  pas     3S       pas                                            1SA      pas     2H       pas
pas      pas                                                             3S (1)   pas     pas      pas


(1) = Maximum met 4 kaart steun                                          (1) = Minimum met 4 kaart steun

In het eerste spel was er troefstart en elimineerde Fred na de klaverensnit en nog 2 keer troef de lage kleuren waarna hij er met ruiten "uit" ging.Oost moest nu in de dubbel renonce of harten in de vork spelen en koos voor het laatste waarna er 9 slagen waren.

Het tweede spel was er (nu dus uit de andere hand en na de nodige hilariteit!) werd er ruiten K gestart en een kleine ruiten doorgespeeld. Hierna volgde klaverenswitch (snit) en een schoppen naar het aas. Via "restricted choice" werden de troeven gehaald en werd hetzelfde eindspel bereikt als op spel 25. Wederom 3S contract dus.

Interessant wordt het spel als er vanaf de start 3 ruiten opgeraapt worden. De theorie (Encyclopedia of Bridge) zegt dat je in de harten een kleine naar de T moet spelen en vervolgens het aas moet slaan (KQ ervoor of plaatje dubbelton ervoor) - 33% kans.
Helaas zit dat niet op dit spel. 
Er zit een interessante wending op dit spel: als Oost nu troef Q naspeelt, moet je troef aas nemen, dan de klaverensnit, klaveren aas en klaveren getroefd. Nu moet je de troef nog goed doen (restricted choice) en kan je nog oversteken naar het laatste troefje om de harten op te spelen. Maaaaar.... op dat moment zijn de troeven op en kan je je dat dus niet veroorloven. 
We zijn echter nog niet klaar met dit spel. Je kunt ook "gewoon" op de ingooi spelen en hopen dat KQ van harten op 1 hand zit. Dat is aanzienlijk kansrijker!
Helaas zit dat niet op dit spel. 
He huidige zitsel wordt echter ook genoemd in de Encyclopedia en nu wordt aanbevolen dat als Oost mischien op gaat stappen van Kx, Qx of Qxx, je een kleine naar de J moet spelen!

Wat is nu de conclusie? Je moet als leider x naar de J spelen als de lage kleuren geelimineerd zijn. Oost moet dan zakken en daarna gaat de leider het vast fout doen hopende op KQ bij west.

Wat was dat nu met die "Meesterklasse" in de aanhef? Dat slaat op het systeem wat er in de A-lijn gespeeld werd. Met dit systeem spelen alle paren in elke ronde dezelfde spellen. Op wat kinderziektes na verliep het goed en was het leuk weer eens een ander systeem te spelen.

Kees Schipper