Spel van de week

Spel van de week - 3 September

Denkpauzeperikelen

Ook dit jaar is er weer een spel van de week, als het goed is ga ik dit afwisselen met Willem-Jan Maas, die nu nog in Montreal is. Een dramatisch begin van de nieuwe competitie liet ons steken op 6 punten van de 50 in de eerste ronde (wel tegen een paar dat normaalgesproken hoog in de A-lijn zou eindigen, maar toch pijnlijk). Hierna ging het wel beter, maar niet genoeg beter om weer op een redelijke score uit te komen. Over mijn eigen spellen zal ik het daarom maar niet hebben...

Als west heb je de volgende kaart, en het bieden gaat zoals aangegeven:

 HB6
5
VBT985
B92

Noord

Oost

Zuid

West

 

 

 

 

 

1

1

3

pas

pas

3

pas

4

...pas

pas

?


Partner heeft heel lang nagedacht alvorens op 4Ha te passen, wat moet je daar nu van denken? Dit moet je te weten komen, wil je een actie gaan nemen die heel duidelijk niet ingegeven is door de denkpauze. Dit is typisch zo'n geval waar op hoog nivo de protestcommissie hun handen aan vol heeft.

In dit geval bood west 5 ruiten, wat gedoubleerd 1 down ging. 4Ha zat er precies in, want het hele spel was:

 

 T4
T9876
-
HT8743

 

HB6 
5
VBT985
B92

A83
H32
H6432
A6

 

V9752
AVB4
A7
V5

 

Noord

Oost

Zuid

West

 

 

 

 

 

1

1

3

pas

pas

3

pas

4

...pas

pas

5

pas

pas

dbl

pas

pas

pas

 

 


Dit is natuurlijk een goede score voor OW, maar eerst mag de arbiter er nog naar kijken. De arbiter moet nu het volgende nagaan: "Is het 5 ruiten bod mogelijk gesuggereerd door de denkpauze van oost?" Dit hoeft niet het geval te zijn, dus als een tegenstander in dit soort situaties zegt: "Je mag niet meer bieden want je partner heeft nagedacht." zou ik hier vooral niet naar luisteren.

1 Ruiten kon een 3-kaart zijn, maar slechts als de verdeling 4=4=3=2 is. Vanuit west gezien lijkt het dat NZ een 9-kaart hartenfit hebben (noord kan nauwelijks nog op punten verhoogd hebben), en dus is er een 10-kaart ruitenfit. Aangenomen dat 4Ha erin zit gaat 5Ru dus 2 down, wat een betere score is dan 4Ha gemaakt. Zonder de denkpauze zou west dus 5 ruiten bieden, want met een minimum opening bij partner lijkt 4Ha gewoon gemaakt. Pas is echter een redelijk alternatief, dus alleen deze redenatie is niet voldoende. Ook doublet is nog mogelijk, we hebben immers de meerderheid van de punten.

Wordt van deze drie redelijke alternatieven 5 ruiten gesuggereerd door de denkpauze? Nee, want oost denkt misschien na over een doublet op 4 Harten (zoals in dit geval). Dat betekent dat met deze redenatie doublet gesuggereerd wordt, en als tweede voorkeur pas. Dat zou dus betekenen dat west goed gehandeld heeft, en juist 5 ruiten zou MOETEN bieden, met het risico dat zowel 4Ha als 5Ru down gaan.

Aan de andere kant ligt natuurlijk de mogelijkheid dat oost denkt over het bieden van 5 ruiten. Dit is minder waarschijnlijk, want gezien het bieden en de hand van west heeft oost een gebalanceerde hand. Dat is dus niet de soort hand om aan uitnemers te gaan denken.

Met al deze argumenten zou ik beslissen dat 5 ruiten niet alleen toegestaan, maar ook wenselijk is. Dat dit ook met open kaarten het beste bod is, is geen reden om OW te straffen. Een denkpauze is namelijk geen overtreding, bridge is toch een denksport?

Verder is er nog de kwestie of oost kon weten dat zijn denkpauze ervoor zorgde dat west de juiste beslissing zou nemen. 5 ruiten is namelijk gesuggereerd door het niet volgen van de suggestie van de denkpauze. Gelukkig is dit niet het geval, oost heeft gewoon een beslissing tussen pas en doublet en mag daar over nadenken.


Gerben Dirksen