Spel van de week

Spel van de week - 10 December

Hoe bied je dit slam?

Er was weer van alles aan de hand. Rechtvaardigheid, onrecht, geluk, pech, noem maar op. Maar voordat ik een spelletje uit de hoop licht, eerst even dit. Zoals u vorige week heeft kunnen lezen, gaat Gerben (voorlopig) weg uit Nederland, waardoor er een vacature was bij de spelvandeweekstukjesschrijvers (u merkt, ik blijf dit woord hardnekkig gebruiken, uiteraard met het idee om het uiteindelijk in de van Dale te krijgen, maar dat spreekt vanzelf). Het is mij een groot genoegen u te kunnen meedelen dat zich een opvolger van Gerben heeft aangediend in de persoon van Jos van Kan. Ik denk dat Jos een verrijking zal zijn van het spelvandeweekstukjesschrijversteam (nog mooier, van Dale waar wacht je op?). Omdat er op 17 december Kerstdrive is en op 24 en 31 december geen clubavond, kunt u de eerste bijdrage van Jos verwachten na de clubavond van 7 januari. Dit betekent overigens niet dat er volgende week geen spel van de week zal zijn, maar door het, ongetwijfeld bijzondere, karakter van de Kerstdrive heb ik bedacht om eens wat anders te doen.

Let op! Volgende week komt het spel van de week maandagavond al op de site!

Spannend hè? Overigens, het is niet ondenkbaar dat ergens tussen Kerst en Oud en Nieuw, of net in het nieuwe jaar, op deze plaats een stukje verschijnt waarin reacties van lezers op het stukje over garantiescores verschijnt. Houdt deze site in de gaten, ook met de feestdagen is het devies. Het spelvandeweekstukjesschrijversgilde blijft actief, ook tijdens de feestdagen.

Maar goed, over naar de orde van de dag. Het spel dat ik zelf het meest interessant vond was ongetwijfeld spel 1. Op dit spel is door de hele A lijn het slam gemist, ook door ons overigens. Toch had dat naar mijn  smaak niet nodig geweest, want met wat gezond beoordelingsvermogen moet een heel eind gekomen kunnen worden.

1 N/- 54   West Noord Oost Zuid
A942 - 1 1 3

KJ7

3(1) pas 4 5
KQ87 5(2) pas 5(3) pas
AKJT987

Q32 pas pas
QJT73 K

4

AQ863

- JT53
  6  
865

T952

A9642

Een geanimeerd biedverloop, maar de slampoging is er niet echt uitgekomen. Volgens mij is hier iets fout gegaan want:

  1. Iedereen die denkt dat een competitief doublet een goede oplossing is met deze kaart moet een conventieverbod krijgen voor onbepaalde tijd. Oost gaat daar vrijwel zeker op passen, en ja als je mooi verdedigt gaat het nog down ook, misschien wel twee! Een gouden regel is dat je nooit een conventioneel doublet moet doen als je ook een natuurlijk bod kunt doen.
  2. 5 is weliswaar een stevig bod, maar op geen enkele manier echt slaminviterend. Het zou bijvoorbeeld een 6-5 of erger kunnen zijn omdat Oost nog makkelijk iets van een 2-4-5-2 kan hebben.
  3. Over dit bod moet je echt even nadenken, want wat begon als een tamelijk banaal volbod is toch wel danig opgeknapt. Tamelijk onverwacht 3 troeven mee tegenover een partner die klaarblijkelijk erg distributioneel is. Een prachtige K (een kleintje erbij is beter), geen verspilde waarden in klaveren en A. De kaart wordt mooier en mooier, maar het feit blijft dat als je partner een renonce klaver heeft, waar je hem wel degelijk van verdenkt, hij juist daardoor wel eens een vrolijke kijk op het leven kan krijgen. Dit betekent weer dat nu slam bieden wel eens de partner afstraffen zou kunnen zijn.

Voordat ik u vertel op welke manier wat beter geboden kan worden in dit soort gevallen, eerst even iets over kaartwaardering in het algemeen. Omdat bij punt 3 hierboven nogal gesproken wordt over mooie kaarten is het wellicht verstandig uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Het is feitelijk heel simpel, maar tamelijk onbekend. Wellicht schrijf ik daar op mijn eigen site wel eens wat meer over. Het komt neer op "de ene 10 punter is de andere niet". 

In algemene termen geldt dat lagere honneurs (vrouwen en boeren) meer waard zijn in partners kleur dan in de kleur van de tegenpartij (of een "vrije" kleur) terwijl voor hogere honneurs (azen en heren) juist het omgekeerde geldt. Let wel ik heb het hier over de aanvallende waarde van een hand, als u het spel speelt. Defensief geldt juist het omgekeerde. Hoe komt dat, zult u wellicht vragen. Nou het heeft te maken met het feit dat een vrouw in de lange kleur van de partner bijdraagt aan het maken van slagen, terwijl een vrouw in een bijkleur mogelijk niets waard is (nogmaals, in de aanval). Azen en heren daarentegen zijn vaak ook in bijkeuren wat waard. Met deze bril naar de Oost hand gekeken heb je een fantastisch spel. Vrouwen en heren in de kleuren van partner, een Aas in een bijkleur (nog ondersteund door een vrouw ook). Dit laatste is weer een ander principe, namelijk dat gecombineerde honneurs (als ik me niet vergis hebben Sint en Schipperheyn dit eens "honneurs op een propje" genoemd, kan het gekker?) meer waard zijn dan alleenstaande honneurs. Dit komt omdat je in geval van combinaties van honneurs wellicht kunt snijden, hier kom ik ook nog wel eens op terug.

Dit resulteert allemaal in het volgende. Bijvoorbeeld (uitgaande van alles 4 kaart) Axxx Vxxx xx Axx is een saaie limit raise als partner 1 opent, maar een prachtige limit raise, misschien zelfs wel te sterk, als partner 1 opent.

Maar ja, al deze overwegingen ten spijt moet Oost in de derde biedronde géén slam bieden, simpelweg omdat West dat niet echt geïnviteerd heeft. West heeft echter een kans om een slaminvite te doen. Hij moet in de derde biedronde eerst passen! (in plaats van 5 bieden). Daarna moet hij uit de onvermijdelijke strafdubbel van Oost lopen (met 5 uiteraard). Dit betekent niet "partner ik heb me bedacht, ik ben bang dat 5 niet down gaat", maar "partner, ik was altijd al van plan om op 5 niveau te gaan bieden, maar ben bang dat het misschien nog wel slam voor ons is." De Oost die dan nog geen slam biedt heeft wel een hele sombere kijk op het bridgeleven...

Wilt u meer controle over dit soort concurrerende (en dus moeilijke) biedverlopen, dan is het goed met uw partner het volgende af te spreken.

Na een forcing pas uit de strafdubbel van de maat lopen is sterker dan direct bieden. Het is een slampoging, direct bieden is dat niet ("pass and pull" in de Engelstalige literatuur).

Al met al een behoorlijk theoretisch stukje geworden. Toch hoop ik dat u ook deze keer weer vermaakt bent. Als u het moeilijk vindt, wanhoop niet! Over het fenomeen forcing pas alleen (wanneer is een pas forcing) zijn al boeken vol geschreven en zijn de geleerden het niet eens.

Willem jan Maas