Spel van de week

 

Spel van de week - 7 januari 2003

Ik (Jos van Kan) heb met Willem Jan Maas afgesproken de spel-van-de-week-last gelijkelijk onder ons te verdelen, en ik heb deze week de eer. De kaarten zaten koud in het board na de laatste ronde of Iwan Doyer kwam naar ons toe "Ik heb een dubbele dwang gehad". Op de voet gevolgd door Kees Schipper (Het kan ook andersom zijn geweest). Zij hadden het over hetzelfde spel, spel 24 (180 graden gedraaid voor uw gemak.)
24 O/-- J72  
T75

A42

AJ43
T

8654
963 QJ8

QT87

J953

KQT97 52
  AKQ93  
AK42
K6
86
Het spel zou zo kunnen weggelopen zijn uit het boek van Clyde Love "Bridge Squeezes Complete". Het is namelijk geen gewone dubbele dwang. Om dat te snappen eerst even een crash course dubbele dwang. Er zijn drie basissoorten.
 1. De positionele:
  --
  A4
  J
  --
  --

  --
  KJ QT
  Q --
  -- Q
  2
  2
  --
  J
 2. De automatische:
  --
  AK43
  --
  --
  --

  --
  KJ9 QT8
  Q --
  -- Q
  2
  2
  J
  J
 3. De niet automatisch apositionele:
  --
  A4
  J
  J
  --

  --
  KJ9 QT8
  Q --
  -- Q
  2
  K32
  --
  --
In alle gevallen geldt: Z speelt 2 en wint de rest van de slagen. In geval 1 werkt de dwang alleen bij de gegeven lay out. Als de OW kaarten zijn verwisseld werkt hij niet. In 2 en 3 werkt de dwang ook als de OW kaarten omgedraaid zitten, maar bij 3 moet je weten hoe het zit. In een dubbele dwang doen alle kleuren mee. Eén kleur heet de spilkleur, (in ons voorbeeld ). Deze kleur zorgt voor de verbinding. 2 is de dwangkaart en de boeren in de lage kleuren zijn dreigingen. Voor een dubbele dwang moet gelden, dat elk van de tegenstanders één dreiging stoppen; door het spelen van de dwangkaart worden beide spelers gedwongen hetzij hun stop tegen de dreiging, hetzij de spilkleur af te gooien, waardoor de leider een extra slag maakt. Nu terug naar spel 24. De speelsoort is SA en gegeven is, dat W uitkomt met H. Kan Z na deze uitkomst 12 slagen maken? De leider kan de uitkomst duiken en heeft dan 11 slagen in de vorm van 5, 2, 2 en 2 slagen. W stopt als enige de kleur, maar de overige kleuren worden door beide tegenstanders gestopt. Maar als W "gewoon" doorspeelt voor de B, incasseert de leider A (O en Z weg) en vervolgt met 3 maal , waarop W een en een afgooit. De situatie is nu:
--
T75
A42
4
--

8
963 QJ8
QT8 J95
Q --
Q9
AK4
K6
--
Op de volgende heeft W een probleem: hij kan natuurlijk geen afgooien, want dat geeft Z direct een slag. Maar wonderlijk genoeg geeft een rode discard ook een extra slag weg, omdat W hiermee de stop in zijn kleur opgeeft en de deur als het ware "openzet" naar de dubbele dwang. Als W een afgooit ontstaat na AH een positionele dubbele dwang met als spilkleur. Als W een afgooit ontstaat na 2x (N 2x weg) H en A een automatische dubbele dwang met als spilkleur. Deze prachtige speelfiguur staat bekend als "compound squeeze" en is in feite een herhaalde dwang. Eerst wordt West gesqueezed in drie kleuren en daarna W in twee en O in twee. En dat op een gewone clubavond! Als W naspeelt in slag twee gebeurt mutatis mutandis hetzelfde en ontstaan vergelijkbare varianten. Op het oog is naspel in slag 2 dus fataal, omdat je twee honneurs met als spilkleur nodig lijkt te hebben. (Zie figuur 2) Dat is echter optisch bedrog, maar hier luistert het erg nauw. Je moet direct driemaal spelen. De situatie is dan:
--
T7
A42
AJ4
--

8
96 QJ
QT8 J953
QT9 5
Q9
A42
K6
8
Op de volgende kan W geen kaart meer missen. is direct al fataal en de keus gaat tussen en . Het meest kritisch is het afgooien van . De leider moet nu eerst A en K (in die volgorde) incasseren, waarna de volgende W nógmaals in dwang brengt:
--
T
2
AJ4
--

--
96 QJ
-- J9
QT9 5
9
A42
--
8
W gooit op de laatste noodgedwongen een af, N een . O stopt nu als enige zowel de als de kleur en bezwijkt na het spelen van de twee slagen. Dus alleen een rode kleur uit is down.
Een prachtig spel zomaar op de clubavond en hulde aan Iwan en Kees!

Opmerkingen naar Jos van Kan