Spel van de week

Spel van de week - 28 januari

Debuut

Wel geachte spelvandeweekstukjeslezers (in navolging op het spelvandeweekstukjesschrijver woord :-)) toen ik in een vlaag van verstandsverbijstering vorige week aan mijn zeer gewaardeerde collegae spelvandeweekstukjesschrijvers (ik kon het niet laten om het woord nog een keer te gebruiken maar zal proberen dit in het vervolg achterwegen te laten) aanbood om ook af en toe een stukje tekst op papier te zetten, riep WJ direct dat is mooi dan doe ik het deze week nog en dan kan jij het volgende week doen, ik stuur de spullen wel op. En ik riep natuurlijk dat is goed. En nu zit ik met een uitdaging. Ten eerste kan ik wel aanhaken bij het hoge kwaliteitsniveau van mijn mede schrijvers?. En ten tweede waar haal ik een spel van de week vandaan als er op de club ruitenboer wordt gespeeld met ongetwijfeld een boekje waarin de spellen door een coryfee van deskundig commentaar zijn voorzien. En daarbij komt dan nog een klein logistiek probleem dat ik dinsdagavond niet op de club ben geweest maar dat terzijde. Ik kreeg een beetje een gevoel dat ik ook eens tijdens wedstrijd in de afgelopen competitie in de 1e divisie had. Voelt u even met me mee: Je bent kwetsbaar tegen niet en krijgt als west in de 2e hand S32 H10964 R1098 KV742 Zuid past, je hebt geen probleem en past ook, Noord 1S, maat DBL en je vraagt je af of je 2K of 2H gaat bieden. Links komt RDBL en je weet niet hoe snel je moet passen en de tray (er wordt met schermen gespeeld en dan leg je de biedkaartjes op een plank (tray) die je door een sleuf onder het scherm door kan schuiven) aan de andere kant van het scherm moet krijgen. Het luik in het scherm gaat open en HH ligt op tafel 1S is geredoubleerd uitgepast. In dummy komt S9 H532 RA542 KAH1085 Wat doe je? Oplossing aan het eind van het stukje.

Maar goed nog steeds geen spel van de week. Opeens realiseer ik me dat een week een hele week duurt en de spellen die het afgelopen weekend in de finale van de meesterklasse zijn gespeeld ook tellen. Toevallig heb ik op zondag een paar spellen gezien en ik wil er u twee (ongeveer net zoveel als ik gezien heb) niet onthouden aangezien er een aardig thema in lijkt te zitten.

Spel: 2
Gever: Oost
Kwets: NZ
SHV63   Open
Oost
Zuid West Noord
H6 Drijver Van Valen Schollaardt Luitwieler
RHV653 pas 3H pas 3SA
KHVB pas pas pas pas
SB942

SA875 Gesloten
Oost
Zuid West Noord
H872 HB9 Oltmans Muller Te Velde De Wijs
RB104 RA92 pas 4H einde  
KA98 K7432
  S10  
HAHV10543
R87
K1065

Er is duidelijk een verschil van inzicht tussen Muller(Lombard) en van Valen (Pegasus)die blij mag zijn dat zijn maat er na lang nadenken nog 3SA aan knoopt wat tegen over een hand zonder dichte H nog een erg moeilijke opgaaf kan worden. Zelfs nu zijn er maar 8 slagen bij de uitkomst van een kleine S. Bas Drijver kiest echter voor RA met het idee dat er snel slagen mee moeten worden genomen voor dat de H opgezet zijn. Helaas na RA en xS na zijn er 11 slagen tegen 10 in 4H 1imp voor pegasus.
Op het volgende bord een bijna identiek probleem
Spel: 3
Gever: West
Kwets: OW
SA   Open
Zuid
West Noord Oost
HH109643 Van Valen Schollaardt Luitwieler Drijver
RAV32 pas pas 1H pas
KAB 1S pas 3R pas
SH82

SB10543 3SA einde    
H72 HAVB Gesloten
Zuid
West Noord Oost
RHB987 R65 Muller Te Velde De Wijs Oltmans
K1075 K843 pas pas 1H 1S
  SV976   pas 2S DBL pas
H85 3K pas 3H pas
R104 4H pas pas DBL
KHV962 pas pas pas  
Ook hier weer en belangrijk verschil van inzicht eerst tussen Oltmans die 1S volgt en dan niet onbegrijpelijk na 2S bij maat uiteindelijk 4H dubbelt en Drijver die gewoon past wat mij kwetsbaar ook niet zo raar lijkt. En tussen de Wijs die zijn 6kaart H belangrijker vindt dan Luitwieler. Toegegeven de Wijs kon eerst 2S dubbelen om een goede hand aan te geven en Luitwieler kon wellicht geen 2R bieden om dat het misschien niet forcing zou zijn. (persoonlijk ben ik van mening dat 2R om dit soort handen wel altijd een rondje forcing moet zijn maar dat is misschien iets voor een later stukje).
3SA ging na de uitkomst van RH! Roemloos 2 down terwijl 4H niet down kan. 12 imp voor de lombard die uiteindelijk Nederlands kampioen werd met 263 tegen 190.

Moraal van het verhaal zelfs op meesterklasse niveau is het niet eenvoudig om de goede manche uit te zoeken. Moet je met een fit in de hoge kleuren nu 4 hoog bieden of 3SA. Wellicht dat een van mijn collegae schrijvers hier in de toekomst wat zinnigs over kunnen roepen.

De vugraph registratie van de hele finale vindt u hier

O ja ik ben u nog de oplossing verschuldigd van het probleem aan het begin. Er is maar een ding dat u moet doen en dat is heel hard hopen dat het down gaat (zo voelde ik me ook ongeveer voor mijn debuut -:)) gelukkig heeft partner ongeveer 7 slagen van boven en kan u het niet meer fout doen nadat de leider in ronde 1 het aas heeft opgehouden. Het hele spel.
Spel: 19
Gever: West
Kwets: OW
SH10865   Zuid West Noord Oost
HA8 pas pas 1S DBL
RB63 RDBL pas pas pas
KB96
S32

SAVB74
H10964 HHVB7
R1098 RHV7
KV742 K3
  S9  
H532
RA542
KAH1085
Als hij meteen pakt K naar het A speelt en H na moet u een hoge inleggen om aanslag te komen en of S in te spelen of R door de B heen of K om partners S in te korten. Als u H na speelt kan de leider zich in korten en altijd tot 7 slagen komen. Als u klein legt zit partner in gegooid en kan de leider ook altijd tot 7 slagen komen. Ik laat aan de lezer over om uit te zoeken hoe. Aangezien aan de ander tafel het neven paar een deelscore in jouw lijn heeft down gespeelt levert het 7 impen op als het gemaakt wordt kost het 10.

Paul van Raaij