Spel van de week

Stukje van de week - 8 april - Jos van Kan

Dit wordt niet een gewoon spel-van-de-week-stukje, want er was vergadering en van de 15 man (m/v) vergaderaars en 5 man (m/v) bestuur konden we net een howelltje van 7 in elkaar steken. Dus eerst maar over de vergadering. We vernamen hoe het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd met dank aan de secretaris; hoe het verslag van de kascommissie werd goedgekeurd met dank aan de kascommissie; hoe de penningmeester werd gedéchargeerd met dank aan de penningmeester. Bij de begroting ontspon zich een discussie over waarom nu maar € 200 was gereserveerd voor materiaal en vorig jaar € 350. Het bleek een oude fout: budget niet opgemaakt. Tja.
Verder werd tot mijn onuitsprekelijke teleurstelling de wisselbeker van het Simultaneous Drunken Sailor Knocking Down Contest a.k.a. het DBC Clubkampioenschap niet uitgereikt met als excuus dat de beker was gevallen en thans wordt uitgedeukt. Dat dit alsnog volgende week zal gebeuren met alle toepasselijke "Pomp and Circumstance". U zult begrijpen hoezeer mijn partner en collegaspelvandeweekstukjesschrijver (met dank aan die andere csvdwss WJ voor dit neologisme) en ik naar dit moment uitzien.
Verder was er nog geharrewar over de dupliceermachine, maar dat moet u maar aan Wim L vragen. Want toen was ik allang toe aan een biertje.
Hoe win je nou zo'n kampioenschap, is de vraag die mij al enige malen is gesteld en het antwoord is simpel: ga met Paul spelen! Ik maak mij zo klein mogelijk en laat Paul zijn armen maaien over dubbele squeezes, stepping-stones en drievoudige placings. Ikzelf neem af en toe een snitje en hoop dat de tegenpartij de verkeerde kaart naspeelt zoals in WJ's spel van vorige week:
18 O/NZ 9642   West Noord Oost Zuid
KQ53 - - pas 1

53

2SA(!) 3 4 4
AJ8 pas pas  pas

AQ75  
10762 94

K974

Q10862

K6532 Q7
  KJ1083  
AJ8

AJ

1094
Zo ging het bieden bij WJ, maar bij ons deed West er gewoon het zwijgen toe en Oost ook. De start was 6 (1-3-5) en met dichte kaarten lijkt het op 10 of 11 slagen. Een klein probleem is het gebrek aan entrees. Zolang de 's niet zijn aangevallen kun je nog steeds spelen op het écarteren van B op de dertiende .
Maar eigenlijk is start ook niet zo fijn. Als je op tafel neemt blokkeer je de kleur, zodat sowieso het écarteren van een illusoir lijkt. Maar veel entrees heb je niet, dus je kunt niet veel anders dan op tafel nemen en een opspelen naar de 10. Dat brengt goed nieuws en slecht nieuws: V zit goed, maar de zitten 4-0. Wat nu? In ieder geval moet de dubbele -snit worden genomen en eigenlijk is er weinig beters te doen op dit moment, dus je speelt een op naar de 8 voor de V. O speelt (natuurlijk) na en die pak je. Ook zonder Deep Finesse wist ik nu wel dat ik door moest spelen om de verbinding te verbreken, maar ja, paren hè dus je gaat natuurlijk geen slag afgeven die je nog niet verloren hebt. :-) En zo stak ik, sufferd, met een tweede over naar de dummy om 9 voor te spelen. O ging op met het A en hoefde nu alleen na te spelen om ook dit contract de weg van alle vlees te laten gaan. Maar na diep nadenken speelde O na en zelfs ik had nu wel het benul om op tafel te nemen en de troef op te halen.
Natuurlijk is het niet spelen van een tweede -ronde door de leider een ernstige fout, maar die werd in dit geval niet afgestraft. Vandaar dat redden met 5 door OW ook niet goed is.
In mijn ogen moet je (ook in de paren) alleen maar redden, als je dat op een goede dag ook wel eens maakt. Want anders verlies je op den duur, voornamelijk aan die gevallen waar hun manche gewoon down is of niet zo gemakkelijk te halen.

Jos van Kan