Spel van de week

Spel van de week - 24 juni

De laatste loodjes

"Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na. Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden. Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden."
Dalai Lama


Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Eerst het slechte maar: De clubcompetitie is ten einde. Het tijdperk van de vrijblijvendheid en wisselende contacten breekt aan. Ik vrees nu al dat ik tijdens de zomerdrives Jos nog meer zal gaan waarderen als dat ik nu al doe.
Maar er is ook goed nieuws, het svdwssc heeft in een vlaag van verstandsverbijstering en mede onder aanvoering van WJ die nog een paar weken op vakantie is, besloten om de winkel tijdens de zomerdrives gewoon open te houden. Nu ik dit zo schrijf realiseer ik me dat dit voor sommige onder u wellicht toch slecht nieuws is. Elke week weer zo'n raar stukje moeten lezen.

Maar even over naar de orde van de dag. Kees en Fred net gepromoveerd en nu in de race om de A-lijn te winnen hadden kennelijk, vorige week woensdag, hun kruit verschoten toen ze samen met Peter en Ron een huzarenstukje realiseerde door DBC3 in de 2e divisie te houden en werden op het laatste moment voorbijgestoken door Ronald en Gert. Voor ons middenmoters met bijna 13% voorsprong op de degradatie streep leek er niet veel aan de hand en we begonnen dan ook onbevangen aan het karwei. Dat viel niet mee en niet tegen. Jos en ik hadden allebei een black-out tijdens een spel met wisselend resultaat en ook de tegenstanders jojoden er lustig op los.

Een spel wil ik u echter niet onthouden. Het kan zo zijn weggelopen uit The Expert Game van Terence Reese een al wat ouder meesterwerkje dat zeker de moeite van het lezen waard is. Reese legt daarin het principe van assumption(aanname) uit. Het principe is heel eenvoudig: "Als er iets goed moet zitten (een snit of een kleur 3-3) ga er dan vanuit dat het zo zit en probeer op basis van deze aanname de rest van de hand te construeren." Een voorbeeldje stel rechts van je wordt 1K geopend en jij en je linkerbuurman passen. Uiteindelijk mag je zelf spelen en in de onderstaande positie niet meer dan 1 slag verliezen. Er zitten alleen nog maar S's en R's bij de tegenstander.

  SH7  
H
RAB106
K

S54
H
RH985
K

Omdat je nog maar 1 slag mag verliezen moet je aannemen dat Saas goed zit, bij west dus. Aangezien west gepast heeft op 1K kan hij, onder de aanname dat hij in het bezit van Saas is, er niks meer naast hebben. Met RV er bij zou zijn puntentotaal op 6 komen en had hij waarschijnlijk geboden op 1K. Je snijdt RV er bij oost uit en speelt uiteindelijk naar SH toe.
Zo werkt het principe van assumption. Nu het spel uit de praktijk.

Je hebt als oost SHB HB64 R85 KH108532 en partner opent 1SA. Met een K fit wil je wel in 3SA zitten en je bied 2S tranfer waarop maat met het tussenliggende bod kan aangeven of hij een fit heeft.
Links DBL voor de uitkomst, maat 2SA = tophoneur derde. Na pas mag je weer. De tegenstander heeft je gelukkig geholpen door te vertellen dat de S achter je zitten en aangezien je in 3SA de start door SHB heen krijgt besluit je om te volstaan met 3K waar het bij blijft.

Spel: 4
Gever: West
Kwets: Allen
   
S53

SKB
HA83 HJ64
RAV943 R85
KAB6 KH108532
WEST NOORD OOST ZUID
1SA pas 2S1 DBL
2SA2 pas 3K einde
1. transfer naar K
2. tophoneur 3e

Uitkomst H2, klein, heer, klein, S na voor de boer en vrouw. Saas meegenomen en R6 na. Je probeert de vrouw genomen met de heer en H10 na. Je probeert de boer, weer mis, gedekt met de vrouw voor het aas. Het volgende is nu overgebleven.

Spel: 4
Gever: West
Kwets: Allen
   
S

S
H8 H6
RA943 R8
KAB6 KH108532

Je hebt al 4 slagen verloren en mag dus niet meer van slag.
De hamvraag is hoe zitten de R verdeeld. Je moet namelijk een R opzetten om de laatste verliezende H op weg te kunnen gooien.
Wat weten we van de zuidhand? Er zitten gezien het tegenspel en het bieden waarschijnlijk 9 kaarten in de hoge kleuren. Als daar 4R's bij zitten dan heeft noord 4K's en ben je kansloos. Je komt dan een entree te kort om en de R's vrij te troeven en troef te trekken. Kortom je neemt aan (assumption) dat zuid maximaal 3 R's heeft en minimaal 2 want anders kan je ze niet vrijtroeven.
In het geval dat zuid 2R's heeft moet KV bij noord zitten anders wordt je overgetroefd en moeten de K 2-2 zitten omdat je KB als entree nodig hebt om van je vrijgetroefde R te genieten.
Zitten de R's 3-3 dan heeft zuid naast de 9 kaarten in de hoge kleuren maar 1K (bij geen K's en 10 kaarten in de hoge kleuren ben je kansloos dus daar gaan we niet vanuit). Je kunt in dit geval niet even kijken of er V sec zit door het aas te slaan want die heb je nodig als entree voor je vrijgetroefde R. Het aas slaan is alleen goed als zuid inderdaad KV sec heeft hetgeen veel minder kansrijk is dan dat noord de vrouw in drieŽn bezit.
Kortom de aannamen dat zuid 2 of 3 R's heeft leidt er toe dat noord KV bezit. Op het moment dat je die conclusie trekt kan je zowel de doubleton als de driekaart R bij zuid aan.
De oplossing is heel eenvoudig. Je speelt een K naar de 10 (de vrouw zit toch goed :-)) die houdt niet onverwacht en je speelt een R naar het aas en kijkt goed welk R zuid bijspeelt.
Is het de 2 dan ga je er vanuit dat zuid de doubleton heeft en troef je een R met de heer (de K moeten dan immers 2-2 zitten) steekt over naar K aas om zo de laatste troeven te trekken en troeft nog een R af. KB is dan de entree voor de hoog gewurmde R waarop de verliezende H uit de hand verdwijnt.
Speelt zuid een hogere R bij dan de 6 dan zitten de R 3-3 en troef je een R laag, speelt KH waarop zuid inderdaad niet meer bekend en K naar het aas om wederom op de vrij geworden R een verliezende H te lozen.
Zo zat het in de praktijk.
Het hele spel:

Spel: 4
Gever: West
Kwets: Allen
S10642  
HH107
RH102
KV74
S53

SKB
HA83 HJ64
RAV943 R85
KAB6 KH108532
  SAV987  
HV952
RB76
K9

Natuurlijk had noord het contract down kunnen spelen door in slag 2 ipv S H na te spelen. Maar ja dan had ik geen verhaal gehad.

Tot slot wens ik een ieder een fijne vakantie en veel plezier tijdens de zomerdrives. En volgende week de primeur het eerste zomerdrivespelvandeweekstukje. Ik wist wel dat ik er nog een bij kon verzinnen!

Paul van Raaij