Spel van de week

Spel van de week - 16 september

Beating par chaps, beating par... 

Deze titel is een regeltje uit een gedichtje dat ooit eens gemaakt is door een van de Acol pioniers, de echte, uit Engeland, waarin de draak gestoken werd met het conservatisme van het toen geldende bridge establishment. Als ik me niet vergis was ene Manning-Foster de auteur. Het behandelde het streven om op elk spel par te willen verslaan.

Voor degenen die niet weten wat absolute par is, even een korte uitleg. Absolute par is het resultaat op een spel als beide partijen het spel optimaal behandelen. Een voorbeeld is dat als op een spel waar niemand kwetsbaar is NZ 4 kunnen halen en OW 10 slagen met klaver als troef, dan is absolute par 5 gedubbeld ééntje down. OW doen het namelijk slechter als ze 4 laten spelen, terwijl NZ het slechter doen door nog vijf te bieden. Door de bank genomen is het gunstig als je het op een spel beter doet dan jouw par resultaat. In het algemeen levert dat goede scores op. De middenscore ligt vaak in de buurt van het par resultaat.

Op een avond waar het geklaag dat het niet wilde lopen met de score niet van de lucht was, kwam het spel van de week, spel 3 zoals u weet, voor ons pas op de laatste tafel. Hedwig en ik (NZ) speelden tegen Clemens-de Boer (OW) die zo mogelijk nog harder liepen te klagen dan wij. Spel 3 was een spel waar absolute par 4 gedoubleerd -1 door NZ is. OW maken namelijk altijd 10 slagen met klaver als troef, dus 4 laten spelen is niet goed (-130 in plaats van -100). 

3 Z/OW Q98543   West Noord Oost Zuid
96 - 1(1)

J8

pas 1 3(2) 3(3)
AQ2 pas 3SA(4) pas 4
A2

K pas 4 allen  passen
874 K5

K97643

A52

65 KJ108743
  J1076  
AQJ1032

Q10

9

Eerst even wat commentaar op het bieden.

  1. Als u niet opent telt bent u nog te afhankelijk van "punten tellen".
  2. Dat was zwak, maar als je kwetsbaar bent en partner al gepast heeft mag je dat natuurlijk best een beetje oprekken.
  3. Not close! Deze kaart is, zeker in dit biedverloop, veel meer dan een minimum. Je moet dus gewoon bieden, ondanks je 10 punten. 
  4. Omdat 3 in de zuid hand nu gedaan kan worden vanaf een "goede twee", is het 3SA bod tamelijk waanzinnig. Het was een poging van uw svdwss om zijn waardeloze klaver vrouw nog wat gewicht te geven. Terugkijkend denk ik dat een betere manier om met de waardeloosheid van klaver vrouw om te gaan is om te passen op 3.

Mede ingegeven door mijn "slimme" 3SA bod, besloot Gerbrand, heel goed, uit te komen met A. Hierna werd K ook meegenomen en klaver nagespeeld. Die pakte ik en troefde, wanhopig, een klavertje en speelde troef boer uit dummy. West taxeerde het spel verkeerd en speelde de A, waaronder de K viel. Toen hij ook nog in de dubbelrenonce speelde zodat in de Noord hand een hartje weg kon, was zelfs de snit op K niet meer nodig. Het leggen van de Aas is weliswaar niet goed, maar er zat een gedachte achter. Hij speelde zijn partner op een doubleton ruiten en troef vrouw klein. De aas pakken en dan de derde ruiten laat de leider dan kansloos. 

Maar ja, toen puntje bij paaltje kwam, had ik wel 4 gehaald, een aanzienlijke verbetering ten opzicht van par. Dat gaat dus wel even scoren denk je dan. Nou, dat viel bitter tegen. Wat was er namelijk aan de hand? In de A-lijn leverde 420 5 van de 8 punten op (62.5%), in de B-lijn 9 van de 10 (90%) en in de C lijn 13 van de 14 (93%). Het par resultaat (-100) was in de A lijn 0 van de 8 (!), in de B-lijn 0 van de 10 en in de C-lijn had het 4 van de 14 opgeleverd.

Top integraal uitrekenen over de hele club levert voor 4 gehaald 29 van de 36 (81%) en voor par 4 van de 36 (11%).

Niks in de buurt van gemiddeld dus. Dat maakt dit spel alleen al bijzonder. Verder kunnen we, voorzichtig, gaan denken dat een top van 8 verder niets met bridge te maken heeft, maar ook dat er in de A-lijn  verontrustend slecht verdedigd wordt. Er is (alleen in de A-lijn gelukkig) op dit spel zelfs 450 gehaald. Dit kan alleen met een klaver uitkomst (er kan dan een ruitje uit dummy weg) en als troef Aas heer over elkaar vallen. Dat is wel een hele ongelukkige manier om het spel aan te pakken... 

Overigens ben ik van mening dat (ook zonder 3SA bod) een klaverstart niet in aanmerking komt, maar ja, ik kom nou eenmaal niet onder KJ uit.

Willem jan Maas