Spel van de week

Hoog laag of laag hoog?- 3 februari 2004 - Jos van Kan


There is no difference between high-low and low-high signals. It all comes down to renumbering the cards.
Bobby Goldman

Nadrukkelijk vertel ik u, dat bovenstaand citaat niet mijn eigen mening representeert. Ik heb zelf een sterke voorkeur voor de zogenaamde omgekeerde signalen, dus laag-hoog is even of aanmoedigend. Mijn belangrijkste reden is een ethische: het scheelt iedere keer een denkpauze als partner met het A uitkomt en je hebt zelf Vx.
Dat is trouwens vaak zo: je kunt beter een hoge van een driekaart dan van een doubleton missen.

En ik weet ook wel dat één spel niks bewijst, maar denk toch even mee. Je hebt als Z in de vierde hand niet kwetsbaar tegen wel:
SH864 HA1042 R AH8 K85
en het gaat links 2R, 6-10 met beide hoge kleuren, rechts 3K, forcing denk ik wel, zegt LHO desgevraagd, je past, 3S links en de onvermijdelijke 3SA met blikkerende tanden rechts.

Wat start je? Nu je lange kleuren achter je geboden zijn lijkt dat niet zo'n slimme start en je besluit partner op R lengte te spelen. Hopelijk heb je met je partner nu een afspraak over wanneer je aan/af signaleert en wanneer distributie bij een uitkomst met een hoge kaart tegen SA. Nee? Gauw maken dan. Je kunt met het A of de H starten (of met de V van AV109 en HV109 combinaties). Paul en ik hebben de afspraak: een A of V tegen SA vraagt om deblokkade of distributie, een H om een aan/af signaal. Dus na een A of V uitkomst gooit partner zijn honneur bij indien aanwezig en anders geeft hij zijn lengte aan.

Je start dus RH vragend om aan/af en dummy toont:

SA9532
HHV76
R72
K104

De 2,6,4 vallen onder je H. Je speelt normale signalen. Ik wil niet veel zeggen, maar geef toe, dat dit moeilijk is. Onze held besloot naar S te switchen x,B,V en toen hij daarna de nagespeelde H dook (wel consequent) was het ineens gehaald:

Spel 16 W/OW SB107  
HB93
RVB63
K732
SA9532

SV
HHV76 H85
R72 R10954
K104 KAHVB96
  SH864  
HA1042
R AH8
K85

"Ik dacht er nog over om SH te switchen," verzuchtte Z en dat had inderdaad óók tot de ondergang van dit tochtige contract geleid.

Verder waren er weinig heldendaden te melden van deze zijde van het front. We werden volledig weggedragen door Aris Bremer en zijn nieuwe partner Anton Huber, Anke en Ronald boden twee maal 6SA voor net zoveel punten als spellen (voor ons) en we grepen Sicco en Marten in 3S die met geen tien mokerhamers down te krijgen was.

In het licht van het kader van die rode draad viel de score van 45,8% eigenlijk nog alleszins mee, maar nu weet u waarom dit stukje zo laat is.


E-mail: Jos van Kan