Spel van de week

Spel van de week - 24 augustus 2004

Holiday blues

"Holidays are an expensive trial of strength. The only satisfaction comes from survival."
Jonathan Miller


Net opgedroogd van een kampeeravontuur in Nederland en met een maat die net aan z'n vakantie was begonnen, werd het weer eens tijd voor een gezellig avondje bridge. De laatste kans voor mij persoonlijk om nog een plaats in de finale te bemachtigen van de zomerdrives en dus ook een mooie gelegenheid om het schrijven van de stukjes weer eens op te pakken. Goed gemutst riep ik dat ik het svdw wel zou doen waarop mijn eerbiedwaardige partner en csvdwss verzuchtte dat hij dan zeker de rekening moest betalen. En inderdaad het depressieve vakantie gevoel (beter bekend als de holiday blues) was van mijn schouders af en bij mijn csvdwss in volle hevigheid begonnen.
Na een eerste drankje te hebben besteld en de maat van huiswerk te hebben voorzien door middel van een geheel gepdate versie van ons systeemboek raap je op met niemand kwets SAHB94 H8 R84 KV10654 Links pas maat 1H en rechts 1SA. Wat nu? Er flits eigenlijk maar n afweging door je heen: is het een manche voor je, want als dat zo is zou 1SA wel eens niet genoeg down kunnen gaan. Je besluit dat de kans veel groter is dat het of geen manche voor je is of dat 1SA genoeg down gaat en zegt doublet waar het bij blijft.
Nu alleen nog even starten. Het lijkt niet attractief om in partners kleur te starten met een singelton en je hebt een uitstekend alternatief namelijk de S kleur.
Jos en ik hebben een handigheidje afgesproken over uitkomsten met dit soort holdings. Deze is min of meer afgeleid van een van de uitkomst principes van Helge Vinje zoals beschreven in zijn boek "New Ideas in Defensive Play in Bridge" uit 1989 te weten strong king. Hij beschrijft daarin dat tegen SA de uitkomst van de H vraagt om deblokade van elke honneur die partner in handen heeft dus van HV109 start je de H en partner moet dan de B ondergooien als hij hem heeft. Zo niet dan volstaat een distributie signaal.
Alle ideen van Vinje zijn zeker de moeite waard om te bestuderen. Het volledig toepassen van alle uitkomsten en signalen vraagt wel veel inspanning en 1x per week samenspelen is dan niet genoeg. (ik spreek uit ervaring).
Vinje heeft bijvoorbeeld namelijk geweldige signalen in de troefkleur bedacht om in een keer veel informatie over de verdeling aan je maat over te brengen. Het is alleen ethisch gezien niet zo handig dat je met 84 in troef moet gaan nadenken of je nu, afhankelijk van je verdeling de 8 of de 4 moet spelen als de leider de B voorspeelt en in dummy A10xx ligt.
Jos en ik hebben een aanpassing gemaakt en bij ons vraagt de A of de V om deblokade. Je kan dan wat makkelijker inschatten waarvan er gestart is. (Bij Vinje kan dat niet omdat het alle honneurs een of andere speciale holding heeft toegedicht).
Goed je start dus met SA. en in dummy komt:

Spel: 1
Gever: Noord
Kwets: Niemand
S107  
H10643
R9652
K932
SAHB94

H8
R84
KV10654

Maat de 6 en de leider de 2. Maat heeft dus niet de V en waarschijnlijk 3 S's je mist de 3 en de 5 nog en het is dus waarschijnlijk dat maat hoog/laag = oneven gedaan heeft.

Wat speel je na?

Dat lijkt niet zo moeilijk want het veiligste is om K na te spelen. Elke honneur bij partner is voldoende om deze kleur veilig in te spelen. Dus je speelt een K na voor de aas aan de overkant. De maat incasseert nu eerste SV???? en speelt vervolgens K na voor de B van de leider en je wint de slag met de vrouw.

Je moet nu een tweetal vragen stellen. Wie heeft KH? en waar zitten de laatste 2 S's?

De eerste vraag is niet zo lastig te beantwoorden. De leider heeft KH natuurlijk want anders had partner wel eerst de heer gespeeld gevolgd door het aas en een kleintje. Belangrijker is wie heeft de laatste 2 S's?
Er is een aanwijzing SV is niet gedeblokkeerd in slag 1. Met Vx had partner dit zeker gedaan. Hij moet dus nog ten minste 1S hebben. Dit is van wezenlijk belang want daardoor is er nog een entree naar jouw hand om de opgezette K mee te kunnen nemen. Maat zal de rode kleuren nog wel een keertje stoppen. Dus je speelt goed doordacht een K na en de leider doet er goed aan om nu zijn winnaars te incasseren anders gaat hij 4 down in plaats van 3.
Het hele spel:

Spel: 1
Gever: Noord
Kwets: Niemand
S107  
H10643
R9652
K932
SAHB94

SV65
H8 HHB975
R84 RVB10
KV10654 KA8
  S832  
HAV2
RAH73
KHB7

Er moet natuurlijk nog vermeld worden dat ik het bovenstaande niet bedacht heb en na KV vrolijk de down mee nam (lees 3S incasseerde) slechts 1 slag in de rode kleuren was daarna nog voor ons want de maat werd daarmee ingegooid. -300(NZ) was toch nog goed voor 27 van de 32.
Aan de bar vertelden iemand nog dat ook hij in 1SA was gegrepen en dat na SA, en K voor het aas rechts dacht eerst even een R te kunnen spelen. Razend snel ging het toen RAH en R na. De na gespeelde K genomen overgestoken in R en de H snit voor 1 down en een score van 29 voor NZ.

Paul van Raaij