Spel van de week

Deep finesse - 11 januari 2005 - Jos van Kan

I come to bury Caesar, not to praise him

Hm. Een slechte generale ... Paul en ik hebben er alles aan gedaan om ons zondag as te handhaven in de eerste divisie. Kortom het was weer eens uien. Paul werd geplaagd door een recente zenuwbehandeling, maar ik heb niet eens een excuus. Maar Deep Finesse is onze vriend en die groef twee juweeltjes op. Het eerste is een tegenspelprobleem:
s AVB1032 h 7 d AV c VB107
Je bent gever, iedereen kwetsbaar. Je opent met 1s, achter je wordt 2d gevolgd. Partner past en rechts biedt 2h, jij natuurlijk 3c en links na enige tijd denken 3h. Partner gooit de handdoek, links 4h. Wat nu? Velen zouden nu dubbelen uit verontwaardiging, maar dat is eigenlijk alleen maar goed, als 3s er in zit en 4h niet. Maar hoe zeker is dat? Partner heeft geen enkel teken van leven gegeven en eigelijk bevat je hand niet zoveel verdediging. Je past dus en komt uit met cV. Dummy toont
s 65 h A10 d H10432 c AH53
De leider neemt, speelt hA, laat de 10 doorlopen en steekt met cH en een afgetroefde c over naar zijn hand. Dan speelt hij nog tweemaal troef, waarop partner nog bekent, de laatste keer met de B. Welke s's heb je daarop afgegooid? Antwoord op het eind. Het volgende spel is er een uit de categorie "make or break". Kan N altijd 3SA maken?
Spel 8 W/-, N speelt 3SA
 
s V104
h 62
d AB6
c AHB82
 
s HB2
h A984
d H832
c 93
s 973
h HV73
d 1074
c 1064
 
s A865
h B105
d V95
c V75
 
Op het oog lijkt het goed als O start met h, maar dat is gezichtsbedrog. Bijna iedere andere start maakt het gemakkelijker voor de verdediging, met uizondering van dx, want dat geeft het contract direct weg. Maar het is natuurlijk niet raar om hat hx te starten. Als OW 1e, 3e, 5e uitkomen is W aan slag na 4 h slagen en speelt het beste c na. Peter Ladan maakt na dit begin 9 slagen door een criss cross squeeze: 5 c slagen en en passant het d snitje brengt het totaal op 8 en de eindpositie is:
Spel 8 W/-, N speelt 3SA
 
s V10
h --
d A
c --
 
s HB
h --
d H8
c
s 9
h --
d 107
c --
 
s A
h
d V9
c --
 
maar helaas voor W moet hij nog een kaart missen.
Moet je dan niet 3 h slagen incasseren? Als je na de derde h naar s switcht neemt de leider met sA, neemt de d snit en tettert 5 c's. Op de vijfde c is de situatie:
Spel 8 W/-, N speelt 3SA
 
s V
h
d A6
c 2
 
s HB
h
d H8
c
s 9
h 7
d 107
c --
 
s 8
h --
d V95
c --
 
W moet of sH of dH sec zetten. In het eerste geval wordt hij ingegooid en in het tweede geval laat de leider de secce Heer ploffen. Kan het dus niet down? Ja, het kan down. De verdediging moet nooit meer dan twee h slagen incasseren en dan moet O s switchen. De leider kan het dan nooit meer maken.

Antwoord op het eerste spel: je moet AV3 van s overhouden, anders wordt je gestript en ingegooid met die kleur. Partner had (toevallig) 98 van s en daarmee was het contract niet meer te maken.