Spel van de week

Safety Play - 25 januari 2005 - Jos van Kan

Bid boldly, play safe -- Rixi Markus

Op het allereerste spel van de avond raap ik op als W (Spel 1, N/--):
s 9 h 10 d AHV97542 c H85
N past, partner 1s, Z 4h en nou mag ik. Voor de hand ligt natuurlijk om 5d te bieden, maar het probleem daarmee is, dat ik na 5h ergens bij de tegenpartij weer mag en dan werkelijk niet weet wat ik moet doen. Omdat ik liever de tegenstanders met zo'n probleem opzadel biedt ik 6d en heb daarmee twee paarden in de race: het zou zo maar gemaakt kunnen zijn of de tegenpartij neemt het zekere voor het onzekere en "redt". Op dat laatste hoop ik eigenlijk een beetje, want dan schrijven we zeker plus. N kijkt er heel lang naar, maar hij besluit toch te doubleren. Iedereen vindt het goed en N komt uit met sA. Partner draagt een bescheiden steentje bij:
s HV843 h AB d B108 c B73
Het lijkt erop, dat mijn twee paarden het allebei niet gaan redden. :-( Maar de lucht klaart op, als N vervolgt met een kleine s. Kennelijk heeft hij cA niet. Ik besluit niet een van mijn s honneurs eraan te wagen en dat is maar goed ook, want Z troeft en ik troef over. Dit is allemaal geweldig goed nieuws. Ik heb elf slagen en gezien het 4h bod van Z zal hij behalve cA ook de beide h honneurs wel hebben. Hij komt dan automatisch in dwang als ik mijn winners in de goede volgorde incasseer. In feite is het nog veel beter: omdat N de s stopt kan niemand de h bezet houden als de d optocht voorbij trekt.
Wel moet er even zorgvuldig gespeeld worden: troef naar de dummy, de twee s honneurs incasseren, en vervolgens alle troeven. Op de laatste is de positie:
 
s B
h V8
d --
c --
 
s --
h 10
d 2
c H
s 8
h AB
d --
c --
 
s --
h H9
d --
c A
 
Op de laatste d moet N hV sec zetten, s8 heeft dan zijn werk gedaan en kan vertrekken. Z heeft geen goede discard meer. "Mooi gedaan" is zijn sportieve reactie.
Het bewaren van s8 in de dummy is een soort safety play voor het geval de h honneurs verdeeld zitten. Deze extra kansen zijn er vaak en je doet er goed aan hier op te letten.
Het hele verhaal zou echter niet doorgegaan zijn, als N een andere start had gekozen of een andere nakomst. Alleen s of troef na geeft het contract weg. c na van V10 sec was niet zo gemakkelijk te verzinnen lijkt het, maar als je de slagen van de leider telt, zie je, dat maat cA moet hebben, anders heeft de leider 12 slagen: 1 c, 8d (toch?), 1h en 2 s.