Spel van de week

Spel en tegenspel- 27 september - Jos van Kan

The play is the thing
William Shakespeare

Sinds onheugelijke tijden heb ik al geen stukje van de week meer geproduceerd. Nou is het seizoen weer begonnen en nu Paul (2x) en WJ al weer een bijdrage hebben geleverd vermocht zelfs mijn zwakke excuus, dat de firma Verhoef uit Lekkerkerk mijn TV annex internet kabel vlak voor het weekend uit de grond had geschept, waardoor de familie Van Kan een heel weekend verstoken was van TV en internet, wat uiteraard tot de nodige familiale spanningen annex afkickverschijnselen leidde, niet baten.
Was er wat moois? Er was bijna wat moois.

Helpende hand

s AT
h 87432
d J
c AK876
s KQ9632
h KT9
d A7
c 53
Je speelt 4s in Z en W komt behulpzaam uit met hA en speelt h door. Dat lijkt buitengewoon vriendelijk en dat is het ook, want je kunt nu zelfs een 4-1 zitsel in troef aan. De valkuil waar je niet in moet vallen is het aftroeven van een d, want dan kom je niet meer van tafel af, tenzij W tenminste 3 c's heeft. Maar gewoon dom troefhalen is goed genoeg. Als ze 4-1 zitten laat je de B zitten en speelt je derde h. De h kleur is dan hoog en je bent net op tijd om je d-tje te lozen op een vrije h.

Openen of niet openen?

s A6 h KQ86 d J86 c JT72
Tweede hand rood tegen wit, rechts past. Open je of open je niet? Mijn ervaring is eigenlijk, zeker in de paren, dat je ieder excuus moet aangrijpen om te bieden. Na 1c bij mij kwamen we moeiteloos in 3SA, wat geen problemen opleverde. Partner heeft:
s 874 h A9 d 1094 c AKQ96
Omdat de d kleur 4-3 zit kán het niet eens down, maar al is dit niet zo moeten ze die start toch nog maar vinden. Tot mijn verbazing stond 3SA nog niet op de lijst, want iedereen had een c deelscore gespeeld in NZ of een vijandelijk s contract verdedigd. Daar werd je niet vet van: de c zitten 3-1 en je maakt 5 slagen in de verdediging.

Don't spoil partner's brilliancy

Paul was nog wel een beetje verdrietig van mijn verdediging op dit spel:
 
s T9765
h A3
d KJ42
c J6
 
s KQ843
h T864
d AQ
c KT
s A2
h KQ2
d 765
c A8753
 
s J
h J975
d T983
c Q942
 
OW zitten in 3SA (1s-2c-2h-3d-3SA) en Paul's d4 (1-3-5) loopt via 5 en 8 naar de V van de leider. Die vervolgt nu met cH, c naar het A en c na, waarop zowel de leider als N een h de deur uit doen. Ik vervolgde met d10 (A, B!, 6). So far so good. De leider speelde nu s naar het A en s na en toen had ik een probleem, althans, dat dacht ik. Ik wilde niet h B vierde aanbreken, dus ik ontdeed me van een d (voor de zekerheid ook nog de 9) zodat ook dit contract weer gehaald werd. Dat was nogal naief. De leider had al vier kaarten in de minors getoond en kon dus nooit meer een vijfkaart h hebben. Dus een h discard was aangewezen. Dank zij de mooie d déblokkade gaat het dan down, omdat de Z-hand bereikt kan worden om cV te incasseren. Tja, wat moet ik zeggen? Wmstrgna!