KAMPIOENSCHAPSCOMPETITIE van START? -- 19 feb 2008 -- John Schalen

What shall we do with the drunken sailor(s)?
Ferre Grignard, 196..
Heerlijk, eindelijk weer paren, met een top van 42 en dus een frequentiestaat met 'body', kortom de kampioenscompetitie 2008 is begonnen. Helaas had de eerste avond te kampen met een beperkte zitruimte (oorzaak een diner in de haakse zaal), waardoor een aantal gelijkgenummerde tafels (met dezelfde spellen !!) naast elkaar stonden. Bewust kijken doet een DBC-er uiteraard niet, maar het voorlezen aan de andere tafel van de resultaten op het spel waar je net mee bezig bent is niet bevorderlijk voor de "concentratie" Dat voorlezen beperkt zich niet tot het noemen van het behaalde percentage of een korte samenvatting (de helft heeft 4 geboden) van de resultaten. Soms worden alle scores op een spel opgenoemd: spelend aan de laatste tafel zijn dat er dus twintig (!) Het is misschien wat schools, maar het vermelden in de bridgemates van uitsluitend het percentage voorkomt niet alleen bovenstaaande monologen, maar komt ook het speeltempo ten goede (gisteravond waren we pas over half twaalf klaar met spelen).

ENIGE KANS

Spel: 5
Noord
NZ
SB9742
HH752
RA10
K106
 
SV65
HV9
RB8653
KHV9
NESW
SAH10
HA103
RH74
KB875
 
S83
HB864
RV92
KA432
 
Oost is in spel 5 leider geworden in 3SA. De H V9 tegenover A10x levert na de Hstart altijd 2 slagen op (zonder de negen, maar met een lagere H moeten we klein leggen om ons te verzekeren van 2 slagen; leggen we de V, dan wordt die gedekt met de H en de uitkomer blijft met B9 achter de 10 zitten). Uit tactische overwegingen is het in spel 5 beter om de V te leggen; als zij houdt is de positie van de B voor de uitkomer nog onzeker. Na de eerste slag (V-H-A) vervolgen we met een kleine K naar de H om de kans mee te nemen op KA, klein gaan we met S terug naar de hand om weer een kleine K naar de dummy te spelen, onder de V valt de tien en kunnen we K doorspelen. Met 3 Kslagen, 3 Sslagen en 2 Hslagen hebben we met de Hs vier/vier bij de tegenpartij nog één Rslag nodig, dat lukt met RA voor de H, de enige kans op negen slagen

PSYCHE

Spel: 16
West
OW
SAB10843
HAHV105
R 
K75
 
SHV5
HB964
RA82
K1082
NESW
S2
H87
RHV9743
KVB96
 
S976
H32
RB1065
KAH43
 
Spel 16 leende zich voor een pseudo-controlebod (een zgn. fake-cuebid). Na een 1 Sopening (5-krt) door noord en een bijbod van 2 S kreeg ik met deze 6/5/0/2 slamvisioenen, maar hoe verder? Een (hoog) Hbod zou teveel van mijn kaart verklappen, we hebben toch al een fit gevonden; een 4 Rbod (cue) vertelt aan partner, maar ook aan de tegenstanders dat ik geen Kcontrole heb; azen vragen lost niets op, en ook na Exclusion Blackwood ( het azen vragen d.m.w. een bod in je renonce, in dit geval R, waarbij een A in die renonce niet meetelt) is die ene keycard van de maat of SH (geen slam) of KA (wel slam, op snit) en zijn we nog niets wijzer en hebben we alleen maar verteld dat we een Rrenonce hebben. Kortom het is tijd voor het psychologische cue-bod van 4 K (!); na partners 4 Sbod, geen R- of Hcontrole, neemt de kans op belangrijke Kplaten aanzienlijk toe en besloot ik 6 S te bieden, begroet door een hoofdschuddende Boelie (ik wijs met 4 S toch af !!) en enthousiast gedoubleerd door west. Na de start van RH, getroefd, overgestoken naar KA en Snegen voorgespeeld (west: kleine S), brak het moment van de waarheid aan: ervan uitgaande dat west heeft gedoubleerd op RA en een troefslag, taxeerde ik west op HVx van S en legde ook klein (12 slagen).