Spel van de week

Een nieuwe herfst, een oud geluid - 2 september 2008 - Jos van Kan

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas
Al ontbreekt de kracht, toch is de wil te prijzen
Horatius

Deze week ging de nieuwe clubcompetitie van start met een paren serie en omdat Paul weer een in een ver buitenland zat trad ik aan met Geert van Dort. Zoals gebruikelijk vertoonden de successen slechts een zeer kleine correlatie met het vertoonde spel, maar uiteindelijk konden we wel vrede hebben met de 50 en een beetje procent die ons uiteindelijk ten deel vielen.

Slammen

De eerste ronde traden we aan tegen de winnaars van de laatste clubcompetitie, Rob Dankers en Peter van der Stap. Al hun eindcontracten werden in dit rondje gedoubleerd! Niet altijd met evenveel succes trouwens. Een tegenvaller was het resultaat op dit spel:
Spel: 9
Noord
OW
SAV85
HB
RH952
KA963
 
S4
H84
RAVB84
KB7542
NESW
SH763
HV6
R10763
KHV8
 
SB1092
HAH1097532
R 
K10
 
WestNoordOostZuid
Jos van KanPeter van der StapGeert van DortRob Dankers
--1Kpas1H
2Rdbl13R5S
pas6Sdbleinde
1. negatief
Het begon allemaal vrij normaal, maar na het negatieve doublet van Peter, dat o.a. Ss beloofde kwamen er allemaal dollartekens in Rob zijn ogen en schoot hij het partnership rechtstreeks de stratosfeer in. Geert doubleerde en dat interpreteerde ik als een Lightner doublet.
Ik kwam dus met K uit en Rob toog aan de slag. Met open kaarten is het contract nu gemaakt, omdat de Hs vallen. Je kunt dus eenvoudigweg S H afgeven, de troef halen en de Hs cashen. Dat is echter niet zo handig als de Hs 3-1 zitten en de troef gewoon 3-2. Niet onbegrijplijk koos Rob ervoor de Hs eerst te testen, maar toen hij met troef H van slag moest en de troeven 4-1 zaten, had hij na het R naspel geen verbinding meer. Het contract hobbelde toen 1 down. Als ik met R A start, kan het zelfs met open kaarten niet gemaakt worden, maar dan moet Oost wel, als hij met S H aan slag is H naspelen om de verbinding te verbreken.
6 H (in N!) lijkt een beter contract, omdat je daar wat beter bestand bent tegen slechte distributies. 6H in Z is wat minder, omdat je na een Sstart eigenllijk de snit niet kan nemen.
Dit leek dus een goed resultaat voor ons, maar een blik op de scorekaart leert anders: alle schopppencontracten gingen drie tot vijf slagen down en dat is ook zo, als het contract in de andere hand zit. Want als Noord een S contract speelt en Oost start met R, dan is alleen niet troeven goed genoeg om maar 1 down te gaan. Geen enkele leider verzon dit. :-)
Het paar dat op deze hand in 2 H bleef steken noteerde een zeer onverdiende 83% en mag de rest van het jaar niet meer over geluk klagen.

Slammen 2

Een niet ingespeeld partnership moet altijd aan elkaars stijl wennen en dat speelde ons parten op spel 20
Spel: 20
West
Allen
SAB52
HAHV105
RA962
K 
 
S7643
H6
RVB84
K9874
NESW
SH1098
H74
R3
KHVB1053
 
SV
HB9832
RH1075
KA62
 
WestNoordOostZuid
Pieter HilferinkJos van KanKlaas MunnekeGeert van Dort
--1H2K3K
pas4Kdblrdbl1
pas4Rpas4S
pas4SA2pas5K
pas5SApas6R
pas7Heinde  
1. 1e controle
2. RKC 1430
Dat was meer aggressie dan de hand kon verdragen. Misschien had ik mijn hand wat moeten afwaarderen wegens het waardeloze K A, maar van de andere kant heeft Geert ook geen enkel zwak bod gedaan en had zijn hand zo maar een H sterker kunnen zijn. Op een mooie dag heeft Oost dan een singleton honneur in R, maar dat mocht niet zo zijn.
Op een nog mooiere dag heeft Zuid K A106 ipv A6x en heeft Oost een driekaart R naast zijn HVB van K, zodat je weer eens in het stukje van de week komt met een heuse dwang. Maar het was ook geen nog mooiere dag.
Bij KA62 moet je spelen op een onwaarschijnliijk mooie dag: KHVB10987 en een driekaart R in Oost. Ik gooide dus een R weg op K A, speelde SV voor het A, S getroefd, H naar het A, S hoog getroefd, H naar de H, de laatste S getroefd en een K getroefd. Nu de laatste troeven en op de tafel in ieder geval een K bewaren en R 10 déblokkeren voor het geval het toch een van de twee mooie dagen is.
In de A lijn zat maar één paar niet in slam, maar in de B-lijn werd slechts twee van de zes keer slam geboden. De C lijn deed dat nog beter: drie van de vijf keer. Eén paar redde daartegen met 6 S, maar 1700 en 0% later begrepen ze waarom dat niet zo handig was.