BUTLER of PAREN, deel twee -- 4 november 2008 -- John Schalen

De laatste avond van de Butler leverde den Boer-Clemens de eerste plaats op in de serie A. Dat schrijven en natuurlijk lezen van stukjes komt Henk's resultaten blijkbaar ten goede.

Controles

Spel: 2
Oost
NZ
SAV10842
H42
RA9
KAH3
 
S6
HVB763
R876
KB1052
NESW
SH73
H1095
R432
KV976
 
SB95
HAH8
RHVB105
K84
 
Spel 2 bevatte een aantal lastige biedoverwegingen. Na een 1 R-opening van zuid ontstaat al het eerste probleem voor noord rustig 1 S bieden of met 2 S vertellen dat je 16+ hebt met een zeskaart (oud ACOL); bij één paar was dat meteen het eindcontract (!) mijn voorkeur gaat uit naar 1 S, we moeten/willen nog zoveel vertellen en 2 S neemt zoveel biedruimte weg. Zuids rebid ligt voor de hand: 1 SA (12-14, balanced)
Vervolgens is noord weer aan de beurt: één paar bood 3 S (forcing ??) en was na een pas van Zuid (niet begrepen) uit de race. De moderne bieders hanteren Checkback
(2 K) na een 1 SA-rebid om te informeren naar het bezit in de hoge kleuren:
Zuid brengt met 2 S de driekaart S in beeld en dan ontstaat het derde probleem voor Noord: botweg azen/keycards vragen en na het antwoord van één keycard 6 S gokken, pardon bieden levert 1430 op omdat zuid over AH van H beschikt en niet over VB van H met Sheer. Het moet dus wetenschappelijker, azen vragen met een loze doubleton is uit den boze, daarmee bied je (gemengde)controles, maar hoe ?
Na noords 4 K biedt zuid 4 R en weet je het nog steeds niet. Na noords 4 R biedt zuid 4 H en is HH of HA bekend, maar ontkent een bod van 4 R een K controle en mag zuid dan zonder K controle 4 H bieden ?
De theorie zegt op de eerste vraag ja en op de tweede vraag nee, maar in de praktijk is Noord de captain of the bidding en zijn alle middelen om Zuid aan de praat te houden geoorloofd, behalve 4 K bieden en na 4 R lang denken om vervolgens 4 S te bieden.
Een meestal goede afspraak is om controles onder mancheniveau altijd te bieden; op dit spel moet zuid dan na 4 R 4 H bieden ondanks de doubleton K. Nu is het moment daar om azen te vragen, je hoort er één, Sheer of HA, waarmee zuids hand al aardig vorm krijgt: naar alle waarschijnlijkheid punten in R met of (B)(x)xx van S met HA, of Hxx van S met HH. In beide gevallen maar vooral met SH en HH is 6 SA (ook in een Butler dus) het kansrijkste contract, omdat de HH dan bij de uitkomst is beschermd: er stond geen + 1440 op de scorekaarten.