Kwestie van techniek - 9 december 2008 - Jos van Kan

Een veilgheidsspel is als een veiligheidsspeld: altijd kwijt als je hem nodig hebt.
P. Rodeo, Rustig en onrustig bridge

Het leuke van paren is, dat een fout contract lang niet altijd tot een slechte score leidt, net zo min als vergissen de niet overtredende partij het recht geeft op een goede score. Soms is er gerechtigheid, soms niet. Bridge blijft in wezen een geluksspel.
Spel: 23
Zuid
Allen
S1075
HH85
RB653
K987
 
SHV643
HA64
RA87
KA5
NESW
SAB98
H73
RHV102
KH32
 
S2
HVB1092
R94
KVB1064
 
NoordOostZuidWest
Paul van RaaijJos JansenJos van KanMax Hendriks
----2H12SA
pas3SAeinde  
1. zwak, vanaf vijfkaart
Mijn fantasierijke kwetsbare zwakke twee was voldoende om de tegenstanders het dooie Sslam te laten missen, maar ze zaten nu wel in de best scorende manche, mits ... de leider 12 slagen zou binnenhalen. Met open kaarten zie je, dat de snit op R boer je die twaalfde slag geeft, maar met dichte kaarten is dat een riskante speelwijze. Maar je kunt die beslissing een tijdje uitstellen. Paul kwam met een kleine H uit en Max liet de 9 houden. Ik speelde de V na en Paul deblokkeerde H H. Je gelooft het misschien niet, maar hij kon dit doen omdat hij H8 ook bezat. Want als de leider nu vervolgt met vijf rondjes S, dan moet N 2 discards verzinnen. Het mag duidelijk zijn, dat hij geen R kan missen, maar hij mag ook geen afstand doen van H8. Want als hij dat wel doet, is maat de enige die de H kleur stopt en dat betekent, dat er een klassieke dubbele dwang ontstaat: N stopt de R, Z de H en niemand kan de Ks bezet houden. De lezer verifiŽre dit voor hemzelf; het is een nuttige oefeing in dubbele dwangposities.
Merk op, dat als je de H 8 en 6 verwisselt in de Noord en West hand, dat N het zich niet kan veroorloven H H te deblokkeren, omdat dat direct de stopper naar de Z hand transfereert.

Safety play

Spel: 25
Noord
OW
SV84
H 
RB754
KHVB754
 
S3
HHVB76
RAV9
KA1096
NESW
S109652
HA932
RH82
K2
 
SAHB7
H10854
R1063
K83
 
W was leider geworden in 4H, nadat Paul (N) een keer K geboden had. uitkomst K H. Hoe te spelen? Natuurlijk kun je geen drie Ks vertroeven (gelukkig maar, anders had je slem gemist) maar hoe kun je altijd elf slagen maken? Nadat H H het troefprobleem duidelijk heeft gemaakt, vervolg je met S. Het maakt nu niet meer uit wat de tegenpartij doet: je casht drie R slagen, troeft eenmaal K laag en de volgende keer met het A. De vierde K kun je dan troeven met de 9. Z mag overtroeven, maar NZ maken alleen maar een S en een troefslag. Bij ons was de leider te hebberig. Na H H, S, S getroefd speelde hij nog een rondje troef (niet goed), troefde een K laag, driemaal R eindigend in de hand en toen troefde hij een K met de 9. Overtroefd met de 10 en troef na en hij bleef met een verliezende K zitten.