Drunken sailor (1) - 10 februari - Jos van Kan

A big pairs game is like hitting as many drunken sailors as possible.
Bob Hamman

De regelmatige lezers van deze rubriek weten het al, maar voor de nieuwkomers: het DBC clubkampioenschap wordt in deze kolommen altijd verslagen onder de titel "Simultaneous drunken sailor knocking down contest". Uw razende reporter is wederom voornemens het gehele evenement te coveren en zal daarbij niet aarzelen een aantal staaltjes van dronken zeemanschap bloot te leggen. Wees niet bevreesd, de hand zal daarbij voornamelijk in eigen boezem worden gestoken. Zoals bijvoorbeeld:

Dronken

Spel: 22
Oost
OW
SV1094
HA107
RHB107
K98
 
S8752
HH9
R932
KV1075
NESW
SB63
H8654
RAV5
K642
 
SAH
HVB32
R864
KAHB3
 

Ik zat als Z in 3SA en kreeg een kleine R uit voor B en V. K na was voor mijn A en ik probeerde RB, waarop W het fout deed en niet dekte. Ik deblokkeerde S AH (goed) en speelde H op, waarop heel welkom de H verscheen (ook goed). Hoe nu? De entreepositie is een beetje delicaat, maar het lijkt nu het beste om een R slag vast te leggen. Als W aan slag komt kan hij je geen kwaad doen en als O aan slag komt en K naspeelt kun je altijd nog besluiten wat je gaat doen.
Ik speelde echter SV door, notuleerde het vallen van de Boer en verheugd over zoveel meevallers keek ik niet meer naar de R's en eindigde met 10 slagen. Dat hadden er dus 11 moeten zijn. We kregen hiervoor 13/36 (35%), 11 slagen was 28/36 (78%) geweest.

Inches

In spel 23 ging het om één kaart:
Spel: 23
Zuid
Allen
SVB93
HA1098
R5
KH643
 
S76
HH42
RH2
KVB10982
NESW
SAH10852
HB65
RB64
K5
 
S4
HV73
RAV109873
KA7
 

Paul zat in 3SA, na een biedverloop waarin Z R, W K en N SA had geboden en dat bracht O er toe met zijn singleton K uit te komen. (Ik denk dat je met S start 3SA altijd wel gaat halen.) Dit is een buitengewoon vervelende uitkomst voor de leider, die nu in slag 2 de R goed moet gaan doen. Met open kaarten zie je, dat je de R10 moet leggen, maar wat is nu de beste speelwijze? Als de R 3-2 zitten en de driekaart zit achter de zevenkaart, maakt het niet uit wat je legt: als er geen twee honneurs achter zitten wint alles. Als de driekaart voor de zevenkaart zit (zoals nu) moet je de V leggen bij Bx achter en de 10 bij Hx achter. HB sec achter maakt weer geen verschil evenals xx achter. (Alles wint).
Zitten echter de R 4-1, dan is de vrouw leggen een fractie beter dan de 10, omdat je daarmee ook B sec achter vangt. Met B sec en H sec voor, de enige 4-1 zitsels die je aankunt. Als iemand opmerkt dat je H sec achter ook aankunt door het A te slaan, dan verwijs ik schouderophalend naar de titel van dit stukje.
Om een lang verhaal kort te maken: Paul legde de V en eindigde met nog vier andere ongelukkigen met drie down en 4/36 (11%). Drie paren haalden 3SA waarvan Henk en Ger zelfs met een overslag voor de zaaltop.

Na de eerste avond staan er drie B-paren bij de eerste vier, waarvan Winy Severien en Ton Jacobs fier aan kop gaan met 66,7%. Van de kanshebbers hadden vooral Fred en Kees een koude start met 43,6% dus voor hun is er nog veel werk aan de winkel.