Spel van de week - Henk den Boer - 6 april 2010

It's all a good learning experience?
Eric van Praag, organisatiedeskundige

Je bent nooit te oud om te leren
mijn moeder

Voordat we begonnen zette onze voorzitter, Paul Breukel, de winnaars van de spannende kampioenscompetitie in het zonnetje: het "paar" Paul Grashof, Jaap Brulleman, Bas v/d Hoek en Gert Olsder won met klein verschil van een reeks andere paren.

De 1e avond van de nieuwe competitie (cross imps in de A-lijn en butler in de B-lijn)bevatte een aantal spellen met een leeraspect. Wim Lotgering had ter lering en vermaak weer eens gestrooid met spelverdelingen met een slam karakter. Even kijken hoe "we" de slam spellen nu verteren (een tijd geleden heb ik al eens beschreven dat het slam bieden niet zo goed door DBC-ers werd verzorgd). Lesvraag: hoe slam te bereiken na zelf te openen met een zwakke twee opening?

Spel: 1
Noord
Niemand
SH8652
HB2
RAV1083
K7
 
SVB4
HV10953
R5
K9543
NESW
SA1093
H764
RB972
K102
 
S7
HAH8
RH64
KAHVB86
 

Direct al op het eerste spel een lastig slamspel. Dankzij Paul van Raaij zien we in het diagrammetje bovenin hoeveel slagen gehaald kunnen worden in de diverse kleuren en in sa. Op dit spel is alleen 6K haalbaar (vanuit Noord!). Onmogelijk te bieden, althans om het contract in de Noord hand te krijgen. In de A-lijn werd 2x 6R(allebei down) en 1x 6K(gemaakt, +1 zelfs) uitgeboden, voor de rest 5x 3 sa. In de B-lijn werd 5x 6 sa uitgeboden (en alle keren gemaakt, zelfs enkele +1) en verder 3x 3 sa. Een opmerkelijk verschil! En als we de resultaten als maatstaf nemen (de stelling luidt immers toch: een goed slam is een slam dat je maakt), dan is het 1-0 voor de B-lijn.

Bij ons aan tafel boden de winnaars van de avond, Sijke Hoekstra en Eric van der Nat, met de NZ handen als volgt: 2S(Muiderberg) ? 3 sa. Met de Z-hand is na een Muiderberg opening een slampoging mijns inziens wel aangewezen. Dat kan bijvoorbeeld als volgt: na 2 sa moet de Muiderbergbieder haar lage kleur bieden. Een kleine uitbreiding van de conventie is dat met een relatief sterke hand (dat is met minstens 8 goede punten in de lange kleuren en met een 5 kaart laag) 3H(sterk met een 5 kaart K of 3S(sterk met een 5 kaart R geboden kan worden. Dan komt het bieden van 6R binnen handbereik. Ik geef toe, dat contract kan met dit zitsel onmogelijk gemaakt worden, nu de R4-1 verdeeld zijn (met de 4 kaart achter de 5k).

Spel: 14
Oost
Niemand
S104
HB97
R964
KAV643
 
SHVB875
HA6
RAH103
K8
NESW
SA962
HH842
R7
K9752
 
S3
HV1053
RVB852
KHB10
 

Dit spel is een 100% slam: 6S In de A-lijn 1x en in de B-lijn 0x uitgeboden. Ger Clemens en ik hadden op dit spel weinig moeite om slam te bereiken. Anke Wijma en Claudia van der Salm keken met lede ogen toe hoe we vlot dit slam boden: Ik paste met de O-hand, Ger opende een 2K en na mijn 2R antwoord, gaf Ger met 2S een semi-manchefrcing met S aan. Dit sprak mij zeer aan, met 4R(geen splinter, wel controle in R met S steun) gaf ik mijn enthousiasme weer. Dit was precies wat Ger nodig had om via RKC naar 6S te gaan. Het verbaasde ons dat we de enigen waren.

Ik veronderstel dat een aantal paren last ondervonden van hun specifieke 2K opening (sterke handen of zwak met beide hoge kleuren). Met de Oost (!) hand zou dan 2K worden geopend. Jos van Kan heeft al meerdere malen in zijn SVDW?sgesputterd tegen deze openingskeuze en dit spel toont wederom zijn gelijk. Althans, het noodzaakt wel tot goede afspraken om de slam kansen te onderzoeken en gelet op de resultaten kan het beter. Ook de paren die geen Semi mancheforcing openingen kennen en daarom met de West hand 1S openen, komen wellicht niet verder dan de manche. Het heeft veel te maken met de kaartwaardering. Als je bijvoorbeeld na een 1HS opening de Bergen conventie speelt (3K= 4k steun met 7-9p en 3R= 4k steun en 10-11p), dan moet je mijns inziens niet te snel met 3K antwoorden. Een singleton in een kleur en een 4k troef mee, is vaak twee slagen waard en daarom is 3R meer aan te bevelen. Afspraken zoals Mini splinters zouden hier ook goed werken.

Spel: 25
Noord
OW
SHV65
HB106
R74
K10976
 
S32
HAV73
RAB10865
K5
NESW
SAB
HH54
RV32
KAV432
 
S109874
H982
RH9
KHB8
 
WestOost
Rob DankersPeter van der Stap
1SA2K
2R3R1
3H23SA3
4R44H5
4SA65H
6Reinde
1. echt + 4k hoog + slaminteresse
2. welke 4k?
3. h
4. stelt kleur vast
5. cue
6. RKC

Op dit spel boden Peter v/d Stap en Rob Dankers uitstekend dit slam uit en wat nog belangrijker is: Peter maakte de goede keuze (snijden over RH na een S start) om dit slam te maken. In de A-lijn werd 3x 6R geboden (2x gemaakt, 1x down); in de B-lijn werd 1x slam geboden en ? net als in spel 1 ? ging men voor een slamin sa (gemaakt). Hoe je een slam in R moet maken na een S start, is voer voor statistici. Want je hebt globaal twee keuzes: snit op troef, R of direct een snit op K en wanneer deze snit slaagt, kan de S verliezer weggewerkt worden op KA. Ik vraag me af of de beste oplossing een combinatie van meerdere kansen is: eerst RA (troef H kan kaal zitten) en wanneer de H niet valt, een snit op KH. Ik geef weer toe, het zou hier niet werken, maar de vraag blijft wel welke speelwijze het meest kansrijk is. Welke rekenaar kan uitsluitsel geven?