Herfst -- 21 september 2010 -- Jos van Kan

Please excuse my father. It makes him feel young and powerful to treat us like we're idiot children.
Jim Harrison, Legends of the fall
Deze eerste dag van de herfst had Paul aangegrepen om zonniger oorden op te zoeken en ik speelde met Anne-Marie Bennik.

Grand Slam

Tegen Peter Hoogweg en Ton Sprong liepen we tegen een groot slam aan:
Spel: 3
Zuid
OW
S10987532
HB76
RB64
K 
 
SHB
HH98
RAH
KAHV532
NESW
SAV6
HAV
R108732
K1086
 
S4
H105432
RV95
KB974
 
WestNoordOostZuid
Ton SprongJos van KanPeter HoogwegAnne-Marie Bennik
------pas
2R1pas2S2pas
2SA33S47SA5einde
1. zwak met beide hoge kleuren of iets sterks
2. voorkeur
3. 24-25 bal
4. laat ik ook eens wat zeggen
5. en ik ook

W opende een two way 2R, en O kon in de eerste ronde niet veel anders dan voorkeur voor S tonen. Toen W echter een SA loeier bleek te bezitten bood O het uitstekende groot slam. Wij speelden dit spel als laatste van de ronde en enigszins onder tijdsdruk ging het S uit voor de B en KA, waarna het spel niet meer te maken was. Min of meer gratis is de eerste slag in de dummy te nemen en direct K10 voor te spelen. Als een vroegtijdige Sinterklaas in Z dekt of aarzelt heb je ineens een "onmogelijk" groot slam binnengebracht.

Dat was pech voor onze tegenstanders, want het groot slam werd maar eenmaal geboden (en nog gehaald ook). Geen van de andere leiders maakte 13 slagen in een SA contract,

Deelscore

Spel 4 was heel wat interessanter.
Spel: 4
West
Allen
SB73
HA107
RH982
KB73
 
S1054
HB63
R63
KHV1062
NESW
SV62
HHV942
RA104
K94
 
SAH98
H85
RVB75
KA85
 
WestNoordOostZuid
Ton SprongJos van KanPeter HoogwegAnne-Marie Bennik
paspas1Hdbl
2H3Reinde  

Ik mocht 3R spelen nadat de tegenpartij had opgeboden tot 2H en Anne-Marie informatief had gedoubleerd. Peter vond de beste start, K9. De tegenpartij dreigt nu twee K, een H, een R en een S slag te maken en dan ben ik 1 down. Ik besloot Peter op een doubleton K te spelen en dook derhalve de uitkomst. W won KV en vervolgde met H, eveneens gedoken en genomen met HV. De nagespeelde K genomen en vervolgd met troef, genomen met het A door O. Na enige tijd de dummy bestudeerd te hebben vervolgde die met troef, waaruit ik de conclusie trok dat hij SV wel zou hebben.

Ik stak met troef over naar de hand, speelde SB voor en toen O deze dekte liet ik hem de slag houden. Toen S 10 vervolgens viel had ik mijn contract. +110 was veel: 12/14

Ik was heel tevreden over mezelf, maar op weg naar huis kwam ik erachter, dat ik als een kikeroe had gespeeld. Omdat ik O op SV speel moet ik natuurlijk S8 van tafel spelen en door laten lopen. Wordt die genomen met de V, dan ben ik er al en anders kan ik S V er altijd in tweede instantie uitsnijden.

Van de paren die 2H lieten spelen, was het paar dat doubleerde en het twee down speelde het meest succesvol. Dat vereist bijna double dummy defense: troef uit gedoken door N. De leider is nu machteloos. K na lijkt nog het beste, gedoken en nu? De tegenstanders krijgen nu altijd drie S, een H, twee R en een K slag. Een down ongedoubleerd was al goed voor 10/14 in NZ, maar van 2H laten maken werd je niet vet: 3/14

Na vier van de zes avonden is het dringen aan de top van de A-lijn. Het verschil tussen nummer 1 en 4 is slechts 0,72%. In de B-lijn hebben de Westerbeekjes ook na een wat mindere zitting nog steeds een ruime voorsprong op de gebroeders Arkesteijn.