Butler -- 12 oktober 2010 -- Henk den Boer

Na de 1e parencompetitie, nu een butlercompetitie. Met de viertallencompetities in het vooruitzicht een prima oefening.

Kaartwaardering

We [Ger en ik] speelden de spellen 6-10 tegen Henk de Vries en Paul Breukel. De spellen 6 en 9 leken wel heel erg op elkaar. Tal van biedtheoretische aspecten is aan deze spellen te ontdekken.

Spel: 6
Oost
OW
SH752
H108
R109764
KA5
 
S963
HHB953
RHB5
KHV
NESW
SA8
HAV7642
R8
KB762
 
SVB104
H 
RAV32
K109843
 
WestNoordOostZuid
Paul BreukelHenk den BoerHenk de VriesGer Clemens
----1Hpas
4Hpaspasdbl
pas4S5Heinde
Spel: 9
Noord
OW
SB94
HV4
RH863
KB753
 
SAH85
HB9752
RB54
K6
NESW
S76
HAH10863
R2
KH842
 
SV1032
H 
RAV1097
KAV109
 
WestNoordOostZuid
Paul BreukelHenk den BoerHenk de VriesGer Clemens
--pas2Rpas
4Hpaspasdbl
pas4SApas5R
einde      

Vergelijk eens de Oost handen: op spel 6 opende Henk de Vries 1H en op spel 9 2R[Multi]. Dit lijkt mij een kwestie van puntenkul. De Oosthand in spel 6 telt 11 punten en in spel 9 slechts 10 punten, toch is de hand in spel 6 m.i. iets beter: de puntenkracht is geconcentreerd in de lange kleuren. Als je spel 6 met 1 Hopent, dan ligt het voor de hand om spel 9 ook met 1 H te openen. Op spel 9 was dan waarschijnlijk dat Paul en Henk niet stopten bij 5 R van NZ, maar 5 H zouden uitbieden. Beide spellen leverde ons veel op, respectievelijk 11 en 10 IMPs. Dit was in beide spellen te danken aan het bieden van Ger.Nadat 4 Hwas uitgeboden, hield hij de bieding open met een D. Twee keer een goede actie.

Op spel 6 was het eindcontract in de A-lijn 3 keer 5H [1 keer zelfs gemaakt] en 4 keer 4H. In de B-lijn was alle keren 4H het eindcontract. Opvallend dat met de Z-hand zo weinig keer actie werd ondernomen na 4H Op spel 9 werd ook 4He rg weinig uitgenomen [wel gedoubleerd overigens]. Na de 2R opening paste Ger eerst [een D geeft aan een gebalanceerde hand met 13-15 punten of een sterke hand met allerlei verdelingen] en op 4H gaf hij een D. Dit moest wel een uitgesteld informatiedoublet op de H kleur zijn. Voor mij geen enkele reden om te passen [wat kennelijk diverse N spelers wel deden!], ik bood 4SA om Ger de gelegenheid te geven zijn sterkste lage kleur te bieden.

Een Arkesteijn special

Spel: 25
Noord
OW
S98
HB10987543
RV
K86
 
SH4
HAV2
RAHB1076
KHV
NESW
SVB1073
HH6
R52
K9543
 
SA652
H 
R9843
KAB1072
 
WestNoordOostZuid
Ger ClemensWim ArkesteijnHenk den BoerGerard Arkesteijn
--4Hpaspas
5Rpaspasdbl
einde      

Op dit spel mochten in de A- en B-lijn diverse OW paren 3SA uitbieden en afspelen. Zo niet aan onze tafel. De gebroeders lieten hoe de IMPs gewonnen kunnen worden: Wim opende met 4 H En Gerard dubbelde nog maar eens de 5R Na 4H konden Ger en ik niet meer in de enig haalbare manche [4SA] komen. Direct 4SA bij Ger zou de lage kleuren aanduiden en 4 sa na eerst een D en 4S van Oost zou RKC zijn.

Het toont dat een preemptieve opening op 4 niveau lastig te bespelen is.

Niet altijd is een dwang nodig

Spel: 22
Oost
OW
S97
HHB73
R862
KAH105
 
S65
H1084
RB10974
K983
NESW
SV1082
H92
RH53
KB762
 
SAHB43
HAV65
RAV
KV4
 
Dit was een minder spel van de gebroeders. Ze boden geen slem uit. Het afspel in de Butler is dan minder interessant. In de A-lijn zaten twee vermetele paren in zelfs groot slem: 7 H En keer down, n keer gemaakt. Stel er wordt gestart met troef [een standaard uitkomst tegen een groot slem]. Een betrekkelijk veilige speelwijze is om de S te proberen te ontwikkelen, niet door een snit op SV, maar door AH te spelen, nog een keer troef en dan S door die hoog wordt getroefd in N indien West nog kan volgen. In dit geval heeft West geen 3e S en kan de leider laag introeven en vervolgens nog een keer een S aftroeven. Dit is de simpele methode. De leuke methode is via een dwang. Oost kan in een 3 kleuren dwang gebracht worden. Dit gaat als volgt: eerst zogenaamd veilig 3x troef spelen [Oost gooit verplicht een R af], dan 3 keer S met een aftroever in Noord. Naar de hand met RV en dan is weer een mooie dwangpositie bereikt als de leider de laatste troef uitspeelt. Maar toegegeven: het is wel een beetje gokken of je moet snijden op KB of de K moet slaan. Dus toch maar de eerste variant. Dat kan bovendien zonder een snit op RH!