Daar zijn we weer -- 12 april 2011 -- Jos van Kan

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.
Al ontbreekt de kracht, toch is de wil te prijzen.
Horatius

Na een paar maanden afwezigheid en hiertoe aangespoord door onze trouwe lezer weer eens een piece of the week. Dat Wim in het ziekenhuis ligt was aan de spellen niet te merken, die waren weer grillig als vanouds.

Schitteren

Jos Jansen was in de gelegenheid geweest te schitteren, als deze hem niet op wrede wijze was ontnomen.
Spel: 5
Noord
NZ
S432
HV753
RHV4
K965
 
SAVB85
HH6
RA93
KAB10
NESW
SH109
HA982
RB72
KV42
 
S76
HB104
R10865
KH873
 
WestNoordOostZuid
Jos JansenJos van KanMax HendriksNiek Kriens
--paspaspas
1Spas2SA1pas
3Kpas3SApas
4SApas5H2pas
6Seinde    
1. fit en 10-11HCP
2. 2 keycards

Een ambitieus slam, dat tegen een passieve start alleen maar kan worden gemaakt met KH goed en R HV sec. Als RHV niet sec zit, moet N ze allebei hebben en een 2-4-3-3 verdeling. Ja, dat zijn maar 12 kaarten, de 13e mag je naar believen toevoegen, als dat maar niet KH is.

Tegen een troefuitkomst bijvoorbeeld pak je de uitkomst, HH, HA, H hoog getroefd, oversteken met troef, H getroefd met het A, Oversteken met troef en KV voor het hok. Na drie K slagen ben je in W aan slag en heeft iedereen alleen nog maar R's. Kleine R van onderuit richting B en N zit ingegooid.

Of Jos dit zou hebben verzonnen zullen we nooit weten, want ik kwam uit met Rh en het spel was over. Achteraf was ik helemaal niet tevreden over mijn start. Het biedverloop wijst bepaald niet op de noodzaak van een aggressieve start en iedere andere start geeft de leider op zijn minst iets om over na te denken.

Slamforcing

Op spel 12 kreeg ik de mooiste hand die ik ooit van mijn leven gehad heb: een 1 loserspel. Helaas bakten we er niet veel van.
Spel: 12
West
NZ
S85
HV84
RVB862
K1032
 
SB1064
HH1075
RH975
K5
NESW
SAHV93
HA2
R 
KAHV976
 
S72
HB963
RA1043
KB84
 
WestNoordOostZuid
Niek KriensWim ArkesteijnJos van KanGerard Arkesteijn
paspas2K1pas
2R2pas3Kpas
3SApas4Kpas
4Hpas4Spas
5Kpas6Keinde
1. zwak met hoge kleuren of sterk
2. geen voorkeur voor h of s

In onze 2K opening zit wel een zwakke variant met beide hoge kleuren, maar minimaal 5-4. Paren die dergelijke inhibities niet hebben hadden het gemakkelijk: 2K - p - 7S. Niek moest echter passen in de voorhand en nu bleek weer eens hoe vervelend de zwakke hoge kleur variant is als je echt iets sterks hebt, want normaal kun je 2K - 2R - 2S bieden, waarna de problemen ook wel over zijn. In het onderhavige geval zat ik na 3SA vast, ook al omdat de kracht van dat bod volkomen mistig is. Ik was bang, dat maat op 4S zou gaan passen (op de hand die hij in werkelijkheid heeft doet hij dat natuurlijk niet), dus ik bood 4K, want daar moet in ieder geval op worden doorgeboden. Als 4H nu een echte kleur belooft (maar is dat zo?) dan moet ik nu natuurlijk 7S bieden, want dan heeft maat ook een echte S kleur (hij had immers geen voorkeur). Enfin, het bieden mondde uit in het slechtste van alle slams, 6K en dat leverde nog op ook, omdat het slam in de B-lijn nog driemaal werd gemist.

De A-lijn wist wel raad met dit spel: 6 maal 7S, eenmaal 7K (bah!), en maar eenmaal 6S.

In the name of the law

Nog meer vuurwerk op spel 18:
Spel: 18
Oost
NZ
SH65
H109
RV9862
KA62
 
SV4
HV52
RHB3
KHV1098
NESW
SA1032
H 
RA10754
K7543
 
SB987
HAHB87643
R 
KB
 
WestNoordOostZuid
Paul BreukelJos van KanHenk de VriesNiek Kriens
----pas1H
2Kdbl4K4S1
5Kdblpas5H
einde      
1. (!)

Niek vond zijn hand kannelijk te mooi voor een 4H preempt, zodat Henk en Paul hun K fit in de picture konden krijgen. Volgens the law zijn er 19 total tricks, maar zowel 4H als 5K werden een enkele keer gemaakt en dat wijst erop, dat er wel iets bijzonders aan de hand is.

4H is met de normale KH uitkomst steeds gemaakt, soms met een overslag, maar omdat je een vaste H verliezer hebt moet je in de S toch nog wel iets goeds doen. SB voor werkt, S naar de H niet zo goed, als O tenminste alle 4 zijn S's bewaart tijdens de onvermijdelijke H lawine.

5K is een interessant contract. Als N met R uitkomt. lijkt het erop, dat het contract down gaat, maar dat is gezichtsbedrog, mits de leider zich ontdoet van RB als Z introeft. Z moet wel met HA vervolgen wil hij het contract niet direct weggeven en de leider troeft in dummy en vervolgt met troef. N neemt (duiken helpt niet) en speelt het beste R of troef na. De leider neemt in de hand, troeft nog een H, incasseert SA (Vienna Coup mompelend) en steekt met troef of RH (afhankelijk welke entree er nog rest) over naar zijn hand en speelt zijn troeven uit. De vierkaart eindpositie is:

Spel: 18
Oost
NZ
SH
H--
RV98
K--
 
SV
HV
R3
K10
NESW
S10
H--
RA107
K 
 
SB9
HHB
R--
K--
 

W is aan slag en moet de rest maken. Hij speelt zijn laatste troef en N moet of S H afdoen of een R. Het deblokkeren van RB is noodzakelijk voor het verkrijgen van deze eindpositie, want anders zijn de R's geblokkeerd. Het incasseren van SA is in dit geval niet noodzakelijk, maar het maakt het lezen van de eindpositie veel gemakkelijker en maakt ook altijd de nodige indruk op het publiek..

Als N afziet van fancy tegenspel en gewoon met troef A, troef na begint, kan de leider zijn contract ook winnen, door de bijzondere S positie. De leider troeft twee H's in dummy en twee R's in de hand, en passant de vrouw er uit snijdend. Z moet een hoge H bewaren en de driekaart eindpositie is:
Spel: 18
Oost
NZ
SH85
H--
R--
K--
 
SV4
HV
R--
K--
NESW
SA103
H--
R--
K--
 
SB9
HA
R--
K--
 

De leider moet de positie goed lezen, maar zowel HV na en de eindfiguur raden als SV na en duiken als N dekt zijn winnend. Als je dat aan tafel vindt ben je een knappe jongen.

Volgens Deep Finesse kun je hem ook als "Squeeze without the count" spelen, maar dat laat ik gaarne aan de nijvere lezer over. (Hint: Als SA al is ge´ncasseerd in de laatste figuur en je bent in W aan slag kun je nog steeds winnen door SV te spelen.)