De slaperige bridger - 28 juni 2011 - Frank Visser

When I woke up this morning my girlfriend asked me, 'Did
you sleep good?' I said 'No, I made a few mistakes.' Steven Wright (1955 - )

Je kent het wel, de dagen waarop alles lijkt te lukken. ’s Ochtends geen file op weg naar werk, collega’s die de koffie klaar hebben staan, geen vergaderingen met ongewenste wendingen, het eten dat klaar staat als je thuis komt en dat als je naar Delft gaat om te kaarten je een partner hebt die de hele avond precies weet wat er aan de hand is.

Nu weet ik toevallig niet wat voor dag Paul afgelopen dinsdag had, maar een perfecte partner voor de avond had hij zeker niet!

Neem bijvoorbeeld spel 2, tegen Ron en Peter:

Spel: 2
Oost
NZ
SH3
HB1085
R9642
KA95
 
SB6
HV9743
RHB10
K742
NESW
SAV85
HAH2
RV85
KH106
 
S109742
H6
RA73
KVB83
 
OostZuidWestNoord
PeterPaulRonik
1Kpas1Hpas
2SApas3K1pas
3R2pas3SAeinde
1. Heb je een 3krt H of 4krt S?
2. Ja, allebei

Na ampele overweging koos Ron voor 3SA boven 4H. Paul startte met R3, kleintje plaatje, voor de tien op tafel. Nu volgde schoppen boer, koning, aas gevolgd door harten Aas, harten heer en harten (gedoken op tafel) voor mij. (Ruiten 7 en klaver 2 weg bij Paul -> laag is aanmoedigend)

Het is nu logisch dat de leider nog Vx van ruiten heeft, want anders had hij zich volledig van de hartenslag uit dummy gesloten. Logische gevolgstap: schoppentje doorspelen omdat maat ruiten A nodig heeft als entree voor zijn schoppenslag.

Ietwat slaperig heb ik een ruiten op tafel gelegd en was het voor Peter een eitje om 9 slagen weg te tikken. De schade van 27% viel mee omdat 4 harten 2 keer onterecht is gehaald (schoppen uit en de K ingelegd?), maar gevoelsmatig niet echt lekker.

Soms ook een beetje mazzel:

Spel: 3
Zuid
OW
SVB98763
H9
RAHB106
K 
 
SA5
HHVB654
R 
KHV1075
NESW
S 
H10872
RV87532
KA62
 
SH1042
HA3
R94
KB9843
 
WestNoordOostZuid
RonikPeterPaul
1H4S5H5S
6H?    

En toen zat ik vast. Het is volledig onduidelijk wie er aan het uitnemen is, maar omdat schoppenslem al praktisch gemaakt is tegenover schoppen aas bij maat bood ik 6 schoppen. Dit werd door Peter gedubbeld en na een hartenstart door mij geclaimd in slag 2. Was Ron slaperig door 6H te bieden? Misschien wel, omdat je een ruitenstart wilt tegen 6S kun je beter 6R bieden.

Een aantal gelukjes later (na 2x pas opende ik 3e hand niet kwetsbaar 3R op S10xxx  HBx  RAHxxxx  Kx  . Dit ging 3 down maar het is wel 4Hvoor ‘de vijand’) was het weer tijd om in slaap te sukkelen. De mannen die hier van konden profiteren waren de gebroeders Van Dort.

Spel: 21
Noord
NZ
S104
HVB109
RB9632
KB9
 
SVB753
HAH63
RA54
K6
NESW
SA9
H852
RHV
KAHV873
 
SH862
H74
R1087
K10542
 
NoordOostZuidWest
GeertikHeinPaul
pas1K1pas1S2
pas2R3pas2S4
pas2SA5pas3H6
pas3SA7pas6SA8
einde      
1. 15+ gebalanceerd of een normale 1-K openening
2. Walsh, minimaal 8 HCP
3. 15+ reverse of 18-20 gebalanceerd
4. Relay met 5+ schoppens
5. Dat mochten Geert & Hein 3 keer raden...
6. Natural
7. Geen fit
8. ik heb nog wel wat over

De start was K via de boer voor de koning. Wat zijn je kansen? De 1e mogelijkheid is in de klaverkleur. Als de klavers 3-3 zitten ben je binnen. Dan heb je 12 slagen en kun je proberen een 13e te halen, maar door de klaverstart is dit niet echt waarschijnlijk. De 2e mogelijkheid is het afgeven van een klaverslag en snijden in schoppen voor je 12e slag.

Mogelijkheid 3 is de schoppens 3-3. Dan heb je 4S, 2H, 3R en 3K = 12 slagen. De 4e mogelijkheid is dat zuid SHx heeft. Hij moet dan de 2e schoppenronde de koning nemen en haal ik ook 4 schoppenslagen.

Al met al lijkt schoppen spelen de beste kans, dus speel ik SA (allen klein) en S9 naar de vrouw. Hein keek alsof het contract nu down was dus heb ik snel een klaver afgegeven en geclaimd voor -1 en 22,73%. Shit. Is het luiheid of slaperigheid? Onoplettend of gewoon onhandig? Er is namelijk na elke start (behalve harten, dan ben je down: [Noot van de redactie: Dubbel dummy zijn er ook met H uit 12 slagen. HA, RHV, HH, RA, en na 4K's van boven aan zuid vragen of ie bridgen nog leuk vindt] ) een extra kans voor 12 slagen.

Eens kijken wat er gebeurt als je in slag 2 schoppen 9 speelt. Wat gaat zuid dan doen? Als hij schoppen K pakt dan heb je als leider direct 12 slagen. 4S, 2H, 3R en 3K = 12. Dus hij zakt SH en dan is het contract nog steeds binnen. Je hebt een schoppenslag "gestolen" en kunt nu een klaverslag afgeven voor 2S, 2H, 3R en 5K = 12 slagen. Aan tafel zeker iets wat ik had kunnen (moeten?) zien.

Achteraf is het slechts 3 paren gelukt om 12 slagen te halen, waarbij Iwan een schoppenstart kreeg van West, ik niet weet hoe Wim of Bastianne het heeft gespeeld en die van Kees sowieso niet telt. Waarom telt die van Kees niet? Omdat bij Kees ST werd bijgespeeld toen hij in slag 2 SA speelde, waarna S9 hoog genoeg was om de koning er veilig uit te pesten.

Misschien een voorraad Red Bull aanleggen voor aanstaande dinsdag?