Weekspel – 9 Oktober 2012

Inleiding

Deze week wat meer tekst en wat minder bridge, dat wil zeggen, spellen. Dat komt omdat ik schaamteloos gebruik ga maken van de mogelijkheid die ik nu eenmaal heb als zo-nu-en-dan-schrijver-van-een-spel-van-de-week, namelijk de website van DBC gebruiken als platform voor mijn eigen stokpaardjes.

OK, wat is dat? Nou, ik weet van mezelf dat ik nogal wild uit de hoek kan komen en lekker in het rond kan schoppen. Ik doe dat veelal om, op een hopelijk amusante manier, een punt te maken. Dit betekent dat ik als ik soms kritiek spui op bijvoorbeeld garantiescores, en vergis u niet dat komt er ongetwijfeld nog wel een keer aan, niet probeer de mensen die de clubavond organiseren belachelijk te maken. Integendeel ik heb altijd bijzonder veel respect voor mensen die (een deel van) hun vrije tijd besteden om er voor te zorgen dat zijzelf, maar ook anderen, een plezierige tijd kunnen hebben. Sterker nog, zelfs als iemand die als vrijwilliger iets voor de club doet eens een keer een steekje laat vallen (bijvoorbeeld een rare beslissing neemt als arbiter), behoor je in mijn ogen die persoon nog steeds met alle respect te behandelen en ook diens beslissing hoffelijk te aanvaarden. O wacht, dat hoort eigenlijk altijd.

Dus, beste technische commissie, knoop dit goed in de oren als ik het nu eindelijk ga hebben over...

Alcoholvrij bier

Weet u het nog? Eind jaren 80 probeerde Heineken de markt te veroveren met een alcohol arm bier, Buckler. Uiteindelijk was dat geen succes, hoewel ik hoor dat het spul in de ons omringende landen nog wel verkocht wordt. In Nederland was het met Buckler gauw gedaan, en tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk hoe groot de invloed van ene Youp van het Hek op de ineenstorting van dit merk nou precies geweest is. Vast staat wel dat hij de drinkers van dit "biertje" in zijn oudejaarsconference zo ontzettend belachelijk gemaakt heeft, dat je het met goed fatsoen nooooit meer kon bestellen. Weet u het nog? Het internet is er goed voor.

Nou denk ik niet dat ik ook maar in de verste verte evenveel invloed heb als Youp, maar laat ik een poging doen om een populair "merk" ook onmogelijk te maken door de volgende uitspraak te doen.

De overeenkomst in klank tussen Butler en Buckler is geen toeval! Daar waar Buckler geen bier is, is Butler geen wedstrijd.

Butler is namelijk één grote loterij. Er is geen wedstrijdvorm waar het zo verschrikkelijk belangrijk is welke spellen je tegen wie speelt. Omdat het dan ook nog zo is dat de hoeveelheid punten die je op een spel kunt behalen verre van constant is, is het allemaal een kwestie van "plain old luck". Dit wordt pas een beetje gedempt na heel veel spellen. Een voorbeeldje? Natuurlijk. Stel je hebt (Spel 15) V7 H75 V4 987432, links opent 1, maat volgt 3 en rechts doubleert negatief. Je bent niet kwetsbaar tegen kwetsbaar en de vraag is, wat nu? Het bod van de maat toont veel hartens en niet veel punten, dus het lijkt er op dat de buren zeker een manche te halen hebben. Het heeft er ook alle schijn van dat de tegenstanders hun beste fit nog niet gevonden hebben. Je besluit maximaal druk op de ketel te zetten en 5 te bieden.

Not good! Links heeft namelijk een 5-0-5-3 verdeling met 2 Azen en wordt min of meer gedwongen om 6 te bieden, wat door rechts naar 6 wordt gecorrigeerd. Niet te vernielen, en omdat niemand anders dit slam bood kost je dat 12 IMPS. Als je nu de rest van de avond 0 haalt heb je een zeer slechte avond, en dat alles door één spel. Da's nou Butler.

Ho, ho, zult u zeggen, maar je hebt het zelf niet al te best gedaan, je hebt de tegenstander er min of meer ingedrukt. Jawel, maar toch was het veel beter afgelopen als je niet tegen het enige #@&*%%#!!?! paar gespeeld had dat negatief doubleerde met primaire steun voor partner om een mooie hand aan te geven! Speelt niet iedereen dat dan? Nee, want dat is namelijk een rare aanpak die er van uit gaat dat je partner echt nooit past. Zie je hoe belangrijk het is welk spel je tegen wie speelt?

Los van of je nu een wedstrijd speelt of niet, het blijft natuurlijk een intrigerend spel. Zo sloeg ik zelf de plank volledig mis bij spel 6.

Spel Noord
6 B9654
Oost 107
OW HB84
54
A3 1087
AH6543 V
AV9753
AB987 H102
HV2
B982
1062
V63

Ik besloot in de eerste hand een zwakke twee in ruiten te openen (middels 2). Eerste hand, kwetsbaar tegen niet is die hand echt niet te sterk. Hedwig had een mooie kaart en bood 2SA. Nu zijn er sinds het begin van de zwakke twee al vele antwoordenschema's op 2SA bedacht, en Hedwig en ik spelen er tegenwoordig een waar 3 een minimum of een feature in aangeeft. Dat laatste had ik, dus ik bood het. Hedwig 3, forcing en echt en ik 3SA (geen minimum, dus een feature in ). Mooi hè? Hedwig 4 onder het mom van "als jij een feature in klaver hebt, weet ik een aardige troefkleur". Waarom ik toen geen 6 bood, maar volstond met 5, ik zou het niet kunnen zeggen.

Dit uitstekende slam (hoe speel je eigenlijk na start?), was in de zaal maar twee keer geboden. Een keer in de A (van de Dool - van der Slik), en een keer in de B (Heemskerk - Schipper). Chapeau!