Een ander Sans Atout complex (deel 2)  – 2 januari 2013 – Henk den Boer

 

Aan een ieder alle goeds in 2013. 2013 wordt hopelijk een jaar vol met prettige verrassingen. In de eerste week van januari geen DBC avond, daarom is dit weekspel anders dan anders. Het is geen literair hoogstandje zoals het Kerstverhaal van WJ, maar meer taaie kost zoals wel past in januari.

Zoals al aangekondigd in het weekspel  van 20 november 2012 neem ik u mee naar een andere wereld in het Sans Atout bieden.

Allereerst een paar vragen over wat te doen na een 1 SA opening van partner:

-          Wat bied je met: xx,x,BT9xx,VT9xx ?

-          Wat bied je met HTxx,x,xx, HTxxxx?

-          Wat bied je met Txx,Vxx,x,VBxxxx?

Met dergelijke zwakke handen is het een beetje gokken. Passen? Met een hand als de eerste hand zelf maar een lage kleur kiezen (en via lage kleur transfer laten bieden)? Met de tweede hand kiezen voor transfer voor kl of proberen de fit in sc te vinden? Met de derde hand kiezen voor transfer voor kl, terwijl een vijf-drie fit in een hoge kleur nog mogelijk is (partner opent 1 Sa ook met een vijfkaart hoog)?

Geen stayman en geen lage kleurentransfer

Ger Clemens en ik hebben deze vragen proberen te omzeilen door af te zien van de gebruikelijke stayman en de door velen gespeelde lage kleuren transfer (2 sc duidt op een lange kl kleur en 2 sa duidt op een lange ru kleur).  Ons basisprincipe is dat we met zwakke handen tegenover de 1 sa opening het juiste deelscore contract kunnen vinden.

Ons schema van antwoorden na een 1 sa opening van partner is als volgt:

-          2 kl      vraagt naar 5k hoog, anders biedt partner 2 ru

-          2 ru     transfer, met minstens 5k ha

-          2 ha     transfer, met minstens 5k sc

-          2 sc     slaminteresse(daarna op zoek naar juiste kleur en eventueel slam)

-          2 sa     CONOT met 5k-en in lage kleuren, alle sterkten

-          3 kl      manche inviterende hand met 6+k kl

-          3 ru     manche inviterendehandmet 6+k ru

Uit een ver verleden: de CONOT conventie

Ooit speelde ik Precisie, het systeem door meneer Wei ontwikkeld. Samen met Ron Andersen heeft hij boekenvol geschreven geschreven steeds met als ondertitel “BiddingPrecisely”.  Deel 4 van deze serie (uit 1978!) was “Perfect your no trumpbidding”.  In dit boekje wordt de CONOT conventie genoemd naar Robert Conot uit California.  Het idee is dat het 2 sa antwoord op de 1 sa opening gebruikt wordt voor een hand met beide lage kleuren, waarna partner zijn beste lage kleur kiest. Dit kan met zwakke handen (zoals de eerste hand hierboven), met een hand met interesse in een manche in een lage kleur of  in 3 sa maar met zwakte in een hoge kleur of beide hoge kleuren of met een sterke hand en slaminteresse.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we deze conventie amper hebben kunnen toepassen.

Non forcingvervolgbiedingen

Meestal toont 3 kl of 3 ru na een 2 klstayman en antwoord een forcing bod, echt of conventioneel. Ger en ik doen dit niet: eerst 2 kl en daarna 3 kl of 3 ru (na een 2 ha of 2 sc antwoord) toont juist een zwakke hand met lengte kl of ru. Dit zijn de handen waarmee in een door velen gehanteerd systeem de lage kleuren transfer wordt gebruikt. Met eerst 2 kl bieden, kunnen we wel letterlijk “en passant” ook nog andere mogelijkheden onderzoeken, zoals met de tweede en derde getoonde handen. Bijvoorbeeld met de tweede hand kan de bieding als volgt gaan:

1 sa – 2 kl – 2 ru – 2 ha (toont 4k sc) – 2 sc of 3 sc (4 k sc, eventueel met maximum 1 sa opening).  Met een 4k sc bij de 1 sa opening is zelfs een manche goed denkbaar. Maar we hebben wel een escape als dit niet het geval is.

1 sa  2 kl – 2 ru – 2 ha – 2 sa (geen 4k sc) – 3 kl. Dit 3 kl bod is nu echt en non forcing.

Met de derde hand kan ook “en passant” nagegaan worden of partner een 5k hoog heeft. Zo ja, dan hebben we een prima contract gevonden, zo niet, bieden we 3 kl.

Voordelen?

Er zijn verschillende voordelen:

-          Stayman verraadt altijd de hand van de 1 sa opening. Bij ons blijft onbekend of partner de (andere) 4k hoge kleur heeft.

-          We vinden direct de 5k in de hoge kleur van partner op het lage twee niveau.

-          Met zwakke handen met een lange lage kleur kunnen alternatieve contracten nog onderzocht worden.

Nadelen ?

Het geheel is natuurlijk weer iets om te onthouden, maar in feite niet meer dan het gebruik van andere conventies. Enkele nadelen zijn:

-          Met zwakke handen met twee 4k in een hoge kleur moeten we passen.

-          Een 4-4 fit in ha wordt pas op 3 niveau ontdekt.

-          Niet met de 1 sa opening, maar met de andere (zwakke) hand wordt een 3 kl contract uitgespeeld.