Kampioenscompetitie 2013 (4)-- 19 maart 2013 -- Willem jan Maas

Simultaneous Drunken Sailor Knocking Down Contest -- It's all about the errors

Dit hadden jullie niet verwacht. Jos heeft zich al enige jaren opgeworpen als chroniqueur van de kampioenscompetitie, en dan komt ineens ondergetekende zich ermee bemoeien. Dit heeft een treurige reden, Jos heeft namelijk thuis een goedgevulde ziekenboeg en had dus deze week echt geen tijd. Hij deed toen een beroep op mij en natuurlijk heb ik daar gehoor aan gegeven. Begrijp me niet verkeerd, niet omdat ik zo nodig wilde, maar je wilt natuurlijk ook je lezers niet in de kou laten staan.

About the errors

Ik hoop niet dat ik iemand erg teleurstel, maar bridge gaat niet om de mooie briljante dingen, maar simpelweg om het vermijden van fouten. Zia is geen grootheid omdat hij allemaal briljante dingen doet, maar omdat hij de normale spellen veel vaker goed doet dan u en ik. Natuurlijk zie je alleen de briljante dingen in de krant. Hedwig en ik spelen op jaarbasis ongeveer 3000 spellen en van deze 3000 zijn er misschien 10 waar iets moois gedaan wordt. De rest is een continue geploeter om niet teveel fout te doen. Natuurlijk helpt het voor je score als je iets fout doet en het loopt goed af.

Bijvoorbeeld spel 12. Spelend tegen Egbert en Bas (toch nauwelijks te kwalificeren als drunken sailors) gaan we verschrikkelijk in de fout door in 3SA aan te leggen in plaats van 4. Ik ga lekker niet vertellen hoe het bieden ging, want het zou kunnen dat er kinderen meelezen.

Spel Noord
12 4
W/NZ VB87
A1096
B743
HV98 107652
H1063 A
H3 VB874
HV10 A2
AB3
9542
52
9865

Noord kwam uit met V, aangesignaleerd door Zuid (de eerste fout). Hedwig speelde een schopje en Zuid pakte de eerste met de A (de tweede fout, maar begrijpelijk omdat Zuid natuurlijk niet verwacht dat West een 4 kaart schoppen had, Oost had namelijk wel een vijfkaart aangegeven). Zuid een klein hartje na (de derde fout, de 9 is veel beter) voor de 6 en de 7. Noord, die geen gevaar zag en ook dacht dat zijn partner de schoppens tegenhield, maakte de vierde fout door harten na te komen. De leider had op al die hartenspelerei 2 ruitens uit dummy weggedaan. Dit zou er heel raar uit moeten zien, want de leider heeft blijkbaar geen schoppenkleur die loopt en gooit toch de enige andere kleur die toekomst lijkt te bieden weg. De leider speelt nu een klein ruitje Noord de gelegenheid gevend de vijfde fout te maken door A te duiken. Toen dit allemaal gebeurd was, had de leider eindelijk 4, 3, 1 en 3. 11 slagen waarmee de fout met hoofdletter F, fout 0, het bereiken van 3SA in plaats van 4, eindelijk was gecompenseerd. Na het weggooien van de ruitens uit dummy had Noord zich best kunnen realiseren dat de kleine ruiten na "piscatorial" ofwel "fishy" was. Het stonk aan alle kanten, maar Hedwig heeft blijkbaar een voldoend dicht rookgordijn opgetrokken om er mee weg te komen.

Een zijstapje in de historie

Heel vroeger had DBC een clubblad. U weet wel zo'n publicatie op papier die eens in de zoveel tijd aan de leden werd rondgedeeld. Daar schreef ik ook al eens wat in, onder andere een stukje waarin ik gehakt maakte van iemand die zijn partner er van langs gegeven had omdat hij verkeerd had gesignaleerd waardoor onze "held" natuurlijk op het verkeerde been gezet was wat geresulteerd had in een slechte score. Ik schreef toen iets van ". . . maar als west nu gebridged had in plaats van gesignaleerd. . ." De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik ook nu erg in de verleiding kwam om iets dergelijks te doen toen een onzer tegenstanders op verwijtende toon aan zijn partner vroeg waarom hij geen introever had gekregen. Hij had tenslotte "die 6 en die 3 en ook nog een keer een negen" gespeeld waaruit zijn partner had kunnen afleiden dat er wellicht een introever te halen was geweest. Dat-ie zelf drie keer(!) de kans had gehad zijn singleton in te spelen, daar werd gemakshalve aan voorbij gegaan. Brrrrr.

Nog meer fouten

U denkt misschien dat aangezien ik altijd zo feilloos de vinger op de zere plek leg bij anderen, ik zelf immuun ben voor fouten. Think again! Ik had een hele fijne op spel 10.

Spel Noord
10 B5
O/Allen V762
AB82
A103
HV87643 9
H4 1095
75 HV10964
VB 862
A102
AB83
3
H9754

Nadat Oost een zwakke twee in Ruiten geopend had, Zuid (Hedwig) informatief gedoubleerd had, en West 2 had gezegd, besloot ik als Noord 3SA te bieden er op vertrouwend dat Hedwig voor haar informatiedoublet wel wat schoppens mee zou brengen.

Tot dusver de grote fouten vermeden, maar kijk hoe het spelen ging. Oost kwam uit met K, uiteraard gedoken (Bath coup) en switchte naar schoppen, weer gedoken. West speelde ruiten na, en in plaats van te pakken, wat resulteert in een (gelukkige) 10 slagen, dook ik. Dat is natuurlijk fout want Oost heeft natuurlijk 6 ruitens voor zijn zwakke 2 (deze Oost in ieder geval wel). Nu haalde ik vanwege het geluk dat de schoppens 7-1 zaten en het feit dat VB viel altijd nog 9 slagen voor 14 MP, precies gemiddeld. Had ik de tweede ruiten gepakt, had ik 10 slagen gehaald, goed voor 26 MP. Bijna 2% over de avond meer, dat tikt aan.

De stand

Jos sluit zijn stukjes altijd in de fijnste G.B.J. Hiltermann traditie af met een soort "toestand in de wereld". Ter voorkoming van een stijlbreuk zal ik dit ook doen.

Het schrijven van stukjes komt blijkbaar je score ten goede, want de schrijvers gaan nog steeds fier aan de leiding. Nog maar één B paar bij de eerste 10, Peter Hoogweg en Ton Sprong op 6e plaats. Maar ja, deze heren zijn ook geen overtuigende B lijners, daarvoor zitten ze veel te vaak in de A (en hebben ze ons vorige week geslacht, maar dat is een heel ander verhaal).