Spel van de week 1 oktober 2013 -- Willem jan Maas

Grommmmmmm

Naar aanleiding van het vorige spel van de week kon ik het niet laten om me in een reactie het volgende af te vragen:

"De vraag is natuurlijk of van Raaij eerste staat omdat ze (ongetwijfeld met de inzet van vele steekpenningen) ons tot nu toe hebben ontlopen, of staan wij (nog) tweede omdat we tot nog toe van Raaij hebben ontlopen?"

Uiteraard voegde ik hieraan toe "Ik voel wel wat voor een finale over 24 spellen…"

Nou, het antwoord op de eerste vraag is "geen van beide", we hebben namelijk tegen van Raaij gespeeld, (verdiend) dik verloren, maar zij staan nog steeds nipt 1 en wij staan nog steeds een straatlengte voor op nummer drie. Dus, ik zeg het gewoon lekker nog een keer, "Ik voel wel wat voor een finale over 24 spellen…"

Maar goed, was er nog wat leuks om te bespreken? Nou, eigenlijk niet! Sommige dingen kun je namelijk niet bespreken zonder mensen voor het hoofd te stoten, en dat laatste doe ik alleen maar (bewust) als ik in een bijzonder vileine bui ben, wat ik niet ben.

Laat ik in algemene zin de volgende twee adviezen geven. Ten eerste, als je partner inviteert en je hebt een minimum, moet je niet doorbieden. Ten tweede, als je partner opent met een gewone opening dus niet met een zwakke twee of zoiets, en je hebt zelf ook een opening, dan ga je naar de manche. Je gaat dan wel eens down, maar die downslagentelling is er niet voor niks.

Vreemd genoeg kwam het bij onze tegenstanders een paar keer voor dat ze niet doorboden met desastreus gevolg. Bridge is een spel waar in het algemeen (gecontroleerd) moedig gedrag beloond wordt. Bobby Wolff, een van de oorspronkelijke Dallas Aces, formuleert het doorgaans als "run for daylight, don't run for cover", terwijl ons eigen icoon Hans Kreijns meer dan eens placht te zeggen "Niet bang zijn, bieden! Wel bang zijn, toch bieden!"

Als je doorbiedt, moet je natuurlijk wel een beetje intelligent bieden. Dit liet ik na op spel 7 tegen Kees Schipper en zijn team. Was het tempo doeloe, Kees was ten slotte op Bali, of gewoon bijzonder onnadenkend. Dat laat ik graag aan de lezer over, nou ja, ik weet het antwoord al, maar je moet soms een beetje voortkwebbelen, toch?

Spel 7 Noord
Z/Allen H75
6
VB6
1096432
V863 A
H8 VB7432
H1092 A87543
V85
B10942
A1095
AHB7

Na een 1 opening van Zuid, een pas van West en een 2 bood van Noord, bood ik als Oost 3 in de volle overtuiging dat dat niet rondgepast kon worden. Ik kon voor zover ik wist in dit biedverloop niet direct hartens en ruitens aangeven en wilde ook niet (door bijvoorbeeld 2 of 4 SA te bieden de partner het idee geven dat ik wellicht klavers had waardoor ze haar kaart verkeerd zou beoordelen. Nou ging alles goed, want zoals verwacht kon zuid het niet over zijn hart verkrijgen om te passen en bood 3. Na twee passen deed ik 4 en zei Hedwig 4. Noord bood, om hem moverende redenen die ik overigens niet begrijp 4. Genie of idioot? Wist Noord wat er ging gebeuren? Ik bood na 4 natuurlijk door (met een 6-6 speel ik altijd zelf), maar in plaats van het verstandige 5, bood ik het onverstandige (of krankzinnige zo je wilt) 5, gedoubleerd door Z. Omdat de hartens 4-1 en de ruitens 3-0 zitten kansloos 1 down. Geen fijn resultaat als 5 helemaal koud is (er kan wel een hartenintroever vallen, maar dat is van een vaste troefslag). Een volkomen terechte 13 in de zij kolom. Overigens, hoewel een 3-0 zitsel in ruiten maar 22% kans is, is de maakkans van 6 aanzienlijk kleiner dan 78% (namelijk 61%) omdat er ook nog vaak een hartenaftroever kan vallen.

Gelukkig kwam even later spel 12, waar, helemaal uit de lucht, de stille kracht 13 imps inleverde zodat we de wedstrijd nog nipt wonnen. De manier waarop is echter wel leerzaam, dus daar gaat-ie.

Spel 12 Noord
W/NZ B64
AV4
43
VB973
AH9532 107
5 H1072
H6 V82
AH86 10542
V8
B9863
AB10975
West Noord Oost Zuid
1 pas pas (1) DBL
pas(2) 3(3) pas 3
pas 3(4) pas 4(5)
DBL (6) pas pas pas

Ik denk dat heropenen met een doublet vragen om moeilijkheden is. Ik zou 2 zeggen, of, als dat in het arsenaal zou zitten, ruitens en hartens aangeven. Na de dubbel loopt het bieden tamelijk rap behoorlijk uit de rails. Kijk maar.

  1. Ik weet dat het tegenwoordig gebruikelijk om altijd te bieden met deze hand in deze positie, maar zeker in een vijkaart hoog systeem is dat behoorlijk gevaarlijk.
  2. Handig. NZ krijgen zo alle ruimte om zichzelf op te knopen.
  3. Technisch onjuist. Daar waar het na een directe dubbel prima is om 3 te bieden, geldt dat na een heropening niet omdat de dubbelaar (veel) zwakker kan zijn. Kort gezegd, na een directe dubbel moet de antwoorder er aan sjorren, na een heropeningsdubbel de doubleerder.
  4. Noord geeft voorkeur voor harten, ingegeven door de gedachte dat zijn partner wellicht ruitens en hartens aangeeft, maar …
  5. Zuid vindt dat blijkbaar niet en biedt de manche.
  6. West besluit dat ze nu wel genoeg touw hebben gehad om zichzelf op te knopen.

Door suboptimaal afspel, ik zeg niet fout, maar minder goed als dat het had gekund zoals de kaart lag, ging dit 3 in plaats van 2 down, met 13 imps voor de good guys tot gevolg.

Wat denkt u? Gaat die finale er komen of doen we volgende week "gewoon" de laatste 4 rondjes?