Het kan altijd erger -- 22 april 2014 -- Jos van Kan

Meestal vind ik het schrijven van een svdw wel leuk, maar dit keer is helaas een uizondering. Woedde er bij het vorige spel vdw nog een soort discussie over de zin en onzin van de cross imps, deze maal was er tussen de nummer 1 en nummer laatst van de ranglijst een verschil van 130 imps. Beide svdw schrijvers waren hiervoor verantwoordelijk: Wj met 78 en ondergetekende met -52. Wj wilde uit de bekende hem sierende bescheidenheid zijn glorie niet uittrompetteren en laat mij dus de taak verslag te doen van mijn schande.

Ik kan helaas niet alle 15 spellen bespreken waarop ik iets fouts of onhandigs deed, maar laat ik volstaan met de constatering, dat ik speelde als een natte krant en een slechte ook nog.

Mooi spel

Een mooi spel, maar niet zoals ik het speelde was spel 2:
Spel: 2
Oost
NZ
S1098
HAB102
RA4
KAHB9
 
SB76532
H84
R973
K75
NESW
S 
HV965
R108652
KV1084
 
SAHV4
HH73
RHVB
K632
 
WestNoordOostZuid
Mieneke VliegenthartJohn van der MeijRosalind HengeveldJos van Kan
----pas1K1
2S2dblpas3SA3
pas6SAeinde  
1. 3+
2. !
3. 18-19

Normaal gesproken houd ik mij aan de regel: in geval van twijfel "doublet". Dwz als je twijfelt tussen doorbieden en doubleren, doubleer dan maar. In dit geval leek het mij niet eenvoudig 800 te persen uit het tegenspel van 2S en dat was ook zo, want je moet al bijzonder beroerd tegenspelen om maar 800 te halen. Geert en Thijs hadden dit veel beter door, lieten het doublet staan en kalkten even later 1400 bij in de wij-kolom.

Mieneke kwam tegen mijn 6SA uit met H8 en dummies HB hield de slag. Ik begon vol optimisme aan dit spel, want HV kan goed zitten (niet waarschijnlijk), de H kunnen 3-3 vallen (ook niet waarschijnlijk), KV kan goed zitten of K10 kan vallen. Ik zag wel, dat een eventuele H-K-dwang niet kon werken, omdat de in dwang te brengen tegenstander na de dummy moet afgooien, maar ik zag volledig over het hoofd, dat je natuurlijk wel een ingooi hebt tegen die tegenstander als die in het bezit is van beide vrouwen. Je hoeft daarvoor niet meer te doen dan 3x S en 3x R te spelen en de tegenstander in te gooien met de ronde kleur die hij afbreekt. O ja, als dat K is moet je ook nog even HH incasseren, maar dat spreekt vanzelf.

Het was mooi geweest als ik het zo gespeeld had, maar ik stak over naar SA, nam de K snit en kon het toen niet meer maken. -5 ipv +14. De enige die 6SA binnenbracht was Klaas, waarvoor hulde.

Lelijk spel

Eveneens zeer lelijk was spel 3:
Spel: 3
Zuid
OW
SAB942
HB4
RAH5
KHB5
 
S7
HH109752
R83
K7642
NESW
SHV865
H6
RB42
KAV98
 
S103
HAV83
RV10976
K103
 
WestNoordOostZuid
Mieneke VliegenthartJohn van der MeijRosalind HengeveldJos van Kan
------pas
pas1Spas1SA
pas3SAeinde  

Mieneke startte met haar singleton S, klein in de dummy, voor de V van Rosalind, die met R vervolgde. Het contract is nu natuurlijk gehaald, behalve, als je, zoals ik daar in een vlaag van verstandsverbijstering S 10 bij gedaan hebt in slag 1. Zo'n avond was het dus. Je kunt het nog steeds halen door verder van de S af te blijven en in K en H slag 8 en 9 te ontwikkelen, maar natuurlijk speelde ik bij de eerste gelegenheid die zich voordeed wel S en toen kon het niet meer worden gemaakt, omdat deze studie-achtige downvariant de tegenpartij 2S, 2K en een H slag schonk. Kosten -9 ipv +2

Slam

Nog een gemiste maakvariant in een slam op spel 19:

Spel: 19
Zuid
OW
S4
H10543
RA109872
KH7
 
SAHV32
H8
RVB643
K64
NESW
SB65
HAH976
R 
KAVB92
 
S10987
HVB2
RH5
K10853
 
WestNoordOostZuid
Jos van KanGeert van DordtJohn van der MeijThijs Veugen
------pas
1S3R3Hpas
3SApas5Spas
6Seinde    

Ik hoopte eigenlijk, dat John 3R zou kunnen dubbelen, maar op het oog ziet het slam er goed uit. Geert kwam uit met K7 en KB hield de slag. (Na R uit ben je min of meer gedwongen het contract te maken: getroefd, 4x troef, K naar de V, KA, hé de H, K B, K troef en claim.) Wat nu? Ik zag niks beters dan spelen op K 3-3 en speelde 4x troef en K op, maar toen de K 4-2 vielen was ik -1. Rob Jagroop wees me er aan de bar op, dat ik een kleine extra kans had gemist: SB cashen in slag 2, KA, K troef (niet met een honneur), R troef, troef halen en claimen. Inderdaad is dat gewoon een extra kans, die ik volledig over het hoofd had gezien. Kosten -2 ipv +14

Poul en Erik zaten in het op het oog inferieure 6K, maar dat is auto-gehaald, zelfs na R start: troef, HA, H troef, K snit, KA, hé de H, KB en nu de S en omdat Z viermaal S moet bekennen voordat hij kan introeven ben je net al je H verliezers kwijt, voor een gelukkige +13.

Deze 48 impen in de kering op 3 spellen geven mijns inziens toch wel een overtuigend antwoord op de vraag of X-imps de vaardigheid van een speler meten.