Slam blues -- 29 april 2014 -- Jos van Kan

De set van deze avond bevatte een grote serie slams en bijna slams en maken of breken hing soms van kleingheden af.

Restricted choice.

Een mooi voorbeeld was spel 3:
Spel: 3
Zuid
OW
S64
HA97
R98765
KH82
 
SH1085
HHB862
RA
KV94
NESW
SA9732
HV5
RHVB3
KA3
 
SVB
H1043
R1042
KB10765
 

Geert van Dort zat als O in 6S tegen een uitkomst van KB, voor V, H en A. In de paren maak je het contract nu automatisch, omdat je geen *twee* down wilt gaan als je de S mis doet, dus RA, S naar het A (hé een honneur), tweemaal R om K's weg te poetsen en S naar de H. Contract.

In Imps doet die tweede downslag er niet toe en gaat het erom de S voor nul losers af te kaarten. Met welke honneur begin je? Als je SA slaat maak je het vanzelf. De ongelukkige Geert begon met een kleintje naar de H en toen bij mij een honneur verscheen nam hij de restricted choice snit, mompelend "Ik heb hier een heel slecht gevoel over" en was down. Dat was een gelukkige +11 voor ons ipv -13, dus als ik me weer eens over pech beklaag, wijs dan maar op spel 3 van 29/04/14. Van de vijf keer dat het slam werd geboden werd het tweemaal gemaakt, ofwel omdat de leider van de goede kant begon ofwel omdat hij zijn theorie niet kende.

Non slam

Een merkwaardig spel wat eigenlijk ook een slamspel was wes 6:
Spel: 6
Oost
OW
S5
HA95
RAHV3
KAHV92
 
SHV103
HB8763
R7
KB106
NESW
SAB96
H1042
RB1092
K74
 
S8742
HHV
R8654
K853
 
WestNoordOostZuid
Erik van deer NatJohn van der MeijSijke HoekstraJos van Kan
----paspas
pas2K1pas2R
pas3Kpas3SA
einde      
1. zwak met R of sterk

Na John's sterke 2K en 3K rebid bevond ik mij in "unchartered waters". Ik heb een soort fitje en het H Stuk sec kan van waarde zijn, maar dat is allemaal erg onzeker. 4K komt zeker in aanmerking (natuurlijk niet een van de poploze vierkaarten), maar ik bood laf 3SA, waar het blij bleef. Slagen genoeg, maar de S kleur ligt wijd open. Toen die netjes 4-4 vielen had ik mijn contract voor een wederom nogal gelukkige +5. 6K of R sneuvelt door het ongelukkige R zitsel. Omdat beide lage kleuren 3-2 moeten zitten voor 6 heeft het spel minder dan 50% kans. Mijn calculator geeft 46,24%. Dat is voor een niet kwetsbaar slam eigenlijk te weinig. In 6K heb je nog de minieme extra kans, dat de vierkaart R bij de driekaart troef zit.

Na al dit geschoolmeester is het misschien toch nog wel nuttig om op te merken, dat 6 laag kansrijker is dan 3SA. 5R ging een aantal malen down (eenmaal geredoubleerd), ongetwijfeld na tweemaal S, want dan kom je niet op tijd van je S verliezers af als O zijn vierde troef maakt. Dat werpt weer een nieuw licht op de algemene wijsheid dat je beter in de 4-4 fit kunt zitten dan in de 5-3 fit. Dat is waar als je een extra slag nodig hebt, maar niet, zoals hier, als je de troef nodig hebt als stopper. Dus als de troef 4-1 zit, kan je beter in de 5-3 fit zitten.

En een groot slam

Spel 10 was ook een slam, zelfs een groot slam, maar niet zoals wij het boden:
Spel: 10
Oost
Allen
SAV986
H10964
RAV
KA2
 
S10752
HB5
R7654
KH64
NESW
SB3
H8732
R1093
K10985
 
SH4
HAHV
RHB82
KVB73
 
WestNoordOostZuid
Erik van der NatJohn van der MeijSijke HoekstraJos van Kan
----pas2SA1
pas3H2pas3S
pas4K3pas4R4
pas4SA5pas5K6
pas6SAeinde  
1. 19-20
2. transfer
3. echt of cue
4. cue
5. RKC 1430
6. !?

Op 4SA was ik even de draad kwijt, door de algemene mist die neerdaalt over het biedverloop na 2SA-3Q-3Q+1-4 laag, echt of cue. Vanaf nu hebben we afgesproken, dat voor RKC Q+1 de vastgestelde kleur is, maar ik gaf op dit momen mijn S H niet door. Het bezit daarvan is al het minste om het een goed groot slam te laten zijn. Dus John volstond met 6SA en dat rolde probleemloos binnen. Als je helemaal naar 7SA gaat is ben je binnen met de S 3-3 en als dat niet gaat KH goed en HB vallen. Ook zijn er wat vage dwangkansen. S 3-3 is 35,5%, KH goed en HB vallen is ongeveer 25% van de rest is 16,1. Dat is samen een dikke 50%, ruimschoots te weinig in IMPs, behalve voor degenen die het boden, want een oude bridgewijsheid zegt, dat een slam dat wordt gemaakt een goed slam is.

Maar de ongelukkigen die de OW kaarten mochten vasthouden kunnen zich in ieder geval troosten met de gedachte dat de tegenstanders er niets van konden.

Goulash

Op spel 18 ging John op zijn eentje naar slam:
Spel: 18
Oost
NZ
S854
HA1098432
R1098
K 
 
SVB73
HB76
R65
KV985
NESW
SH2
H 
RAVB3
KAHB10743
 
SA1096
HHV5
RH742
K62
 
WestNoordOostZuid
Jos van KanWim KampertJohn van der MeijJan Moerman
----1K1dbl
pas2H3R3H
4Kpas6Keinde
1. 3+

Ik vroeg mij nog af of ik iets meer moest doen dan simpele preferentie op 3R. Maar het bleek al genoeg. In zijn soort een slecht slam, want het werd niet gemaakt, in tegenstelling tot de 6H op spel 22 (een goed slam, want het wordt gemaakt) maar waar ik mij tevreden stelde met 6K te doubleren voor een magere 500.

Al met al een woelige avond en de -5 die we na deze rollercoaster ride bleken te hebben gescoord viel nog niet eens tegen.