Spellen van de Week

Spel van de week 28 Oktober — Willem jan Maas

Verrassing

Voor wie Jos had verwacht, nee hoor, ik doe het gewoon nog een keer. Jos was verhinderd en als er iets vervelend is, dan is het wel spel van de week schrijven over spellen die je zelf niet gespeeld hebt. Daarom hoort u mij ook niet over de spellen 21–25 want wij hadden een stilzit en hebben die spellen niet gespeeld. Ik geloof dat dat wel jammer was, want te zien aan de lengte van de frequentiestaat was vooral spel 23 een aardige omdat OW (helemaal) 4 en NZ (bijna) 5 kunnen halen. Bijna betekent in dit geval dat als OW verkeerd uitkomen, wat op dit spel zo maar kan, begrijp me niet verkeerd, het ineens gehaald is. Zoals gewoonlijk bij dit soort spellen ligt de datumscore dus om en nabij de 0, maar zijn de positieve en negatieve dubbele cijfers (voor de gescoorde IMPS) niet van de lucht.

Over verkeerd uitkomen gesproken, ik was natuurlijk weer de sukkel die het op spel 1 met - VB862 HB1053 B43 na

Noord Oost Zuid West
Wj Peter Hedwig Ton
pas 1 pas 1
2SA 4 5 5
pas 6 einde

verzon om met te starten (huh?) met een vaag idee dat dit misschien de troefslag van mijn partner zou beschermen. Je kent het wel, net doen of je een introever wilt waardoor de leider niet denkt dat jij een renonce troef hebt.

Zoals u kunt zien aan het hele spel was dat geen succes. Ze hadden alles, waaronder 753 tegenover 94. Overigens, en ik weet dat ik nu het risico loop om meer dan één nacht naar het kolenhok verbannen te worden, denk ik dat je met 943 AH10 V8762 V10 in plaats van 5 beter 4 kunt bieden in het hierboven gegeven biedverloop. De angel is er dan meteen uit. Wordt je gedoubleerd, dan bied je natuurlijk alsnog 5.

Maar goed, voor 12 IMPS weet je alles, en het past wel in het stramien van de laatste weken.

Intermezzo

Stel je hebt AH10754, de tegenstander zit in een hartencontract, je partner komt uit met B en in dummy verschijnt V82. De leider speelt de V, jij pakt de H, de leider bekent, je probeert de Aas ook, iedereen bekent. De schoppens zijn er dus uit, behalve het kleine schopje in dummy. Wat je nu dus niet doet, wat je dus echt niet doet, is nu pas nadenken en na enige tijd een schopje spelen. Daarmee suggereer je zo ontzettend dat er nog een schoppen inzit (jij dus maar een vijfkaart hebt) en dat je uiteindelijk besloten hebt dat je partner maar degene moet zijn met de doubleton. Dit soort praktijken, zelfs als ze per ongeluk zijn horen aan de bridgetafel niet thuis.

Afspelen

Van de spellen die we gespeeld hebben vond ik eigenlijk spel 15 het interessantst.

Spel 15 Noord
Z/NZ AV3
B963
HB6
AHB
B109852 76
4 H1052
942 A10873
754 62
H4
AV87
V5
V10983

Er zaten mensen in 6SA, dat zit simpelweg op een snit. Als H goed zit, dan heb je 3, 2, 2 en 5. Er zaten mensen in 6. Geen best contract, maar helemaal koud als je weet hoe je de hartenfiguur moet spelen.

Hoe moet je dat spelen? Er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden. Dubbel snijden, dus beginnen met de 3 uit Noord en dan de 7 of 8 leggen, of, en ik ben bang dat dat gebeurd is, kleintje naar de V in de hoop op Hx bij Oost.

De tweede speelwijze is veel slechter dan de eerste. (Bijna) niemand zal dat aan tafel precies kunnen uitrekenen (hoewel ik Jos er van verdenk dat hij dat wel kan), maar een zeker gevoel voor dit soort dingen kan geen kwaad.

Eerst de dubbele snit dat is ongeveer 25% kans (dat de eerste snit goed zit is 50%, daarna ook nog de tweede dat is ook 50% dus 50% van 50% is 25% kans). De precieze waarde is 26,83%, maar 25 is een goede schatting.

Nu, spelen op Hx. Dat is ruwweg 2/5 van de helft van 68%, is ongeveer 14% (3–2 is 68%, daar de helft van, want de doubleton moet in Oost zitten en niet in West, en daar weer 2/5 van want de kans dat de H in de doubleton zit verhoudt zich tot de kans dat de H in de 3 kaart zit als 2:3 en heeft dus 2/5 kans).

Zoals u hieruit kunt afleiden denk ik dat je 6 hoort te halen, de goden zijn de slambieders goed gezind. Dat er drie leiders down gaan in 6 zullen we maar vergeten.

Wellicht het meest ongelukkig zijn de twee leiders die down zijn gegaan in 5. Die zijn (waarschijnlijk) begonnen met een kleintje vanuit Noord naar de V en hebben vervolgens de Aas geslagen. Presto! twee troeflosers en A, dus één down. Volgende keer als de V houdt even verder kijken. Je hebt nu een prima safety play vervolg met een kleine troef uit zuid, of, iets slechter, ga terug naar Noord en speel een kleintje, de kaart die Oost speelt zo klein mogelijk dekkend. Je hebt dan nooit meer dan een troefloser, samen met A is dat dus genoeg om 5 te halen.