Curiouser and curiouser -- 10 februari 2015 -- Jos van Kan

"Merkwaardig, heel merkwaardig", placht de hoofdfiguur "de Schaduw" in het oeuvre van de allang weer in de vergetelheid geraakte Havank op iedere pagina tenminste eenmaal te zeggen. Dat had hij afgelopen dinsdag ook meerdere malen ten gehore kunnen brengen.

7 gemist? 81%!

Natuurlijk is 7 bieden, ook met 16 slagen van top altijd lastig, maar dat je nog 81% krijgt als je 6 biedt is toch wel kras. Bij ons ging het zo op spel 16:
Spel: 16
West
OW
S1095
HHV53
RA9
K8762
 
SB64
H862
RVB843
K103
NESW
SHV73
H10974
RH10752
K 
 
SA82
HAB
R6
KAHVB954
 
WestNoordOostZuid
Jos van KanJaap RoosJohn van der MeijArianne van Eck
------1K
pas1Hpas3K
pas5Keinde  

Arianne begon het bieden met 1K op haar 4 loser hand, hoewel ze systematisch de mogelijkheid had een semiforcing laag aan te geven. Zij herbood 3K na Jaap's 1H en dat doet de hand bepaald geen recht, maar het is niet zo eenvoudig om hier een zinnig bod te doen. 2S op een driekaart is niet echt aantrekkelijk en 3SA met een singleton R ook niet. Maar zij krijgt een herkansing als Jaap naar 5K springt. Er zijn nu vele redenen om 6K te bieden. Ten eerste heb je je hand een volle slag onderboden, dus als partner gelijk heeft met zijn 5K is het nu 6. Ten tweede scoort 5K in de paren meestal slecht, ook als het het beste contract is, omdat vele paren die het slam missen in 3SA zullen zitten en dat met een zoodje overslagen maken, ook als het down moet. En waar 11 slagen zijn, zijn er al gauw 12.

En zoals Paul pleegt te zeggen, het was geen 6, het was 7. Dat laatste contract werd slechts door één paar geboden: WJ en zijn invallerpartner Jolande Bosch. Mooi gedaan! En, zoals de titel van het kopje al zegt: voor het bereiken van 6K kreeg je nog 81%, want de meesten zaten in 3SA+4. Pieter en Leo vonden een curieze kwetsbaar tegen niet redding van 6R tegen 6K, dat op papier voor 1100 moet, maar als O het speelt moet Z al met HA starten en dat zal wel teveel gevraagd zijn. Volgens de records speelde W het echter en kwam N met een hele curieuze S10 uit. Een normale HH en kleineH na leidt tot -4, maar nu is gelijk de 13e S vrij voor een H pitch, dus nu moet Z alsnog HA en HB spelen en ook dat was teveel gevraagd. Als hij dat nalaat en KA neerlegt zorgt de H blokkade ervoor dat er hoogstens 2H slagen te cashen zijn.

Déjà vu.

Spel 22 kwam ons bekend voor:
Spel: 22
Oost
OW
SH82
H6
RA832
KV8642
 
SV63
HV1098
R9764
K105
NESW
SB95
HA7532
RVB
KH97
 
SA1074
HHB4
RH105
KAB3
 
WestNoordOostZuid
Ton SprongJohn van der MeijPeter HoogwegJos van Kan
----pas1SA
pas2K1pas2S
pas3S2pas3SA
pas4S3einde  
1. Stayman
2. !
3. !!

Toen we zo'n soort spel een paar weken geleden kregen had John de 1SA opening en ik een 3-1-4-5 met 9HCP. Het bieden ging verder hetzelfde tot 3SA, maar toen paste ik en dat was fout. John wist nu dus hoe het moest en bood 4 in de Moysian fit. Het contract was wat comfortabeler geweest met SB of K10 erbij, maar het rolde enigszins gelukkig binnen voor maar liefst 81%. Ook Kees en Fred boden en maakten dit contract.

Door de H blokkade zit 3SA er echter ook in, maar er zit een gemene valkuil in voor de leider. Na H10 start voor het A en H na kan het contract worden downgespeeld als de leider snijdt voor de V en H door. Hij steekt over, snijdt in K. Met glazen kaarten duikt hij nu een K uit, maar als hij gewoon KA en K na speelt gooit W zijn laatste H af!

2 paren gingen down in 3SA, 2 paren maakten het, waarvan Peter en Ron zelfs met een overslag. 3 paren misten de manche.

Speeltechniek

Bas maakte mij attent op het volgende spel:
Spel: 25
Noord
OW
S54
HHV1095
RV852
K74
 
SVB8
HA632
RA43
KH63
NESW
SAH1093
H84
RB9
KAV102
 
S762
HB7
RH1076
KB985
 

Je speelt in de A van een redelijk goede club. Hoeveel schat je dat 4S C opbrengt? En in de B? Bas schrijft "Een instructief voorbeeld van 2 keer troeftrekken, Ks spelen en hopen dat de 3e troef bij de 4e K zit. Daar zouden wij in 2¾ seconden 11 slagen hebben gemaakt (althans toen we nog wat jonger waren)." en dat ben ik helemaal met hem eens. Dus in de A scoort 4S onder het midden en in de B iets erboven? Mis! In de A maakten 2 van de 9 leiders 11 slagen, maar die beleefden daar weinig plezier aan, want die zaten in 6S. De rest kwam niet verder dan 10 slagen. Alle svdw schrijvers zaten gelukkig NZ, zodat die niet op de proef werden gesteld. Dus in de A leverde 4S C 69% op. En in de B? 5 van de 6 leiders in een S contract maakten 11 slagen en slechts 1 beleefde daar weinig plezier aan, want die zat in 7. ZEVEN!

"Het is treurig gesteld met het afspelniveau", aldus Bas, maar daar bedoelde hij natuurlijk alleen maar de A-lijn mee.