Spellen van de Week

Spel van de week 31 maart — Bas van der Hoek

"Als we de meerderheid aan punten hebben bieden we de manche."

Het bovenstaande motto wordt al jaren toegepast door Meckstroth- Rothwell. Tegenwoordig is dit het devies van vrijwel alle topparen en het is zeker zo dat de huidige top zelden tijdens een ongestoord biedverloop in 2SA of drie-hoog eindigt. Ze bieden òf gewoon de manche òf ze inviteren niet, zodat ze in 3SA of 1SA eindigen of in vier-hoog of twee-hoog. Sommigen gaan zover dat ze als regel niet eens kunnen inviteren (bijvoorbeeld het "Nightmare" systeem). Ze moeten de manche bieden of laag afstoppen.

Dat het motto om op alles de manche te bieden is doorgedrongen tot een sterke club als DBC spreekt vanzelf. Neem spel #7. Mijn rechter tegenstander had

1065432 V9 B87 43

En sleurde door (via een transfer) naar 4 na een 2SA opening van mijn linker tegenstander. Zonder schaamte legde de dummy zijn kaart neer, mompelend dat hij wel een wat dunne hand had. De 2SA openaar had

AV9 A875 AH96 VB

Een fijne manche! Je gaat bijna altijd twee klavers en een harten verliezen, dus de troeven moeten 2–2 zitten met de heer goed (20%) of boer-sec achter (6%). En dan moet je nog van een ruitenlooser af. Bovendien moet je de dummy zien te bereiken voor een troefsnit en daarvoor moet Heer voor de vrouw zitten of hartens 4–3. Knarsetandend zag ik de vijand 10 slagen maken, want KJ speelde voor, V viel doubleton, en harten heer zat voor de vrouw zodat de dummy kon worden bereikt. Tien impen weg? Mis! In de A-poele had iedereen 4 geboden, en in de B-Poel 5 van de 7 paren. Het leverde ons zelfs 0,3 impen op, want sommigen maakten een overslag.

Overigens maakt het veel uit of de 2SA openaar een doubleton schoppen heeft of een drie- of vierkaart. Ik heb dit in de handgenerator bekeken, en als de 2-SA openaar twee schoppens heeft dan heeft 4 slechts 20% kans, maar met 3 of meer schoppens 61%. Zelfs zonder ruiten boer in de dummy heeft 4 nog 44% kans zo lang partner maar een driekaart steun heeft, maar slechts 13% kans als maat een doubleton steun heeft.

Daarom zijn er paren (en ik hoor daarbij) die tegenwoordig spelen dat na 2SA–3 (transfer) de openaar 3 moet bieden met een doubleton steun, en iets anders met drie of meer. De antwoorden met een driekaart steun kan je verfijnen, bijvoorbeeld 3SA met een minimum 2SA-opening en een cue met een maximum. Hierna wordt dan ook nog een retransfer gespeeld om het contact in de sterke hand te loodsen. (dus: 2SA–3 (transfer) –3SA (driekaart schoppen)–4=verplichte transfer naar 4). Het enige nadeel is dat je niet in drie hoog kan afstoppen als de maat steun heeft, (gaap, gaap…. niet zo boeiend). Het slambieden wordt ook eenvoudiger als je weet dat de 2SA openaar steun heeft, want je kan meteen gaan cuen na bv 2SA–3–3SA.

Een ander leuk spel was #6.

Spel 6 DUMMY
AB1096
1032
AQ75
10
JIJ
V852
H7
J1063
V62

Links (de dummy) opent met 1 en het biedverloop is als volgt

Noord Oost Zuid West
1 pas 2
pas 2 pas 2SA
pas 3SA pas pas
pas pas pas einde

Wat kom je uit? Er zijn natuurlijk artiesten die met H starten, maar je hebt vrij veel punten wat de kans miniem maakt dat partner iets in harten heeft plus een entree. Bovendien gooi je vaak een slag weg met zo¥n lead. Je komt dus prudent uit met boer.

De leider pakt de eerste slag in de hand met H (partner signaleert een driekaart aan met 8 — de leider heeft dus H9 doubleton). Vervolgens wordt H gespeeld, gesneden op jouw Q, gevolgd door Aas and schoppen na, je bent nu aan slag met je vrouw. Partner bekent twee keer en de op derde schoppen signaleert hij harten aan. Wat speel je nu na?

Het lijkt weinig ondernemend, maar beste is nu om ruiten na te spelen, in weerwil van partner's -signaal. Waarom? Het is vaak goed de leider te dwingen voortijdig zijn winners te incasseren (hij is met je ruitennaspel voor de laatste keer in dummy), zeker omdat hierbij je 10 hoog gaat worden. Bovendien ben je waarschijnlijk te laat om de hartens op te zetten, als dat al mogelijk is. Bij - naspel gaat het 3SA-contract down, de leider heeft

K7 QJ6 K9 AJ9853

en je maakt schoppen Vrouw, harten Aas-Heer, een klaver en je 10. Je moet daarvoor dan nog wel als je met H aan slag bent een keertje klaver inspelen, niet zo moeilijk want als de leider Aas-Heer heeft kan het contract niet down.

Na ruitenuitkomst is het spel te maken door in slag twee op 10 te snijden, dan een harten ontwikkelen en vervolgens snijden op vrouw. Als de leider meteen op de klavers afgaat kan het spel ook down, want dan kan de tegenpartij harten spelen en, aan slag met de tweede klaver hun vrijgespeelde hartens oprapen.

Op andere tafels werd ook vaak met ruiten gestart en maakten de meesten hun 3SA contract.