Spellen van de Week

Spel van de week 16 juni — Willem jan Maas

Het einde van het seizoen

Deze week was de laatste competitieavond van dit seizoen. Volgende week is er nog een Patton slotdrive, en daarna is het podium weer geopend voor de zomerdrives. Tijdens de zomerdrives heeft het svdwssc (spelvandeweekstukjesschrijverscollectief) ook vakantie, dus nieuwe stukjes zult u alleen dan aantreffen als de betreffende schrijver zich zeer geïnspireerd voelt (of als hij van zijn therapeut opdracht heeft gekregen "het van zich af te schrijven", maar dat wordt doorgaans niet aan de grote klok gehangen).

Maar goed, terug naar de orde van de dag. Het zal u opgevallen zijn dat collega Bas er van overtuigd is dat mijn grootste doel bij het schrijven van stukjes van de week is om hem en/of zijn partner belachelijk te maken. Natuurlijk is dat niet zo, maar het geval wilde wel dat Hedwig en ik de eerste ronde tegen Bas en Egbert begonnen. Het eerste spel hadden ze, of liever gezegd "het veld" ons lelijk te pakken. We lieten 2 spelen, speelden dat 1 down voor 100 maar boden geen 3 meer (spel 21). Nu bood het hele veld nog 3. Dat hoort 1 down te gaan, en volgens mij is dat niet zo heel moeilijk, maar iedereen haalde dat. Eerste score naar de bad guys.

Het lastigste spel, en ook het meest leerzame was wat mij betreft echter spel 23. Je hebt daar B103 HV9 7643 HB3. Partner opent 1 en rechts volgt 2. Wat nu? Een negatieve dubbel met geen enkele vierkaart hoog is een beetje (nou, laat dat beetje maar weg) grijs. 3 is niet alleen een overbod, maar ook nog bizar. Technisch zou je moeten passen en na de "automatische" heropeningsdubbel van partner alsnog 3 moeten bieden. Vreemd genoeg geeft dat deze hand aan. Waardes, maar geen kleur om te bieden en ook geen strafpas. Dit toont een constructieve hand met zwakke lengte . Persoonlijk heb het altijd een verliezende strategie gevonden om met een goede hand te passen na een volgbod als je geen strafpas hebt. Negatieve doubletten zijn al zo lastig om te spelen (laat niemand u wijsmaken dat ze eenvoudig zijn), dus als je ook nog moet heropenen omdat je partner een strafpas kan hebben die geen strafpas is wordt het erg onoverzichtelijk.

Het hele spel was

Spel 23 Noord
Z/Allen 85
1084
AV1095
95
AH74 B103
A53 HV9
8 7643
A8762 HB3
V962
B762
HB
V104

Je kunt natuurlijk ook op de heropeningsdubbel van de maat passen, maar ik vind dat altijd een beetje link met helemaal geen troef tegen. In dit spel pakt dat redelijk uit want je kunt het voor 500 down spelen, maar ik vind dat te eng. De dames Hengeveld en Vliegenthart vonden dat niet want die krijtten 500 bij.

Maar ja, zoals bij velen van u bekend spelen Hedwig en ik geen negatieve doubletten, maar gelukkig kon ik 3 (forcing en echt) bieden, waarna het bieden na wat ruk en trekwerk eindigde in 5.

Dit is een zeer goed contract wat ook gemaakt werd omdat Hedwig in het eindspel de "gemarkeerde" snit op 9 nam.

Hoe dat ging? Na de troefstart is het waarschijnlijk het beste AH te spelen en de schoppensnit te nemen. Je kunt dan altijd de vierde schoppen troeven mocht dat nodig zijn, en het maakt je dan niet uit of er een schoppen af- of overgetroefd wordt. Dat is immers toch met de hoogste troef. Hedwig had echter een andere kijk op het spel, maar uiteindelijk had ze voldoende zicht op de distributie om 9 van Zuid er uit te snijden. Noord had al 2, 3 en 2 laten zien en als hij de in het bieden geëtaleerde 6 kaart had, waren al zijn kaarten bekend en zat 9 dus zeker bij Zuid.

Het mooiste resultaat op dit spel werd echter gehaald door de heren Ladan en van der Werf. Die boden en haalden 4 een contract dat niet down te branden is. Het is het par resultaat op dit spel, hoewel? De software van Paul van Raaij wijst op dit spel 4 als par aan, en dat klopt, ook 4 kan niet down hoewel het in sommige varianten een aardige puzzel is.

Toch is het aan te raden om, en dat is ook meteen mijn afsluitende les van dit jaar, als twee contracten dezelfde score opleveren en dus mogelijk "par" zijn op een spel, voor het par resultaat het resultaat met de langste troeft te kiezen. Met par resultaten in een 3–3 fit verlies je naar mijn idee teveel lezers!

Een fijne zomer allemaal. Tot over een paar weken (nou, zeg maar gerust maanden).