Bericht uit de B -- 1 september 2015 -- Jos van Kan

If you ain't the top dog, the view never changes
Anon

Auto 0

Zo ben je clubkampioen, zo degradeer je naar de B en zoals ik al vaker heb gezegd: het resultaat is maar een bijproduct. Bas vroeg mij of ik een perspectief uit de B wilde schilderen en met graagte voldoe ik aan zijn verzoek. De meeste spellen speel je trouwens toch tegen jezelf en de tegenstander kan daar meestal niet zoveel aan bijdragen. Zoals op spel 1, waar John 2S volgt na een zwakke 2H en ik aan het hoofd sta van 12 punten waaronder ABx van S. Natuurlijk ben ik minstens 3H waard, zo geen 4S, maar ik pas slaperig en toen hadden we nog maar 23 spellen om een goede score neer te zetten.

Biedprobleem

Op spel 3 een eigenaardig biedprobleem. Je hebt SAB  H654  RAH75  KAVB7  in de derde hand, wel tegen niet. Partner past en rechts opent 2H zwak. Wat nu? Je moet natuurlijk wat doen met je 19 punten, maar niks dient zich aan als vanzelfsprekend. 2SA kan niet zonder H-stop, dbl kan niet zonder S kleur of tenminste een driekaart en andere biedingen dienen zich ook al niet aan.

Ik doubleerde toch maar, 3H links en 3S bij de maat. Wat nu? Partner is zeker kort in H, waarschijnlijk een singleton en dat maakt de kans op een 5-kaart S natuurlijk groot. Tenzij partner een 6k S heeft hebben we een lage kleuren fit, maar 5 laag is nou ook weer niet zo aantrekkelijk in de paren. Ik bood dus maar 4S en hoopte er het beste van

Dat ging nog maar net goed, want het hele spel was:

Spel: 3
Zuid
OW
SH942
HA97
RB1032
K106
 
SAB
H654
RAH75
KAVB7
NESW
SV8753
HB
RV8
KH9432
 
S106
HHV10832
R964
K85
 
WestNoordOostZuid
Jos van KanPeter Jan PlooyJohn van der MeijPaul Breukel
----pas2H
dbl3H3Spas
4Seinde    

Na HH, H na troefde John, stond SH af en troefde de nagespeelde H. De leider was nu troefkort, maar de lange troef had geen H meer en de leider verloor slechts een H en twee troeven. Dat was 9 van de 12: Drie paren zaten in 3SA, twee gingen down na H start, een paar miste de manche (4K), de rest zat ook in 4S, maar een leider ging down. In de A was het maar goed voor 6 van de 14 MP: Drie leiders maakten 3SA in W met overslagen na de uitkomst van S2, twee zaten in 5K. De W leider kreeg een troefstart en haalde +1, de ongelukkige O leider kreeg (uiteraard) HH start en haalde C en een 0, want de rest zat in 4S C.

Dilemma's

Stel je speelt 15-17 SA en je hebt SAH1098  HVB8  RV105  KVB  . Open je die met 1S of 1SA?

Andere vraag. Stel je hebt S73  HA652  RHB3  KAH72  allen kwetsbaar en rechts wordt 1SA geopend. Pas of dubbel?

Nog een andere vraag, met dezelfde hand. Stel er wordt rechts 1S geopend, je dubbelt, links 2S uitgepast naar jou. Geef je je over of dubbel je nog een keer?

Het hele spel is

Spel: 4
West
Allen
SAH1098
HVB8
RV105
KVB
 
SB42
H43
RA9864
K1093
NESW
S73
HA652
RHB3
KAH72
 
SV65
HH1097
R72
K8654
 
WestNoordOostZuid
Jos van KanPeter Jan PlooyJohn van der MeijPaul Breukel
pas1Sdbl2S
paspasdblpas
3Reinde    
en met open kaarten kan 1SAx drie down, maar dan moet je wel met de Klaas uitkomen want dan heeft partner in K10 een entree om de R snit te nemen en maak je de eerste 9(!) slagen. Dat verzon niemand en 1SA werd gedubbeld eenmaal gehaald en ging eenmaal ongedubbeld -1. Na een H uitkomst is het al heel hachelijk geworden, want als je de leider nog een H slag gunt heeft hij 7 slagen en als je HA in slag 2 pakt, dan moet je perse de double dummy defense vinden van het cashen van KAH op enig moment voordat je van slag gaat.

Heel anders verging het de 1S openaars. Drie ervan mochten vredig 2S spelen. Dat kan 1 down, maar dat vereist accuraat tegenspel. Als de leider eerst troef haalt moet O de H tweemaal duiken en dan heeft de leider 6 verliezers. De beste defense is steeds troef spelen, anders kan de leider zijn derde R troeven. Dat werd geen enkele maal gevonden en 2S scoorde 110 en 8/12. Maar John doubleerde nogmaals en toen zaten we in 3R en dat werd gehaald voor 110 in OW en 12/12 tot mijn verbazing. Dat laat maar weer eens zien hoe weinig ik van het spel begrijp, want ook in de A was 3R 12/14, werd 2S steeds gehaald, waarvan eenmaal met een overslag en ging 1SA slechts eenmaal meer dan 1 down voor de top in OW.

Dilemma's (2)

Je hebt in je handen derde hand wel tegen niet S   H76  RAHB52  KHVB874  . Je opent 1K, tegenpartij zwijgt, partner 1H, jij 2R, partner 3SA. Wat nu? Partner is gemarkeerd met een puntje of 10 en heeft natuurlijk geen VIJF Ss. Dat betekent dus dat hij niet kan hebben én KA én een solide stop in beide majors. Dus als hij KA heeft dan zal een van de majors wel open liggen en met goede stops in beide majors mist hij KA. Dus lijkt 4R aangewezen, een 6-5 aangevend en grote twijfels over 3SA. Dat was goed geweest, want het hele spel is

Spel: 5
Noord
NZ
SHV8
HHV98
R10984
K65
 
S109752
HAB2
RV7
KA32
NESW
SAB643
H10543
R63
K109
 
S 
H76
RAHB52
KHVB874
 

Bij ons aan tafel ging 3SA kansloos -2 na een S uitkomst. 5R wordt gemaakt als je de troef goed behandelt en er lijkt geen reden om dat niet te doen. 5R werd driemaal geboden, tweemaal ging 3SSA kansloos de mist in en eenmaal werd 4S gegrepen, maar dat ging maar 500. In de A werd vaker 4 en zelfs nog 5S geboden, maar dat is eigenlijk alleen maar goed als je niet wordt gedubbeld, zoals Peter en Thea overkwam. O ja, ook werd 4SA met een overslag gehaald. Na een uitkomst van ... (tromgeroffel) R6 (blerggg!). Dat kostte een vitaal tempo en de leider kon nu op zijn gemak de K ontwikkelen en een H slag vastleggen.

Tot zover mijn bericht uit de B. Harry en Rudy gaan op kop, met uw razende reporter en zijn maat in hun kielzog. In de A leiden Geert en Thijs (in deze ronde viel Niek voor hem in) gevolgd door Pieter en Leo.