Spellen van de Week

Spel van de week 15 december — Bas van der Hoek

THE LAW

De meesten van ons kennen de LAW OF TOTAL TRICKS:

Het totaal aantal slagen in een spel is meestal gelijk aan de lengte van jouw beste fit plus de lengte van de beste fit van de tegenstander.

Voorbeeld: NZ hebben samen 10 schoppen, OW hebben samen 9 harten. Volgens THE LAW is het totaal aantal slagen 19 (10 plus 9). Dat betekent als 4 harten wordt gemaakt door OW (10 slagen), dat 4 schoppen dan 1 down gaat (9 slagen).

We kennen wel THE LAW, maar passen we die ook toe? In al onze hovaardij denken we het meestal beter te weten (ik incluis), en bieden we door als een locomotief met defecte remmen. Vaak geeft het niet want de tegenstander biedt op zijn beurt dan weer door als een op hol geslagen kudde, tot het nivo zo hoog is dat niemand wat kan maken.

Op spel 17 was een mooi voorbeeld, wij waren Oost-West, en het ging zo:

Spel 17 Noord
N/Niemand V5
HVB52
V3
H963
743 AB2
A843
B102 AH987
1084 AVB72
H10986
10976
654
5
Noord Oost Zuid West
Aeyelts vd Hoek
1 2SA 4 pas
pas 4SA pas 5
pas pas 5 doublet
pas pas pas

Resultaat: vier down, minus 800, geen succes! Laten we vanuit Zuid eens THE LAW toepassen. Meestal heeft partner vijf hartens (dus NZ hebben 9 hartens samen) en OW in het beste geval 9 ruitens, en dan zitten er 18 slagen in het spel. Als 5 gemaakt wordt (11 slagen), maken NZ 7 slagen in , dus je moet niet redden. Het als een zombie toepassen van de LAW is zo gek nog niet!

Het paar Visser-Koekoek bood op dit spel vermetel naar 6, gehaald na een -uitkomst van zuid, want V zat dubbelton en Noord's klaverbezit kon er worden uitgesneden. Sijke Hoekstra en Erik vd Nat zaten als OW in een bizarre 4 (minus 2)(hoe zou dat gegaan zijn?). Het gaf niet want Erik en Sijke wonnen de avond met overslagen (+67 IMPS).

spel 9 had een leuke kleurcombinatie in ruiten:

Spel 9 Noord
N/OW VB5
7653
B982
A9
1073 A964
AHV8 92
H10 V63
8432 B1076
H82
B104
A754
HV5

Het bieden ging zo:

Noord Oost Zuid West
Aeyelts A Koekoek vdHoek Anneke Visser
Pas Pas 1 double
2 Pas Pas Pas

West, Anneke Visser, speelde de hartens vier keer van boven, door mij getroefd. Met een zekere schoppenverliezer moet de troefkleur voor 1 verliezer worden gespeeld. Gezien het biedverloop zal West meestal een doubleton hebben. Je kan gaan voor Heer-Vrouw sec bij West. Ik koos voor de andere mogelijkheid: Heer-tien of vrouw-tien bij West (twee keer betere kans dan Heer-Vrouw sec bij west), kleine naar de boer, west stapt op met de heer, en daarna ruiten boer voorspelen, daarmee de tien meenemend. Zoiets maakt je avond weer goed.

Wat me opviel dat deze avond de schudmachine rust had genomen en er niet zo veel idiote distributionele spellen waren als in de afgelopen weken. Volgende keren zal het apparaat uitgerust en wel vast weer voor vuurwerkspellen zorgen.