Spellen van de Week

Spel van de week 17 januari 2017— Bas van der Hoek

Biedafspraken

Wat is een goede conventie? Ik vind dat een goede afspraak vaak moet voorkomen, een duidelijk rendement moet hebben en niet in plaats moet komen van iets wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld Stayman is een goede conventie, want het komt iedere avond voor (zodat je het niet vergeet en je kan leren hoe het werkt), het rendement is aantoonbaar positief en dat je na een Sansopening geen 2 kan spelen is geen groot verlies.

Pass en pull

Deze conventie die ik zo ga uitleggen speel ik al een eeuwigheid maar komt zelden voor en heeft nog nooit wat opgeleverd. Dus een conventie van niks zou je zeggen. Maar…

Spel 11 Noord
Z/niem AB8
B72
A7
HB1098
V H109742
3 1086
VB98543 H106
7632 5
653
AHV954
2
AV4
Noord Oost Zuid West
Doyer Geelen vd Hoek Visser
1 3
4 5 pas pas
double pas 5 pas
6 allen passen

Noords 4 gaf een verhoging aan met 12 of meer punten. Na Oost's goede 5 bod kon ik eindelijk eens de pass-and-pull conventie van stal halen. Na het 4 bod is mijn pas forcing en laat normaliter de eindbeslissing over aan partner. Toen ik daarna uit zijn strafdouble liep gaf ik een slaminvite hand aan. Partner biedt zes, misschien hadden we in het onverliesbare 7 moeten komen maar na zo'n begin ben je al blij met klein slam (het scoorde 67%). Het werd drie keer gemist en alleen Jagroop-Meijs boden mooi 7 uit.

Een voordeel van de pass-and-pull conventie is dat het zo onlogisch is om uit zo'n strafdouble te lopen dat je het niet gauw vergeet. Dus misschien toch niet zo slecht, dat pass-en-pull, hoewel ik waarschijnlijk wel weer een jaar moet wachten voor het weer voorkomt.

Vierde kleur.

Een nuttige en haast onmisbare conventie van Acol-oorsprong. Veel gebruikers zijn, zo lijkt het, verliefd op vierde kleur en gebruiken dit te pas en te onpas. Vergeet niet, vierde kleur is een soort noodgreep om de bieding aan de gang te houden en geeft aan "ik weet niet in welke kleur we moeten spelen en ik heb geen bevredigend natuurlijk bod". Als je dus een goed alternatief bod hebt (bijvoorbeeld je kleur herbieden of partner steunen) verdient dat altijd de voorkeur.

Neem spel 25:

HB3
AH10875
5
1052
74 V1096
V963 B4
B832 HV1074
B64 V8
A852
2
A96
AH973

Noord opent 1, zuid biedt 2 (1 is verkeerd), noord 2 (bij ons is dit een minimum en mag op een vijfkaart), zuid 2. Bij ons aan tafel vervolgde Noord met de 4e kleur (3) en zuid bood 3SA (en ging minus 1). Vierde keur is hier nergens voor nodig! Veel beter is je steun aangeven met 3. Nu heeft Zuid een probleem: je kan niet 3 of 3 bieden, 3SA is te definitief, en in paren ga je niet 4 bieden. Je beste bod is 3, vraagt om stop en ontkent een natuurlijk bod (dus je hebt geen secundaire hartensteun bijvoorbeeld). Als partner 3SA kan bieden, kan je tevreden passen en anders leer je misschien wel wat. Noord moet nu bedenken dat 3SA nooit een goed contract kan zijn zodra partner twijfel aangeeft omtrent de stopper. Ik zelf zou nu met de noordhand 3 bieden en daarna 4. Je kan ook meteen 3 bieden, zo lang je maar uit partners 3SA gaat lopen.

3SA was het meest populaire contract (minus 1), 1 paar zat dapper in 3 +3 (koud klein slam gemist, maar je scoort er 67% mee!), 1 strijdlustig paar belandde in 6 (2 down). Noteer trouwens dat alle manches (5, 4 en 4) behalve 3SA worden gehaald.

Hoe speel je 3SA af na een lead? Je kan spelen op V derde goed (18%). Beter is de dubbele klaversnit (25%). Geen van die plannen werkte helaas.

Mijn oordeel over 4e kleur: gebruik het spaarzaam, en probeer altijd een bod te vinden wat je kaart vertelt.

Rotterdams volgbod

Kent U het Rotterdams Volgbod? Het is een volgbod op tweeniveau met een slechte kleur en niet veel punten, liefst kwetsbaar. Lombard-spelers komen er altijd mee weg.

Op spel 19 wordt Oost geconfronteerd met een 1 opening en is aan de beurt met

-
AH109
HB95
V9873

hij bood 2, een duidelijk Rotterdams Volgbod, en bovendien ook nog kwetsbaar tegen niet. Je ziet de bui al hangen als links en partner passen en rechts doubleert. het verbaast je niet als links het doublet inlaat. Partner meent de situatie te moeten redden je met een 2 bod, prompt door rechts gedoubleerd. Je biedt nog 2SA, daarna 3 en ten slotte 3 en het regent rode kaartjes. Het hele spel:

Spel 19 Noord
Z/OW H1042
V4
84
AB1064
- B7653
AH109 8762
HB95 107
V9873 H2
AV98
B53
AV632
5
Zuid West Noord Oost
vd Hoek Sprong Doyer Hoogweg
1 2 pas pas
doublet pas pas 2
doublet 2SA doublet 3
doublet 3 pas pas
doublet 3 pas pas
doublet allen passen

Als door een wonder kom je nog in een 4–4 fit, maar je gaat 1 down (minus 200) voor een 17%-score.

Mijn visie op het Rotterdams volgbod: we weten dat het slecht is met Vxxxx op tweenivo te volgen, maar iedereen vindt het leuk te bieden en we komen er vaak mee weg. Het is als drinken: niet goed voor je gezondheid, maar je doet het toch want op korte termijn is het leuk. Vroeger dachten we hetzelfde over roken, maar daar is gelukkig de opinie omgeslagen.

Ten slotte wil ik nog inhaken op JP's vlammende betoog van twee weken geleden. Hij klaagde dat de vermaledijde kastjes de tussenscore aangeven. Bij ons gaf na 15 spellen de tegenstander aan dat we op 56% stonden. Ik kromp ineen, dit brengt ongeluk aan en we eindigden dan ook op 48%. Het is analoog aan roulette in het casino. Je zit lekker te winnen en je besluit even tussendoor je winst te tellen. Een geheid recept om hierna helemaal leeg te lopen. Dus ik ben het helemaal met JP eens: zeg nooit tegen mij wat de tussenscore is!